Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: Oproep

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

Oproep

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs

Zondag 7 december 2014 (2e adventszondag)

oproep

Als we deze dag beschrijven als de 2e zondag van de Advent, dan weten veel jongelui al niet meer waar we 't over hebben.
We zouden deze tijd kunnen beschrijven als de tijd van het zoveelste kabinet Rutte, toen er ene kardinaal Eijk de Nederlandse kerk regeerde en toen Antoon Hurkmans bisschop van Den Bosch was en een gewezen pastoor en diaken doende bij de geloofsgemeenschap Antonius in Beweging in Best.
Wat gebeurde er toen?

Wel er is toen een man — of was het misschien een vrouw — opgestaan, die vrede en gerechtigheid voor iedereen heeft aangekondigd, respect voor ieder medemens en zo meer.

Dat was een merkwaardig figuur en wat hij of zij aankondigde was nog merkwaardiger: "Heel de mensheid zal Gods redding zien."

Het gebeurde dus toen de regeringsleiders en geestelijke leiders hun plaatsen redelijk stevig hadden bezet:
president, bisschoppen en pastoors waren bekend.

Toen is die zonderling begeesterd geraakt en heeft goede toekomst aangekondigd.
Dit goddelijk woord kwam niet over de president, niet over een aangestelde pastoor of voorganger, maar over iemand waarvan je het niet zo direct zou verwachten, noem het gerust een erg gemiddelde burger.

Menigeen vroeg zich af:"Zou zo iemand dan een wezenlijke bijdrage aan het heil van deze wereld kunnen geven met zo'n oproep. Moet dan het initiatief, de nieuwe visie niet van de leiders komen?"

Blijkbaar niet, al een hele tijd niet, nu niet, net zo min als in vroeger tijden.
En wie gaat er antwoord geven op die oproep?
Ook het antwoord op die oproep moet weer van eenzelfde soort mensen komen; noem het gewone, gemiddelde mensen.

We kunnen het er nog eens op na lezen: Hij kwam uit de woestijn, niet uit de tempel en niet van regeringswege en hij/zij trad op in de Jordaanstreek, in zijn eigen buurt, thuis, op het werk, op school en overal waar je in het dagelijks leven mensen tegenkomt.
Eertijds ene Johannes die een doopsel van bekering begon te preken.
Dus niet het doopsel omdat het zo leuk is voor de foto's of omdat de tante het zo graag zou zien.
Nee, er wordt een echte keuze gemaakt voor een geheel nieuwe levenswijze.
Leven niet alleen voor jezeif, maar ook voor de ander.

Je moet maar durven als gewone mens om de kronkelpaden waarmee we zo vertrouwd zijn, te verlaten, krinkelpaden die altijd naar onszelf leiden.
Je gaat toch niet zo maar recht naar iemand toe.
Nee, je zegt dat je wel eens langs zult komen en je biijft thuis.

Je vraagt toch niet recht toe, recht aan, hoe iemand het maakt, dat vraag je liever aan de buren.
"Bereid de weg van de Heer, maak zijn paden recht", horen we zeggen.
Gods wegen zijn recht: Hulp, of die nu is voor je buurman is of voor mensen uit en in Roemenie, dat gaat zonder kapsones, zonder veel gepraat, het moet gewoon gebeuren.

Gods wegen zijn recht: belangstelling voor de ander bestaat niet in het bestuderen van zijn of haar geval, maar komt recht uit het hart.
Mensen ontmoeten gaat beter in een gesprek dan langs de omweg van een vergadering.

Als je iets tegen de ander hebt wordt het in een open gesprek uitgepraat.
Gods wegen zijn voetpaden en dus worden we gevraagd achter onze ruiten vandaan te komen, vanachter de ruit van ons huis, de ruit van onze auto, van ons TV-scherm, rechttoe naar levende mensen.

Als al die barrieres tussen mensen zijn opgeruimd, past alleen God daar nog tussen.
Als we zorgen dat alle isolatie tussen mensen is weggenomen, dan kan zijn vonk overslaan en dan zal zoals we horen aanzeggen: "Dan zal heel de aarde Gods redding zien".

Wat we lazen leek even over het verleden te gaan, maar het gaat over het heden.
Gods redding zal als een ster opgaan over de mensheid.
En wie zal daar dan voor zorgen?
Geen regering of geestelijke leiders, vroeger ook al niet.
Zowel de oproep als het antwoord zal van gewone mensen moeten komen van ons, mensen die gedoopt zijn met de Heilige Geest.
De oproep om rechte wegen te gaan is gericht aan degene die zeggen durft: "Ik ga me richten tot die medemens."

Amen

Marcus 1,1-8
Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God.
Het staat geschreven bij de profeet Jesaja: let op, ik zend mijn bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen.
Luid klinkt een stem in de woestijn: "Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden".
Dit gebeurde toen Johannes de Doper naar de woestijn ging en de mensen opriep zich te laten dopen en tot inkeer te komen, om zo vergeving van zonden te verkrijgen.
Alle inwoners van Judea en Jeruzalem stroomden toe en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden.
Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij leefde van sprinkhanen en wilde honing.
Hij verkondigde: `Na mij komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om me voor hem te bukken en de riemen van zijn sandalen los te maken.
Ik heb jullie gedoopt met water, maar hij zal jullie dopen met de heilige Geest.'

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl