Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: kop of munt

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

kop of munt

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs

21e zondag door het jaar


Kop of Munt
Vlak voor het begin van een voetbalwedstrijd heeft er een onderonsje plaats tussen scheidsrechter en ploegleiders.
De scheidsrechter laat kiezen tussen kop of munt en zwiept een euro of zoiets omhoog.
Wie de toss wint mag de aftrap doen en voor de eerste helft een keuze maken tussen al of niet met de zon of de wind in de rug spelen.
Als na een kwartiertje de windrichting verandert en de lucht betrekt zodat de tegenstander niet meer tegen de zon in hoeft te kijken dan heb je pech.
Aan het maken van een keuze zitten nu eenmaal risico's, voordelen en nadelen.
Het is soms heel moeilijk om een keuze te maken.
Tijdens de bezetting van ons land door de Duitsers zijn jonge mannen uit ons dorp opgeroepen om in Duitsland te gaan werken.
Wie wilde overleven moest zich tijdig melden of onderduiken.
Sommige vluchtelingen uit Irak, uit Afganistan of Iran hebben voor de keuze gestaan om mee te werken met de politie, andere mensen te verraden of te moeten toezien dat eigen familieleden omkomen van de honger of een voor een verdwijnen.
Er gaat geen dag voorbij waarin we niet een of meer keuzes moeten maken, kleine of grote.
Onder ons staan ouders soms voor de keuze om te kiezen tussen een kind and de eigen partner.
Opgroeiende jeugd met schizofrenie of een drugsprobleem kan en gezin helemaal overhoop halen.
De moeder blijft trouw aan het onhebbelijke kind, terwijl de vader probeert om kost wat kost orde op zaken te stellen.
Het meisje vraagt zich af of ze de relatie zal stoppen na een paar ruzietjes of doorgaan.
In de tijd van Jezus hadden priesters en ambtenaren er voor gekozen om mee te werken met de Romeinse bezetters.
Ze hielpen bij het opsporen van opstandige landgenoten en droegen een deel van de tempelopbrengsten af aan het leger.
Het gewone volk had de grootste moeite om het hoofd boven water te houden.
Het bad en hoopte dat er een soort David, een eigen gezalfde koning zou opstaan en hen zou afhelpen van de onderdrukking.
Ze hadden al menige opstandeling zien eindigen met een kruisiging door de Romeinen, maar ze bleven dromen van een Christus, het woord voor een gezalfde koning.
Jezus kwam op voor de armen en onderdrukten.
Meer dan eens verbood hij de mensen om hem Christus te noemen.
Met dat woord zouden ze hem en zijn volgelingen in gevaar brengen.
Na een aantal jaren bleek hij zijn lot niet meer te kunnen ontkomen.
Volgens het voorgelezen stuk evangelie noemt Petrus hem onomwonden de Christus; hij verklaart daarmee dat hij Jezus als zijn gezalfde koning door dik en dun zal volgen.
Hij heeft deze keuze later met de dood moeten bekopen.
Gelukkig zijn de keuzes die wij moeten maken meestal niet zo levensbedreigend.
Sommige keuzes zijn zelfs heel onnozel, zoals de vraag: “ Wat zullen we eten of waar gaan we wonen.”
Het wordt serieus bij de keuze van een partner of bij de vraag of je jezelf zult laten opereren.
Als je geld over hebt, kun je er voor kiezen een luxe leventje te leiden, de kinderen toe te stoppen wat je kunt missen of vooral goede doelen te steunen.
Als je tijd over hebt kun je die vullen met een sport, met een hobby of hulpverlenen met een werkzaamheid die bij je aanleg en karakter past.
Eenieder zal per slot van rekening graag terugkijken op een verantwoord ingericht leven.
Een gevierde arts kan voor de keuze komen te staan: hier gevierd blijven of naar de tropen verhuizen voor een nauwelijks betaalde baan.
De toptennisser kan zich voorbereiden op de volgende zegepraal of de jeugd in een achterbuurt gaan trainen.
We doen er goed aan tijdig stil te staan bij de mogelijkheden die zich voordoen.
Dan gaat het erom een keuze te maken, kop of munt met de risico’s erbij en tegelijk God te danken voor de kansen die geboden worden.

Amen


Johannes 6,60-69

Veel leerlingen die naar Jezus geluisterd hadden zeiden: U spreekt harde woorden, wie kan daarnaar luisteren?'
Jezus wist wel dat zijn leerlingen protesteerden en zei tegen hen:`Ergeren jullie je hieraan?
Maar als jullie nu de Mensenzoon zouden zien opstijgen naar waar hij eerst was?
De Geest maakt levend, het lichaam dient tot niets. Wat ik gezegd heb is geest en leven.
Maar sommigen van jullie geloven niet.' Jezus wist namelijk vanaf het begin wie er niet geloofden en wie hem zou uitleveren.
Daarom heb ik jullie gezegd,' zei hij,
`dat iemand alleen bij mij kan komen als het hem door de Vader gegeven is.'
Toen trokken veel leerlingen zich terug en gingen niet verder met hem mee.
Jezus vroeg nu aan de twaalf: 'Willen jullie soms ook weggaan?'
Simon Petrus gaf antwoord: 'Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven, en wij geloven en weten dat u de heilige van God bent.'

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl