Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: Een profeet

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

Een profeet

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs

Zondag 5 juli 2015 (14e d.h. jaar)

’n profeet

De kermisexploitanten zijn voor enkele dagen weer in Best neergestreken.
Daarbij komt van vandaag bij mij een herinnering op van 70 jaar geleden.
Er stond toen, nog kort na de oorlog, niet veel meer dan een mallenmolen, een pindaverkoper en in elk geval een tent van een waarzegster.
Die kon de toekomst voorspellen, werd gezegd.
Op advies van enkele leeftijdgenoten ben ik, ondanks de hoge prijs van 20 cent, daar eens binnen gegaan.
In het half donker trof ik er een omvangrijke dame, met geweldige haardos en een kraakstem en met een glazen bol voor zich.
Ze aarzelde in mijn geval, maar toen ze nog dieper in die bol had gekeken wist ze zeker dat het een zwarte en geen blonde zou zijn die mijn levenspad zou gaan kruisen.
Ze heeft het helemaal mis gehad.

Mijn twijfel over de betrouwbaarheid van waarzegsters en profeten is dus al heel oud.

Want er zijn veel mensen die zeggen het te weten en die blijken niets te weten.
Je vond ze onder het joodse volk en er werd tijdig tegen gewaarschuwd, maar eenvoudig was het niet om de echte en de valse profeten uit elkaar te houden.
De echte bleken trouwens meer waarschuwers te zijn en die waren dan weinig populair.
Menig profeet werd dan ook nog eens met de dood bedreigd.
Je vind ze ook vandaag de dag in de politiek: profeten en waarzeggers die naar de toekomst wijzen.
Het komt allemaal goed maar dan moeten we wel doen wat zij zeggen.
Soms klopt het maar meestal klopt het niet.
Ze verkondigen idealen, vastgelegd in partijprogramma’s: vrede en welzijn en rechtvaardigheid en gelijke verdeling van de welvaart en zo meer, voor iedereen.

Als de rook van de verkiezingen is opgetrokken blijkt die welvaart bijvoorbeeld, weer voor slechts enkelen van toepassing.
Ook in de christelijke kerken weten we daar van.
Alweer de idealen van Jezus Christus hoog in het vaandel en velen volgen vol vertrouwen.
Maar dan blijken binnen de kortste keren die idealen niet meer te bestaan: geen gelijkberechtiging, geen vrije meningsuiting, geen bekommernis om de armen, de zwakken.

Regels, voorschriften, bevelen en decreten te over.
Dat wordt dan allemaal bovendien bedolven onder wierook en liturgische taferelen.

In sommige godsdiensten maken profeten het nog bonter: eeuwig leven komt er aan, maar er moet eerst gemoord worden.
Van één profeet kunnen we in elk geval zeggen dat Hij betrouwbaar is: Jezus Christus.
Hij spreekt namens God, zijn Vader, nooit voor eigen macht of voordeel.
Hij voorzegt een betere wereld hier en in het hiernamaals.
Veel van het oude heeft afgedaan; “al dat geweld leidt tot niets”, zegt Hij.
”Kom op voor de rechtelozen, dan begint het heil nu al.
En populair was Hij ook; duizenden volgden Hem.
Maar de machtigen van toen voelden zich bedreigd in hun positie en dat heeft Hem het leven gekost.

Zo gaat dat nog steeds.

Wat staat ons dan nu te doen?
De betrouwbaarheid van profeten te toetsen niet alleen aan wat ze verkondigen, maar vooral ook aan wat ze doen.
Is er iedereen, ook ondanks andere geaardheid, welkom?
De boodschap van Jezus Christus , dat moet de toetssteen zijn en laat je niet bedonderen als daar aan wordt voorbijgegaan.
Hier bijeen laten we ons inspireren door die echte, betrouwbare inspirator, elke week weer, en dan gaat het erom hoe we ons buiten gedragen, elke week weer.

Amen
- -
uit het evangelie volgens Marcus 6,1-6

Jezus vertrok weer en ging naar zijn vaderstad, gevolgd door zijn leerlingen.
Toen de sabbat was aangebroken, gaf hij onderricht in de synagoge, en vele toehoorders waren stomverbaasd en zeiden: Waar haalt hij dat allemaal vandaan?
Wat is dat voor wijsheid die hem gegeven is?
En dan die wonderen die zijn handen tot stand brengen!
Hij is toch die timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jakobus en Joses en Judas en Simon?
En wonen zijn zusters niet hier bij ons?' En ze namen aanstoot aan hem.
Jezus zei tegen hen: 'Nergens wordt een profeet zo miskend als in zijn eigen stad, onder zijn verwanten en huisgenoten.'
Hij kon daar geen enkel wonder doen,behalve dat hij een paar zieken de handen oplegde en hen genas.
Hij stond verbaasd over hun ongeloof.
Hij trok rond langs de dorpen in de omtrek en onderwees de mensen.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl