Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: Vijfde zondag van Pasen 2015

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

Vijfde zondag van Pasen 2015

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs

Vijfde zondag van Pasen

Het koningsfeest is weer achter de rug en het is in veel steden en dorpen uitbundig gevierd.
Wij grijpen daarmee terug op een verleden ook al geven we het een nieuw jasje.
Van koninklijken bloede dat is toch heel wat en daarom zijn er heel wat mensen die op zoek gaan naar hun roots in de hoop te ontdekken dat ze misschien wel wat blauw bloed in de aderen hebben.
Via de mormonen kan er dan zelfs een familiewapen voor de dag komen en andere versierselen, als het niet via de achternaam is dan via een telkens terugkerende voornaam.
We willen graag een beetje trots zijn op ons verleden.
Engelsen zijn daar heel goed in.
Het is verbazingwekkende wat die allemaal uit het verleden weten te putten en vooral hoeveel franje er door de eeuwen aan toegevoegd is.
Ook ons geloof heeft een rijk verleden.
Dan gaan we even voorbij aan de minder fraaie verschijnselen uit het verleden daarvan, maar met onze roots zit het echt wel goed: Wij stammen af van Jezus Christus.
Wat we zoal meeslepen uit het verleden noemen we traditie en dat mag gekoesterd worden, maar er is door de eeuwen heen zoveel franje aan toegevoegd dat er van die christelijke wortels soms nog nauwelijks iets is terug te vinden.
Soms doet bijna niemand nog enige moeite om daar achter te komen.

Daar volgt dan een reactie op.
Vernieuwing wordt plotseling de hartenkreet.
Die vinden we overal om ons heen niet alleen in de techniek, maar zelfs in de supermarkt.
Op menig pakje boter of wasmiddel staat het motief om het te kopen: Nu geheel vernieuwd.
Misschien geen verbetering maar in elk geval vernieuwd.
De vernieuwing is zelfs doorgedrongen tot in de naamgeving van de kinderen.
Vroeger kon de naam Jan of Piet of Maria of Truus uit de familietraditie plukken.
Nu is het Jorrit of Givven of Kwedel geworden.
Grijpt nergens op terug, komt nergens vandaag, is geheel vernieuwd.
Ook in ons christendom is die trend terug te vinden.
Waar vroeger alles vastlag, moet nu alles losgelaten.
Als in de oude liturgie momenten van stilte waren ingebouwd moet er nu luidruchtig gezongen worden of via een CDtje worden afgespeeld.
Als er vroeger uit volle borst moest gezongen worden, worden nu stille minuten ingevoegd.
Vandaag maakt Jezus geen keuze tussen verleden of heden, tussen traditie of vernieuwing, maar hij maant ons wel om in elk geval onze roots te bewaken.
Verbondenheid met zijn persoon, zijn woorden en zijn daden daar kunnen we niet omheen.
Heel ons traditiegetrouw of vernieuwend gedrag zal steeds getoetst moeten blijven aan die verbondenheid met Jezus Christus.
De evangelist Johannes beschrijft die verbondenheid in een vergelijking met de wijnstok en de ranken.
Jezus Christus is de wijnstok en wij zijn de ranken en samen zullen we in staat zijn rijke vrucht voort te brengen, maar alleen samen.
Ik denk dat als we in heel dat gekrakeel binnen de katholieke kerk, tussen traditie en vernieuwing ons eens even gaan beperken tot het toetsen aan onze verbondenheid met Jezus Christus, de wortels van een christelijke samenleving weer eens boven halen, dat we dan we dan tot een nieuw begin in staat zullen zijn.
Moge het zo zijn.
Amen

Johannes 15,1-8
Jezus sprak: 'Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt.
Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie.
Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen.
Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken.
Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen.
Maar zonder mij kun je niets doen. Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand.
Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.
De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl