Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: pinksteren 2012

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

pinksteren 2012

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. Richard Schreurs

pinksteren 2012

Met Kerstmis vieren we de geboorte van Jezus Christus, met Pasen vieren we zijn opstanding en overwinning op de dood en met Pinksteren, vandaag dus, vieren we dat Jezus' Geest, zijn begeestering overslaat op zijn leerlingen. Dat is allemaal gauw verteld. Eigenaardig dat Pinksteren nooit de populariteit gehaald heeft van bijvoorbeeld Kerstmis en toch is het nu voor het eerst dat in het verhaal over Jezus Christus eindelijk vooral de leerlingen in het vizier komen, wij dus. Het is juist met de leerlingen dat er iets bijzonders gebeurt: ze verstaan elkaar en dat mag een wonder genoemd worden, maar we zijn er nauwelijks van onder de indruk. Want we vinden het maar heel gewoon dat we elkaar verstaan en inderdaad dankzij de taal kunnen we uitstekend met elkaar communiceren.
In veel opzichten zijn de dieren ons mensen de baas: ze kunnen harder lopen, verder springen, zien veel beter, horen beter, ruiken beter,hebben een warm vel, noem maar op en jonge vogeltjes schijnen te meteen te weten of ze mogen piepen om voedsel of zich koest houden omdat er gevaar dreigt. Allemaal waar, maar onder elkaar is het toch maar een janboel: de kat begrijpt niets van het geblaf van een hond, de merel begrijpt zelfs niets van de nachtegaal;er bestaat nauwelijks enige communicatie onder de dieren behalve dat ze elkaar naar het leven staan.
De menselijke baby kan niets, maar leert bijzonder snel: herkent meteen de stem van de moeder en er komt pas echt vaart in als hij begint te brabbelen. De taal is een ongelooflijk ingewikkeld systeem, maar hij leert 't: zelfs de Chineesjes. We verstaan elkaar en toch ook weer niet.
Als twee wiskundigen het met elkaar over hun vak hebben lijkt het al gauw geheimtaal. Of hebt u al eens tussen twee computerdeskundigen gezeten? Gaan we over de landsgrens dan wil "Grüss Got" nog wel lukken of "bonjour", maar weet u wat "nasdrovje" betekent? Zelfs binnen de eigen familie wordt soms een taal ontwikkeld die door anderen niet te vatten is, dat noemen we dan de thuistaal. Dat ontwikkelen van een heel eigen taal gaat ver ook onder mensen die dezelfde taal lijken te spreken: Ouders verstaan hun kinderen niet meer, de communicatie beperkt zich tot de beschrijving van het zakgeld, buren of gehuwden kunnen soms alleen nog maar met elkaar schreeuwen .
Dan is de vraag naar een taal die iedereen verstaat groot en hiermee zijn we gekomen bij datgene wat er op die eerste Pinksterdag is gebeurd. De geest van Jezus Christus, zijn begeestering sloeg over. Hij had zich warm gemaakt voor Gods wereld van Liefde en goedheid, waar mensen elkaar verstaan zonder dat daar een woord voor nodig is. Zijn enthousiasme, zijn moed, zijn bekommernis maakte zich meester, kwam over zijn leerlingen en ze begrepen allemaal waar het om ging, verstonden elkaar al waren ze nog zo verschillend. Vandaag vieren we het moment waarop dat voor het eerst duidelijk werd, maar daarmee was alleen nog maar het begin gemaakt. In de voorbij eeuwen is die geest van Jezus Christus over miljoenen mensen gekomen. Ze verstaan allemaal de taal van de liefde voor elkaar, vooral voor de minst bedeelden. En zo is het nog anders zaten we hier niet. De een is wat meer gegrepen dan de ander, hier en daar is de vonk wat uitgeblust of heeft de omvang van een nachtpitje. Pinksteren is dan ook een prima dag om eens even na te gaan hoe het met onze eigen christelijke begeestering gesteld is. Verstaan we elkaar nog met diezelfde bekommernis om medemensen? We kunnen ons daarvoor inzetten, maar het is ook iets van een begaafdheid, gegeven van boven vooral aan degene die ervoor openstaat. Moge die Geest opnieuw over ons komen. Amen.

Uit de Handelingen van de apostelen
Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: ‘Ik wens jullie vrede!’  Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen.  Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’  Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest.  Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl