Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: tijd los laten

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

tijd los laten

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs

Af en toe kom je zo iemand tegen, iemand die de tijd vergeet, die nauwelijks in de gaten heeft dat er horloges en klokken zijn die aangeven te stoppen met waar je mee bezig bent. Misschien is het wel een musicus, een sportheld, een onderzoeker of een carrièremaker. Alles hebben ze er voor over: vroeg opstaan, voor dag en dauw aan het werk, nauwelijks tijd om te eten, geen tijd voor sociale contacten. Zelfs in het weekeinde moet er nog gewerkt worden. Ze ervaren het niet als werk, het is hun leven. Ze hebben zich een hoog doel gesteld waar niets hen vanaf brengt.
Het lijkt alsof Jezus in het evangelie van vandaag ook zulke musici, carrièremensen of sportlieden van ons wil maken, als Hij zegt: ‘Wil je een leerling van Mij zijn, dan moet je zelfs je eigen leven verfoeien.’ Je eigen leven prijsgeven?  Aangezien wij niet allemaal helden zijn, lijkt dat ver weg voor gewone mensen, zoals de meesten van ons. Het lijkt ver, maar is dat zo?
Ieder van ons, zoals we hier zitten, hebben ooit wel eens een ervaring gehad van oneindige grootheid, van overstelpende liefde, van eenheid, van God misschien. Soms raken we hevig ontroerd door muziek of door een overweldigend landschap of door iemand die ons vergeeft of door kleine kinderen. Stap voor stap kunnen we dan een bijbehorend gedrag ontwikkelen. Wat ons eerst moeite kostte, gaat op den duur vanzelf. We letten op onze centen maar geraakt door noodlijdende mensen geven aan goede doelen, vervullen onze burgerplicht, kunnen we zelfs tot bidden komen en God eer brengen. We worden geraakt, ons hart raakt vervuld van liefde, en we weten niet eens of het liefde voor God is of liefde voor iedereen, voor alles. Als we zo zijn geworden, is al wat we doen: leerling van Jezus zijn. Dan zijn we zo geworden en daarom doen we zo. Wat we precies doen is niet aan de orde, enkel nog wat we zijn. Een goede boom brengt immers goede vruchten. We zijn leerling van Jezus, en we weten het niet eens. We hebben de tijd losgelaten, we zijn onszelf vergeten. Dat is waar het op uitloopt: dat we onszelf vergeten.
Betekent dat het vergeten van eigen geestelijke en lichamelijke gezondheid? Natuurlijk niet, want dat zou het ons onmogelijk worden ons in te zetten waarvoor we gaan. Dan zouden we de tijd daar voor weg nemen.
De mensen die destijds naar Jezus kwamen luisteren waren nog niet zo ver dat ze zich helemaal konden geven. Jezus daagt hen als het ware uit met krasse uitspraken. Hij roept hen op om het meest eigene, het meest dierbare dat een mens bezit, het eigen leven, te relativeren omwille van iets dat veel groter is en dat alles te maken heeft met de navolging, elders in het evangelie ook wel als ‘het eeuwige leven’ betiteld. De keuze is niet eens zo moeilijk. Wie leeft ten koste van alles en iedereen om zijn eigen hachje veilig te stellen, zo iemand komt nog eens bedrogen uit en loopt een forse teleurstelling op. De zin van je leven is niet gelegen in de behartiging van jouw eigen belang – dat is een dwaling, een doodlopende weg. ‘Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf, wij leven en sterven voor God onze Heer, aan hem behoren wij toe!’ zal Paulus later schrijven in de Romeinenbrief (14,7-8). Het is diezelfde overtuiging. Leven voor jezelf alleen is een doodlopende weg, leven voor God is een weg die toekomst biedt, leven voor anderen is een weg die uitzicht geeft en zin geeft aan en in leven voor elke dag.

Lucas 14,25-33
Grote drommen mensen trokken met Jezus mee. Hij richtte zich tot hen en zei:
Wie naar Mij toe komt, moet zijn vader en moeder, zijn vrouw en kinderen, zijn broers en zusters, ja, zelfs zijn eigen leven verfoeien; anders kan hij geen leerling van Mij zijn. Hij moet zijn kruis dragen en Mij volgen; anders kan hij geen leerling van Mij zijn. Als een van u een toren wil bouwen, gaat hij er toch eerst eens voor zitten om de kosten te begroten, om te zien of hij het werk kan voltooien. Want anders, als hij wel het fundament legt maar de bouw niet kan afmaken, zal iedereen die het ziet hem uitlachen en zeggen: "Hij begon te bouwen, maar afmaken kon hij het niet."
Of als een koning ten oorlog trekt tegen een andere koning, dan gaat hij er toch eerst eens voor zitten om te beraadslagen of hij sterk genoeg is om met tienduizend man op te trekken tegen de ander, die met twintigduizend man op hem afkomt. Als dat niet zo is stuurt hij, terwijl de ander nog ver weg is, een gezantschap naar hem toe om naar de vredesvoorwaarden te vragen. Zo moet ieder van u afstand doen van alles wat hij bezit; anders kan hij geen leerling van Mij zijn.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl