Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: watjes?

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

watjes?

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Hans vd Laar

Zondag 20 februari 2011. Zevende zondag door het jaar A

Watjes?

Het leven is niks voor watjes, zeggen sommigen. Het is stoer om brutaal te zijn. Het is soft om iets voor een ander over te hebben. Het is stom om voor een zieke mevrouw boodschappen te doen als je 16 jaar bent. Je bent een zacht ei als je als jongen ballet leuk vindt en het is 'not done' met zachte woorden iemand te genezen. Daar zijn zelfs spreekwoorden voor bedacht: Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. En natuurlijk is dat  af en toe zo. Er zijn mensen die hun hele leven bang en angstig, voorzichtig en overdreven bescheiden over straat lopen, hun werk doen en wonen. Ze worden door allerlei instanties, door hun bazen en de overheid en noem maar op gekoeioneerd. Nee, soms moet je in je leven ook voor je zelf opkomen en zelfs van je afbijten, maar op andere momenten mogen we ook zacht zijn om echte veranderingen te bewerkstelligen.
Over die momenten van het leven spreekt Jezus in zijn Bergrede. In de tijd van Jezus gold de wet: oog om oog en tand om tand. Als iemand je iets aandeed, moest aan de dader hetzelfde gebeuren. Jezus zegt daarover: Ik zeg jullie een zaak niet uit te vechten met iemand die je heeft kwaad gedaan. Als iemand je op de ene wang heeft geslagen keer hem dan ook de andere toe. Nu hoor ik veel mensen denken en zeggen:
“Dat zal ik mijn kinderen en kleinkinderen toch niet leren. Het moeten geen watjes worden die nog zachter dan zacht door het leven getekend zullen worden omdat de wereld van vandaag zo hard is.”
 Misschien hebben ze ergens wel een punt, toch is Christus ons een stevige boodschap aan het voorhouden. Keer je andere wang toe! Als je terugslaat kom je in een spiraal van geweld. Van de koude oorlog en de bewapeningswedloop in de jaren 50, 60 en 70 weten we nog wel dat als er ergens op de wereld weer kernbommen werden geplaatst dat er aan de andere kant ook weer bijkwamen.
Uit de gemeenschappelijke kerken kwam toen het voorstel: Laten we zelf eens de eerste stap nemen en wat wapentuig wegdoen. En zo is het gegaan. Nu is dat grote wereldpolitiek, maar in het klein kan het net zo goed. Kun je iemand vergeven die je kwaad heeft gedaan. Kun je dan de eerste stap ten goede zetten omdat je vijand of medemens dat niet kan.
Kun je zelf de eerste stap nemen. Jezus heeft niet gezegd dat je daarin “zotte Joke” of “gekke Henkie” moet zijn, maar kun je met opgeheven hoofd je andere wang aanbieden met de gedachte of woorden: hier doe je mij geen kwaad mee.
Ik vergeef je en nou jij weer...
Wezenlijke veranderingen en verbeteringen beginnen niet bij een ander. Dat wist de bond zonder naam al lang, van wie een van de bekendste spreuken is geworden: “verbeter de wereld en begin bij jezelf!”
Moderne eigentijdse psychologen weten het ook. Iemand die bij hen in de stoel ter begeleiding zit kan de wereld niet veranderen. Kan de werkdruk de maatschappij de samenleving de ander niet veranderen. Je kunt alleen je eigen manier van omgaan ermee veranderen. Niet terugslaan, niet stressen, niet boos worden, maar met opgeheven hoofd sterk en krachtig zeggen. Jouw boosheid raakt mij niet.
Het is geen kwestie van angst om een ander je wang toe te keren. Je bent geen watje als je niet terugslaat. Je doet iets bijzonders als je instaat bent je vijand lief te hebben, als je niet alleen je broeders groet maar ook degenen die je niet kent, die anders praten of anders denken dan jijzelf. De boodschap van het evangelie daagt ons uit sterk te zijn, is niks voor watjes, maar voor mensen die zichzelf en daardoor de wereld een klein beetje liefdevoller maken.
Mt 5, 38-45
Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Een oog voor een oog en een tand voor een tand.”  En ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad doet, maar wie je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te keren.  Als iemand een proces tegen je wil voeren en je onderkleed van je wil afnemen, sta hem dan ook je bovenkleed af.  En als iemand je dwingt één mijl met hem mee te gaan, loop er dan twee met hem op.  Geef aan wie iets van je vraagt, en keer je niet af van wie geld van je wil lenen.
 Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten.”  En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen,  alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardige.  Is het een verdienste als je lief hebt wie jou liefheeft? Doen de tollenaars niet net zo?  En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo?  Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl