Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: klokkenluiders

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

klokkenluiders

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs

27 e zondag door het jaar

Klokkenluiders

Er zijn heel wat mensen die de financiële crisis pijnlijk ervaren. Niet alleen een gevoel van machteloosheid, maar ook van ergernis komt naar boven.

Ergernis om wetgevers en bestuurders die het hebben zien aankomen en niets hebben ondernomen. Ergernis om degenen die munt proberen te slaan uit de ellende.

Ergernis om degenen die met onwezenlijke geldbedragen hebben weten weg te komen. Ergernis om
degenen die beloond zijn voor hun wanbeleid. Er wordt al geroepen dat iedereen die van het systeem geprofiteerd heeft gestraft zou moeten worden.

Voorzichtig...!, want dat betreft iedereen die ooit rente heeft geïnd, die loon ontvangt of een uitkering. Bedenk wel waar dat geld vaak vandaan komt; we hebben met z'n allen boter op het hoofd.

De parabel in het evangelie van vandaag is bedoeld voor de machthebbers onder de Joden van 2000 jaar geleden en over hun hoofden heen gericht aan de hoofdverantwoordelijken in elke noodsituatie, tegen degenen die niet hebben gedaan wat ze hadden moeten doen en tegen degenen die dat zonder protest hebben aangezien.

Klokkenluiders hadden moeten waarschuwen. Ze zijn er intussen wel, Snowden en zo, maar gering in aantal.

De eerste lezing maakt al melding van zo'n klokkenluider indertijd.
In het epistel richt de profeet zich zelfs tot iedereen die geld en bezit waardevoller vindt dan het beoefenen van rechtvaardigheid.

Dat vraagt om een privé onderzoek:

Als het eens gemakkelijk is om de regels bij een fusie in je eigen voordeel te veranderen, doe je dat toch. Als niemand het mengsel dat je verkoopt controleert, dan stop je er toch de goedkoopste rommel in, zelfs als het melk is. Als je in een bestuur zit dat gerechtigd is om zichzelf te bevoordelen, dan stap je toch niet op. Als de verzekering, de fiscus of de particulier een truc niet doorheeft, dan profiteer je daar toch van.

Eerst geld ontvangen en dan eventueel enig verdienstelijk werk doen. Wie is er nog nooit voor de verleiding bezweken?
Met z'n allen vormen we een maatschappij, waarin je vaak niet kunt ontkomen aan een kwalijke beslissing. Wie bedrog op het spoor komt, moet kiezen tussen zwijgen en meelopen of het kwaad aan de kaak stellen en ontslagen worden, fluisterende mopperaar of klokkenluider.

Wij die geen macht hebben kunnen ons ergeren aan het systeem, maar wellicht ook bewondering opbrengen voor die enkelen die ten koste van hun eigen zekerheid, de fouten aan de kaak stellen. We weten wat er met klokkenluiders kan gebeuren. Ze worden aangevallen, de grond in geboord, verdacht gemaakt en menig maal regelrecht om zeep gebracht.

Op een internetsite van de FNV staan meer dan dertig waarschuwingen, waar je allemaal aan moet denken wil je niet meteen afgemaakt worden. Klokkenluider zijn is vol risico’s. Maar zwijgen ook, want wie bedrog, onrecht of onheil heeft zien aankomen en heeft verzwegen, die zal terecht moeten staan voor het zich onttrekken aan de
verantwoordelijkheid.

Wij zijn niet allemaal helden, niet allemaal klokkenluiders, maar we zullen in ons samenzijn hier blijvend moeten nadenken over de keuzes die we maakten om zorgvuldig te kunnen afwegen wat ons te doen staat.

Wij zijn als gemeenschap immers een soort klokkenluiders.

Klokkenluiders zijn onmisbaar, verdienen overlevingskans. Wij christenen hebben een gevaarlijk voorbeeld aan Jezus Christus, die zo’n klokkenluider was, die de risico’s kende en ze niet uit de weg is gegaan.

Het heeft Hem zijn leven gekost. Opkomen voor recht en gerechtigheid, waarschuwen tegen bedrog en onrechtvaardigheid kunnen wij nog een heel tijdje vol houden en met velen samen valt het met dat heldendom
wel mee.

Matteüs 21,33-43

Luister naar een andere gelijkenis. Er was eens een landheer die een wijngaard
aanlegde en hem omheinde. Hij groef er een kuil voor de wijnpers en bouwde een
uitkijktoren. Toen verpachtte hij hem aan wijnbouwers en ging op reis. Tegen de tijd
van de druivenoogst stuurde hij zijn knechten naar de wijnbouwers om zijn vruchten
in ontvangst te nemen. Maar de wijnbouwers grepen de knechten, ze mishandelden
er een, doodden een ander en stenigden een derde. Daarna stuurde de landheer
andere knechten, een grotere groep dan eerst, maar met hen deden ze hetzelfde.
Ten slotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe, met de gedachte: Voor mijn zoon zullen
ze wel ontzag hebben. Toen de wijnbouwers de zoon zagen, zeiden ze onder elkaar:
“Dat is de erfgenaam! Kom op, laten we hem doden en zo zijn erfenis opstrijken,”
en ze grepen hem vast, gooiden hem de wijngaard uit en doodden hem. Wanneer
nu de eigenaar van de wijngaard komt, wat moet hij dan met die wijnbouwers
doen?’ Ze antwoordden: ‘De onmensen! Laat hij ze op een mensonwaardige manier
ombrengen en de wijngaard verpachten aan andere wijnbouwers, die de vruchten
wel aan hem afdragen wanneer het daar de tijd voor is.’ Daarop zei Jezus tegen
hen: ‘Hebt u dit nooit in de Schriften gelezen:“De steen die de bouwers afkeurden
is de hoeksteen geworden. Dankzij de Heer is dit gebeurd,
wonderbaarlijk is het om te zien.” Daarom zeg ik u: het koninkrijk van God zal u
worden ontnomen, en gegeven worden aan een volk dat het wel vrucht laat dragen.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl