Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: Respect, Give it to get it

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

Respect, Give it to get it

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs

Zondag 8 november 2015

Op de lagere school leerden we indertijd dat de grote volksverhuizing plaats vond omstreeks het jaar 400.
Nadere beschouwing van de Europese geschiedenis laat echter zien dat er hier al meer dan 2000 jaar volksverhuizingen waren.
De ene stam, het ene volk verdreef het andere: de Normandiërs, de Visigoten, de Germanen, de Kelten, de Bourgondiërs, de vikingen en nog veel meer.
Uit al dat geweld zijn wij het volk dat we nu zijn.
Nu lijkt het er op dat we een nieuwe volksverhuizing meemaken en nog wel van ongekende omvang.
Europa lijkt door vluchtelingen overspoeld te worden.
Het is hier in Best nog wel niet zo dichtbij, maar het is toch goed om er alvast eens over na te denken voor misschien de dag van morgen en zo mogelijk een gepaste grondhouding te ontwikkelen.

De meningen zijn landelijk verdeeld en dat zal onder ons hier wel niet anders zijn.
In vroeger dagen werd verdeeldheid alleen maar uitgevochten, altijd weer oorlog en ellende.
In dialoog tot een oplossing komen is een andere, niet-gewelddadige mogelijkheid.

Aan de ene kant staan de mensen die vinden dat er hoe dan ook geholpen moet worden.
Sommigen onder ons herinneren zich de oorlogstijd waarin velen van ons ook vluchteling zijn geweest.
Ik hoor daar zelf ook bij.
Met z’n dertienen moesten we het huis uit naar een boerderij in Aarle waar al 60 mensen verbleven, toen naar Esch om er in een kippenhok de nacht door te brengen en uiteindelijk tot aan de bevrijding opgevangen door een gastvrije boer en boerin.

Dat maakt het wat makkelijker om je in te denken hoe het is om met niets dan een paar dekens en een kinderwagen de goedheid van medemensen af te wachten.
Er zijn bovendien allerlei nobele principes die ons de vluchteling welkom doen heten.
Aan de andere kant zijn er ook mensen die de toestroom met grote zorg tegemoet zien:
Zijn die nieuwkomers bereid onze normen en waarden te accepteren?
Hoe moeten we omgaan met de intolerantie van de Islam?
Worden onze eigen normen en waarden niet overhoop gehaald?
Wordt de oproep tot religieuze verdraagzaamheid wel gehoord?

Hebben we al niet genoeg te zorgen voor landgenoten die aan de onderkant van de samenleving de eindjes aan elkaar moeten zien te krijgen?
Om deze en nog veel meer bedreigingen zetten ze zich schrap.

Er zijn dus drie partijen: de voorstanders, de tegenstanders en de vluchtelingen die niet tegen te houden zijn.
Als we het geweld willen voorkomen zullen we elkaar en elkaars meningen moeten respecteren en met elkaar in gesprek gaan om tot een oplossing te komen.
Sommige mensen menen dat er geen uitkomen aan is omdat het er zo veel zijn.
Dan moeten we bedenken dat tijdens de eerste wereldoorlog, toen Nederland nauwelijks 5 miljoen inwoners had, er toen meer dan een miljoen Belgen in ons land zijn opgenomen.
Ze werden opgenomen en we zeiden toen: “We zien wel hoe we rond gaan komen”.
Dat zeiden trouwens ook die twee vrouwen uit de lezingen van vandaag: een die haar laatste broodje bakt voor de profeet in nood en eentje die haar laatste stuiver in de offerblok gooit.
Het evangelie roept op tot vertrouwen, maar dat wil ik vandaag even laten rusten en vervangen door een oproep tot respect voor voor- en tegenstanders en vluchtelingen, want alleen dan kunnen we tot een vredige oplossing komen.

Tot nu toe houdt een overgrote meerderheid zich gedeisd, maar het zal niet lang meer lukken om het op z’n beloop te laten.
Respect voor elkaar dat is de sleutel.
Dat kunnen we elke dag oefenen in eigen omgeving om er straks klaar voor te zijn.
“Give it to get it”.

Amen


Marcus 12,38-44

Tijdens zijn onderricht zei Jezus:

`Pas op voor de schriftgeleerden die zo graag in dure gewaden rondlopen en eerbiedig begroet willen worden op het marktplein, en een ereplaats willen in de synagogen en bij feestmaaltijden: ze verslinden de huizen van de weduwen
en zeggen voor de schijn lange gebeden op. Over hen zal strenger worden geoordeeld dan over anderen!' Hij ging tegenover de offerkist zitten en keek hoe de mensen er geld in wierpen. Veel rijken gooiden veel geld in de kist. Er kwam ook een arme weduwe, die er twee muntjes in gooide, ter waarde van niet meer dan een quadrans. Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen: 'Ik verzeker jullie: deze arme weduwe heeft meer in de offerkist gedaan dan alle anderen die er geld in hebben gegooid; want die hebben gegeven van hun overvloed, maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze had, haar hele levensonderhoud.'

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl