Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: helder licht

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

helder licht

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Richard Schreurs

zondag 26 januari 2014

helder licht
De donkere dagen vóór Kerst liggen achter ons.
Nu nog de donkere dagen na Kerst.
Sommige mensen worden en mismoedig en neerslachtig van.
Kwestie van nog even volhouden; het wordt elke dag beter en bovendien kunnen een paar ledlampjes meer voor een tijdelijke oplossing zorgen.

Moeilijker is het voor mensen die het donker inzien omdat ze in een beroerde situatie zijn terecht gekomen: Ze zijn hun werk kwijt geraakt, de huurprijs groeit hen boven het hoofd, ze kampen met een of andere ziekte, ze zijn een dierbare kwijt geraakt.
Zo zijn er allerlei redenen die het zicht op de toekomst belemmeren, geen lichtpuntje te zien.
Politiek en maarschappelijk is het al niet beter: Bankencrisis, crisis inde Zorg en noem maar op.
Zo af en toe duikt er iemand op die meent het licht te hebben gezien, heel even, het dooft weer vlug.
Nu er weer verkiezingen voor de deur staan mogen we speuren naar de partij of de man of vrouw die perspectief biedt.
Toch kunnen we niet aan de indruk ontkomen dat er weinig of geen partijen of mensen zijn die wat licht in de duisternis te bieden hebben.
We zijn het zicht behoorlijk kwijt geraakt en dat lijkt zelfs een wereldwijd verschijnsel te zijn: In welke richting schuift onze aarde met haar ruziënde bewoners?
Er zijn zelfs mensen die menen dat we behoefte hebben aan een sterke man.
Dat zijn mensen met een slecht geheugen, want die sterke mannen uit het verleden hebben stuk voor stuk uiteindelijk alleen maar grotere ellende voortgebracht en dat doen ze vandaag de dag nog.
Dit alles maakt ons op z'n minst nieuwsgierig naar de betekenis en waarde van wat we vandaag lezen in de eerste en tweede lezing: Over het volk dat in duisternis ronddwaalt zal een groot licht opgaan en dat is met Jezus Christus, met zijn boodschap werkelijkheid geworden.
Welk nieuw licht doet Jezus Christus dan schijnen over de donkere werkelijkheid waarin we verkeren.
Dat blijkt een totaal andere aanpak te zijn dan wat crisisbestrijders en politici ons voorhouden en uitproberen.
Het wordt samengevat in de woorden en daden van Jezus zelf en Hij legt het later nog eens uit in de beschrijving van wat wij de acht zaligheden noemen: Begin met zachtmoedigheid, breng troost, barmhartigheid en gerechtigheid.
Dan ligt die vredige wereld waarnaar we uitzien, dat Rijk Gods, zoals Hij het noemt binnen handbereik.
Inderdaad een totaal andere aanpak dan de vigerende.
Om het roer om te gooien naar deze totaal andere aanpak moet er heel wat gebeuren, moeten we omkeren, noem het bekering.
Het ziet er nochtans niet naar uit dat er wereldwijd van vandaag op morgen tot deze aanpak zal worden overgegaan, maar in wat er op handen is, binnen handbereik daar kan alvast een begin gemaakt worden met dat Koninkrijk Gods.
Jezus zelf maakt er een bescheiden begin mee door wat eenvoudige mensen om zich heen te verzamelen, die Hem gaan steunen in het verspreiden van die nieuwe boodschap, zijn eigen manier van leven, dat andere licht op de omstandigheden.
Paus Franciscus lijkt dezelfde weg te willen gaan.
Hij zou de gezagsverhoudingen binnen de Kerk graag veranderen, zoals Jezus dat wilde in de Joodse samenleving.
Zoals Jezus vraagt de paus aan mij, aan u en aan de bisschoppen over te schakelen op een houding van welwillendheid.
Alleen binnen een gemeenschap van welwillende mensen krijgt het Rijk Gods een kans.
Luister naar het verhaal, naar de zorg, de ellende van vriend en vijand en je bouwt aan een betere wereld.
Voor vandaag toch weer een eenvoudige lering: Het Rijk Gods is op handen, is er voorlopig nog niet wereldwijd, maar begin ermee in eigen leven en eigen omgeving.
Waar dit licht doorbreekt zal het donker verdwijnen, we hebben het zelf in handen.
Amen

Matteus 4,12-23

Toen Jezus hoorde dat Johannes overgeleverd was, nam Hij de wijk naar Galilea.
Met voorbijgaan van Nazareth vestigde Hij zich in Kafarnaum bij het meer, in het gebied van Zebulon en Naftali, opdat vervuld zou worden wat bij monde van de profeet Jesaja gezegd is: Land van Zebulon en land van Naftali, aan de weg naar zee, aan de overkant van de Jordaan, Galilea van de heidenen! Het volk dat in de duisternis zit heeft een groot licht gezien, en over hen die in het land en in de schaduw van de dood zitten, over hen is een Iicht opgegaan.
Vanaf toen begon Jezus te verkondigen. Hij zei: 'Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is ophanden.'
Toen Hij eens langs het meer van Galilea liep, zag Hij twee broers - Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas - het net uitwerpen in het meer; want het waren vissers. Hij sprak hen aan: 'Kom achter Mij aan, en Ik zal jullie tot vissers van mensen maken.'
Meteen lieten ze hun netten achter en volgden Hem.
Verderop zag Hij nog twee broers, Jakobus van Zebedeus en zijn broer Johannes; ze waren in de boot met hun vader Zebedeus hun netten aan het klaren.
Hij riep hen. Meteen lieten ze de boot en hun vader achter en volgden Hem.
Hij trok rond in heel Galilea, terwijl Hij in hun synagogen onderricht gaf, de goede boodschap verkondigde van het koninkrijk, en elke ziekte en elke kwaal onder het volk genas.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl