Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: Interactieve Talenten

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

Interactieve Talenten

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs

Zondag 16 november

Als het moment van de overweging/preek er is bent u gewend aan een monoloog van de voorganger en daar doet u dan iets mee of u doet er niets mee.

De voorganger praat en houdt daar op een bepaald moment mee op, zoals een radio die u aanzet en weer uitzet.

Dat gaat ook zo met onze TV.

Toch bestaat er nu zoiets als interactieve TV; u kunt reageren en daar wordt dan weer op gereageerd. Interactief!

Nu heb ik het plan op gevat om, tenminste af en toe en dus elke keer over te gaan tot de interactieve preek/overweging.

Dat heb ik één keer uitgeprobeerd. Dat was op een jubileumfeest van ons Lidwinakoor en ik heb toen de vraag aan de aanwezigen voorgelegd: “Wat vindt u van muziek in de liturgie”?

Daar kwamen allerlei antwoorden op, waarvan er een memoreerde dat St Augustinus ooit heeft gezegd: “Wie goed zingt, bidt dubbel”.

Op deze zondag, waarop het evangelie handelt over de talenten.
Enkel handelaren weten er geld mee te verdienen.

Dat was dus indertijd al zo: handel drijven, daar zit de winst.
Eentje doet niets met zijn talent.

Waarop Jezus zegt: Geef dat dan maar terug, je doet er toch niets mee.

Het advies om ermee naar een bank te gaan past al niet meer in onze tijd, want de rente van de bank kun je rustig vergeten.

Ik wil gaan proberen om een gesprek c.q. uitwisseling van gedachten op gang te brengen aan de hand van enkele vragen waarop men b.v. bij handopsteking kan antwoorden:

- Wie kan er niet fietsen? Wie dat wel kan is dus in staat medemensen te bereiken zelfs al kan hij of zij niet lopen. Hebt u andere oplossingen?

- Wie heeft er een moeilijk leesbaar handschrift? (Ik !!) Hoe kunt u zulke mensen helpen?

- Welk talent hebt u niet (of nog niet ontdekt) en zou u graag hebben?

- Enz.

- Wie van u kan er niet luisteren? (Wellicht grote stilte)

Al hebt u misschien minder talenten dan gewenst dat laatste talent is heel bijzonder want er zijn veel mensen die niet kunnen luisteren.
Ze laten de ander uitpraten, maar luisteren niet.
En toch is dit iets waar veel mensen om verlegen zitten om een klein beetje geluk te ervaren van iemand die naar hem of haar luistert.

Elkaar gelukkig maken daar gaat toch om. Dat is toch het streven naar het Rijk Gods.

Ga op zoek naar je talenten en doe er iets mee, vandaag nog!

Amen

Matteus 25,14-30

Jezus zei tegen de leerlingen over het Rijk der hemelen: Het zal zijn als met een man
die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer
gaf. Aan de een gaf hij vijf talent, aan een ander twee, en aan nog een ander een,
ieder naar wat hij aankon. Toen vertrok hij. Meteen ging de man die vijf talent
ontvangen had op weg om er handel mee te drijven, en zo verdiende hij er vijf talent
bij. Op dezelfde wijze verdiende de man die er twee had gekregen er twee bij.
Degene die een talent ontvangen had, besloot het geld van zijn heer te verstoppen:
hij begroef het. Na lange tijd keerde de heer van die dienaren terug en vroeg hun
rekenschap. Degene die vijf talent ontvangen had, kwam naar hem toe en
overhandigde hem nog vijf talent erbij met de woorden: "Heer, u hebt mij vijf talent in
beheer gegeven, alstublieft, ik heb er vijf talent bij verdiend." Zijn heer zei tegen hem:
"Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar
bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer
aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer." Ook degene die twee talent
ontvangen had, kwam naar hem toe en zei: "Heer, u hebt mij twee talent in beheer
gegeven, alstublieft, ik heb er twee talent bij verdiend." Zijn heer zei tegen hem:
"Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was
in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom
bij het feestmaal van je heer." Nu kwam ook degene die een talent ontvangen had
naar hem toe, hij zei: "Heer, ik wist van u dat u streng bent, dat u maait waar u niet
hebt gezaaid en oogst waar u niet hebt geplant, en uit angst besloot ik uw talent te
begraven; alstublieft, hier hebt u het terug." Zijn heer antwoordde hem: "Je bent een
slechte, laffe dienaar. Je wist dus dat ik maai waar ik niet heb gezaaid en oogst waar
ik niet heb geplant? Had mijn geld dan bij de bank in bewaring gegeven, dan zou ik
bij terugkomst mijn kapitaal met rente hebben terugontvangen. Pak hem dat talent
maar of en geef het aan degene die er tien heeft. Want wie heeft zal nog meer
krijgen, en wel in overvloed, maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft nog
worden ontnomen. En die nutteloze dienaar, gooi die eruit, in de uiterste duisternis,
waar men jammert en knarsetandt."

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl