Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: Drievuldigheidszondag 2012

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

Drievuldigheidszondag 2012

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. Richard Schreurs

Drievuldigheidszondag (3 juni 2012)

Hebt u al eens zo’n ouderwets uurwerk uit elkaar gehaald?
Daar zitten heel wat onderdelen in en het is een hele toer om die losse onderdelen weer tot een werkend geval in elkaar te zetten.
Het is een oude maar succesvolle methode om er achter te komen hoe iets werkt: uit elkaar halen en weer tot een werkend geheel in elkaar zetten.
Dat lukt lang niet altijd, want geen enkel los onderdeel geeft een idee van hoe het eindresultaat er uit moet zien.

Mensen hebben al duizenden jaren geprobeerd de onderdelen bij elkaar te leggen om daar tenslotte volledig God uit op te bouwen.
Dat gaat niet lukken zelfs niet met de aanwijzingen uit de bijbel in de hand.
Daar wordt Hij beschreven als een man en dus niet als een vrouw omdat dit niet in die cultuur paste.
Hij is creatief, een schepper als geen ander.
Zo wordt Hij al helemaal in het begin beschreven.
Veel kunnen we er niet van zeggen want waar houdt zijn direct ingrijpen op en waar begint de evolutie?
Hij is rechtvaardig, want beloont het goede en straft het kwade, Hij is geduldig.
Enfin door heel de bijbel heen wordt God beschreven, maar Hij staat zo ver boven ons, is zo oneindig dat Hij ons begrip te boven gaat.
Dat weten we dus.
Maar dan komen de theologen aan het woord.
Dat zijn de mensen die godsdienstwetenschappen hebben gestudeerd en u houdt het niet voor mogelijk wat die allemaal over God hebben weten te schrijven.
Zelfs als we ons beperken tot de katholieke theologen, die vroeger kerkleraren heetten.
Op het groot-seminarie hebben we nogal wat van buiten moeten leren van wat zijn allemaal van God wisten en wat er over God was vast gelegd, wat je moest geloven.
Eigenlijk hoefden we het niet te geloven, maar we moesten het wel goed van buiten leren en dan werden er concilies gehouden en dan werd geprobeerd weer een en ander samen te vatten.
Nog steeds is het zo dat predikanten van allerlei komaf ons proberen duidelijk te maken dat zij precies weten, niet alleen weten hoe en wie Hij is, maar ook weten wat Hij van ons wil.
Gewone mensen die ook de bijbel lezen en die zelf nadenken hebben al die geleerdheid gelaten voor wat het is, want gewone mensen zijn alleen geïnteresseerd in wie en wat God voor hen zelf betekent.
En die gewone mensen zijn zich in hun beschrijving gaan wenden tot Jezus Christus en zijn eerste volgelingen.
Hij God niet ontrafeld in diepzinnige beschouwingen.
Hij noemde God “Vader”, bij wie je veilig kunt voelen, die je voelt als iemand die vanachter de sterrenhemel naar je kijkt omdat je een onderdeeltje bent van het heelal dat Hij omvat, die je dankt omdat Hij het wonder van de geboorte van een kind heeft mogelijk gemaakt.
God als “Vader” ervaren dat gebeurt bij de ene in combinatie met deze ervaring, en bij de ander op een totaal ander moment, maar het gaat niet om de beschrijving, het inzicht, maar om de ervaring.
Andere mensen hebben dat niet of minder.
Zij worden gegrepen door God zoals Hij in Jezus Christus naast ons is komen te staan, in onze vreugde en verdriet, in zijn compassie met wie tekort komt.
Dan noemen ze God niet zozeer “Vader”, maar “Zoon”, meer dan welke mens ook, maar ook een beetje zoals wij Gods kinderen zijn.
Tenslotte zijn er mensen die God noch als “Vader”, noch als “Zoon” ervaren maar als degene die ons bezielt en doordrenkt met die eigenschappen van “Vader” en “Zoon”.
Het is vandaag “Drievuldigheidszondag”.
Als er weer eens een journalist gaat vragen: "Weet u wat Pasen is of Pinksteren?"
Dan weten heel veel jongelui van niets.
Probeer het echt maar niet met “Drievuldigheidszondag” het feest van Vader, Zoon en Geest.
Maar als je zou vragen: “Zijn er momenten waarop je iets van het goddelijke ervaart?”
Dan hebben velen dat wel.
Geen weet van bijbel, van concilies, van theologie of zoiets, maar dat wel.
We zouden eenvoudigweg op en dag als vandaag God gewoon in ons leven kunnen toelaten en opnemen.

Amen

Deuteronomium 4,32-34.39-40
Mozes sprak tot de Israëlieten:
`Ga de oude tijden maar na die u zijn voorafgegaan, vanaf de dag dat God mensen op de aarde schiep. Kijk maar van het ene uiteinde van de hemel tot aan het andere:
is er ooit zoiets groots gebeurd of is er ooit iets dergelijks gehoord? Heeft een volk ooit een god uit het vuur horen spreken zoals u, en daarbij het leven behouden? Of heeft ooit een god geprobeerd uit een ander volk een volk uit te kiezen door beproevingen, door tekenen en wonderen, door oorlogen, met sterke hand en uitgestrekte arm, door grote, schrikwekkende daden, zoals de Heer uw God die voor uw eigen ogen in Egypte heeft verricht? Erken dan heden en prent het in uw hart:
de Heer is God boven in de hemel en beneden op de aarde; er is geen ander.
Onderhoud zijn voorschriften en geboden die ik u heden geef. Dan zult u met uw kinderen gelukkig zijn en lang leven op de grond die de Heer uw God u voor altijd schenkt.'

 

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl