Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: licht op de kandelaar

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

licht op de kandelaar

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Richard Schreurs

zondag 9 februari 2014

Licht op de kandelaar

Dezer dagen kregen of krijgen duizenden leerlingen van groep 8 op de basisscholen de Citotoets voorgeschoteld. Dat is een beetje spannend voor de leerlingen want die toets kan een belangrijke aanwijzing geven voor hun verdere studietoekomst, het is spannend voor de ouders; ze hopen dat hun kind slimmer is dan tot nu toe gedacht en spannend voor de leerkrachten, want het ministerie van onderwijs meet er de kwaliteit van de school aan af. Als het al iets zegt over de studietoekomst, over de verdere levenstoekomst zegt het weinig of niets en dus over de verdere toekomst van onze samenleving ook niet.

We kennen allemaal wel voorbeelden, uit onze jeugd, van een klasgenoot waarvan gezegd werd dat het geen licht was, maar die later beduidend meer heeft gepresteerd dan de leerkracht die eertijds het oordeel gaf. Het is ook niet zo gemakkelijk om in een vroeg stadium vast te stellen waar iemand goed in is. De eigen talenten ontdekken is soms al moeilijk, maar onmisbaar voor het eigen geluk en voor het geluk van de mensen rondom. Iedere mens, jong of oud, is een licht op een of ander gebied, heeft begaafdheden. Het is niet alleen een opgave ze te ontdekken, het is vooral een opgave ze te activeren. Tegelijk met elke grote of kleine begaafdheid wordt een verantwoordelijkheid voor ons neergelegd met een por in de rug om die op te pakken.

Als je een onbegrijpelijke brief hebt ontvangen, zeg je tegen een goede kennis: Laat je licht daar eens over schijnen. Je vraagt het niet omdat die vriend betere ogen heeft of een betere bureaulamp, niet eens of hij veel geleerd heeft. Je doet een beroep op al wat die vriend of vriendin in een dergelijke situatie heeft meegemaakt en verstandelijk en emotioneel heeft verwerkt. Normaal is die helper misschien heel zwijgzaam, maar nu je er een beroep op doet, neemt hij of zij verantwoordelijkheid. Want je moet doen wat je kunt, niet wat je niet kunt.

Bij levensproblemen gaat het niet anders. Als je zelf vrede in je hart hebt en een ander niet, dan zou je je licht kunnen laten stralen. Als je een kijk op de dingen hebt ontwikkeld waardoor je tegenslagen kunt verwerken en je buurman heeft dat niet, dan kun je je licht laten stralen door belangstelling en een bemoedigend woord. Daar snakken heel wat mensen naar: de hoogbejaarde die zelf niet meer op bezoek kan gaan, de zieke die alle plannen moet herzien en de scholier die een heel jaar moet over doen. Bemoedigen is heel wat anders dat zeggen dat het allemaal wel zal meevallen. Het is luisteren, kijken naar open kansen en behulpzaam zijn bij het aanvaarden. Wie dat kan bezit een extra licht, want is in staat om die ander het eigen licht te laten ontdekken.

We kunnen elke dag zo veel betekenen voor elkaar, met of zonder geleerdheid; elkaar inspireren door het voor te doen. Wie laat zien dat hij of zij niet zo pinnig is als gedacht trekt anderen ook over de streep. Wie zich houdt aan de toegestane snelheid nodigt ook anderen uit zich niet te laten opjagen. De mogelijkheden kunnen we hier niet allemaal opsommen.

Gelovige mensen zeggen vaak dat God goed is. Inderdaad, maar hoe goed: Hij is alleen waar te nemen van goede mensen. Vandaag worden we uitgenodigd de beproefde goede raad van Jezus Christus tot ons laten doordringen: ontdek je licht en dat van anderen en laat het schijnen.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl