Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: Achterom

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

Achterom

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs

Zondag 2 augustus 2015

Wie herkent dit beeld? Ja inderdaad dit is een Januskop.
Dat beeld suggereert dat je vooruit en achteruit kunt kijken.
Naarmate dat je ouder wordt kijk je vaker achterom.
Je begint je meer voor geschiedenis te interesseren.
Je haalt ook vaker herinneringen op uit je eigen verleden.
Ik wed dat er velen onder ons zijn die bepaalde herinneringen helemaal niet kwijt willen.
Waarom ook niet?
Het verleden heeft gemaakt wie je nu bent.
Maar niet hoe je morgen zult zijn, daarvoor moet je ook vooruit durven kijken, niet bang zijn voor een beetje verandering.
Dat betekent openstaan voor iets goeds dat nieuw is, en los kunnen laten wat eigenlijk niet deugt of wat je moed zou kunnen ontnemen om flink je best te doen, zoals bijvoorbeeld jaloezie om mensen die je ooit hebben beledigd of die je voorbij zijn gestreefd, zoals als maar stil staan bij de herinnering aan wie of wat je ooit verloren hebt.

Je zit wel niet zoals Mozes met honderden mensen in een dorre woestijn en de herinnering aan de vetpotten van Egypte, die iedere dag wanhopig naar eten en water moesten zoeken.
Maar ook wij hebben mooie dingen die verloren zijn gegaan.
We hebben ons als gemeenschap en persoonlijk in te zetten tegen ongerechtigheid.
Je wordt er wel eens moe van.
Mozes had destijds de grootste moeite met mensen die anderen ontmoedigden door terug te denken aan vroeger, mensen die de taak niet oppikten die van hen werd gevraagd. Hij werd er moe van.
Jezus liet zien hoe de vader van een verloren zoon een taak zag toen die zoon plotseling weer voor de deur stond.
Hij zag de taak om die zoon opnieuw op te voeden, ja om een akelig stuk uit het verleden te vergeten en zo die jongen een nieuwe kans te geven.
Het voorbeeld in die parabel is niet de zoon, zeker niet de jaloerse broer, neen de vader die in staat is het bedroevende verleden te vergeten.
Paus Fransiscus worstelt heel duidelijk ook met het verleden, mooie gebouwen die tot stand zijn gekomen ten koste van ongerechtigheid.
Hij ziet macht die te kort doet aan minder bedeelden.
Zo te zien, zoekt hij op de eerste plaats veranderingen die de boodschap van Jezus van Nazareth dichterbij kunnen brengen. Wat geen verbetering teweeg brengt mag onbesproken blijven.
Hij lijkt er op dat hij allerlei revolutionaire plannen op de lange baan schuift.
Hij heeft echter duidelijk geen respect voor pompeuze toestanden, voor discriminatie van vrouwen, voor verwaarlozing van armen, voor ijdelheid en macht, ook al zou die voor sommigen steunen op kostbaar verleden.
Hij heeft onlangs de steun van een miljardair afgewezen, toen hij inzag, hoe deze man eigenlijk via de kerk geld wilde verdienen.
Dat alles mag ons aanzetten om op dat spoor verder te gaan in deze gemeenschap en in ons persoonlijk leven.
Het heeft best moeite gekost om tevreden te zijn met een eenvoudige behuizing, om saamhorigheid zwaarder te laten wegen dan het volgen van onbegrijpelijke bevelen, om homo’s en hertrouwde mensen niet alleen stiekem toe te laten maar uitdrukkelijk uit te nodigen zich maar aan te sluiten en om iedere oprechte gewetensbeslissing van een ander te respecteren.
Hier in ons midden mag wat elders en officieel niet is toegestaan.
Neen sterker nog: elk van ons mag dat stuk van het verleden, dat niet past bij het evangelie, vergeten; ieder mag het als een persoonlijk opdracht aanvaarden om hulpvaardigheid in de ruimste zin van het woord uit te dragen en voor te leven.
Haal uit het verleden de grappen naar voren om anderen op te vrolijken.
Denk aan mensen, die je op het goede spoor hebben gezet en kijk wie je nu of morgen of overmorgen kunt bemoedigen of helpen op wat voor manier dan ook.
Kijk achterom om vooruit te kunnen kijken.
Ik denk dat zoiets de boodschap is van Jezus van Nazareth.
Amen

 

uit het boek Exodus: 16,2-4.12-15

Daar in de woestijn begonnen de Israëlieten zich opnieuw te beklagen.
`Had de HEER ons maar laten sterven in Egypte,' zeiden ze tegen Mozes en Aaron.
'Daar waren de vleespotten tenminste gevuld en hadden we volop brood te eten.
U hebt ons alleen maar naar de woestijn gebracht om ons hier allemaal van honger te laten omkomen.
'De HEER zei tegen Mozes: 'Ik zal voor jullie brood uit de hemel laten regenen.
De mensen moeten er dan elke dag op uit gaan om net zo veel te verzamelen als ze voor die dag nodig hebben.
Daarmee stel ik hen op de proef: ik wil zien of ze zich aan mijn voorschriften houden.
`Ik heb gehoord hoe de Israëlieten zich beklagen.
Zeg tegen hen: "Wanneer de avond valt zullen jullie vlees eten, en morgenochtend brood in overvloed.
Dan zullen jullie inzien dat ik, de HEER, jullie God ben."'
Diezelfde avond kwamen er grote zwermen kwartels aangevlogen, die in het kamp neerstreken, en de volgende morgen lag er overal rond het kamp dauw.
Toen de dauw opgetrokken was, bleek de woestijn bedekt met een fijn, schilferachtig Iaagje, alsof er rijp op de aarde lag.
Wat is dat?' vroegen de Israëlieten elkaar toen ze het zagen; ze begrepen niet wat het was.
Mozes zei tegen hen: Dat is het brood dat de HEER u te eten geeft.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl