Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: eenheid

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

eenheid

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. Richard Schreurs

Zondag 20 mei 2012

Eenheid
Samen kun je meer dan alleen. Daar zullen we het wel gauw over eens kunnen worden.
Dus gaan we op zoek naar mogelijkheden om een gezamenlijk doel te bereiken: vrede en gerechtigheid bijvoorbeeld, welvaart en welzijn.
Als eenling kom je daarmee niet ver.
De moeilijkheid is dat we onderling zo sterk van elkaar verschillen.
We verschillen van uiterlijk, soms van taal, van belangstelling, karakter, leeftijd, ambities en nog veel meer.
In het evangelie lezen we dat Jezus een aantal medestanders, leerlingen om zich heen heeft verzameld, maar Hij blijft tot God bidden om eenheid, want ook toen al waren de onderlinge verschillen groot.
Het zal wel altijd nodig blijven om Gods hulp in te roepen en te vragen om de gaven van de geest waardoor we in staat zullen zijn de onderling verschillen te overbruggen.
Toch kunnen we daar op eigen krachten al een stevig begin mee maken.
Om samen bijvoorbeeld naar vrede te streven hoeven we echt niet eerst allemaal Engels of Chinees te leren.
Op dat terrein kunnen we elkaar toch wel vinden.
Het zal menige vakantieganger zijn opgevallen dat mensen aan de andere kant van de wereld, al zien ze er wat anders uit, dat ze eigenlijk nauwelijks van ons verschillen.
We komen in zoveel met elkaar overeen dat het helemaal niet moeilijk is om na korte tijd zelfs tot vriendschap te komen.
Ruimte scheppen voor elkaar, daar begint het.
Verschillen van mening, van levensstijl mogen blijven bestaan, kunnen ons doen open gaan voor de schatten die in die verschillen zijn opgesloten.
Onze houding kan bron zijn van onderdrukking of opstandigheid, maar ook van ruimte en bevrijding.
Verschillen zijn geen onoverkomelijke moeilijkheid.
Het begint al bij man en vrouw.
Die verschillen toch echt wel van elkaar en toch mogen we stellen dat een tussen hen gevormde eenheid niet alleen tot samenwerking maar zelfs tot liefde kan uitgroeien.
Tegelijk blijven we bidden om de gaven van de geest die hiervoor nodig zijn.
In Jezus’ leven zien we nog een ander aspect dat ons tot eenheid kan samen brengen: Onbaatzuchtigheid.
De wil tot saamhorigheid en eenheid houdt op als we in een afhankelijke positie worden gemanoeuvreerd of als wij een ander in die positie willen manoeuvreren.
Jezus stelt zich steeds naast de ander op, nooit er boven.
Hij nodigt uit om als vrienden met elkaar om te gaan, zoals Hij met zijn leerlingen.
Christenen verenigen zich om samen die wereld zoals God die heeft gedacht in de voetsporen van Jezus Christus te verwezenlijken.
Dat doen wij niet door gezamenlijke vijanden op te sporen en ons daartegen te organiseren.
Dat doen we met inbegrip en met waardering voor de onderlinge verschillen.
Daarin past het gezegde: blijf jezelf, er zijn al zo veel anderen!
Alleen zo kunnen we toegroeien naar eenheid in verscheidenheid, onderlinge solidariteit zoals christenen past en we blijven ons aansluiten bij Jezus’ gebed om die eenheid.

Amen

Johannes 17,11-19
Jezus sloeg zijn ogen ten hemel en bad: 'Heilige Vader, bewaar hen in uw naam, die U Mij hebt toevertrouwd, opdat ze één mogen zijn zoals Wij. Zolang ik bij hen was, was het mijn taak hen te bewaren in uw naam, die naam die U Mij hebt toevertrouwd;
ik heb over hen gewaakt, en geen van hen is verloren gegaan, behalve degene die verloren moest gaan, opdat de Schrift in vervulling zou gaan. Nu kom ik naar U toe, maar terwijl lk nog in de wereld ben, zeg ik dit alles opdat ze volkomen vervuld mogen zijn van mijn vreugde.
Ik heb hun uw woord doorgegeven, en de wereld is hen gaan haten, want ze zijn niet van de wereld, zoals ik niet van de wereld ben.
ik vraag U niet hen uit de wereld weg te nemen, maar hen te behoeden voor de macht van het kwaad.
Zij zijn niet van de wereld, zoals ik niet van de wereld ben.
Maak hen toegewijd aan U in de waarheid; uw woord is waarheid.
Zoals U Mij naar de wereld hebt gezonden, zo heb ik hen naar de wereld gezonden, en voor hen wijd ik mijzelf toe aan U, opdat ook zij U toegewijd zullen zijn in de waarheid.'

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl