Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: safe zitten?

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

safe zitten?

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs

Er zijn mensen die zeggen voetbal fanaat te zijn, terwijl ze zelf nog nooit een bal hebben aangeraakt, laat staan dat ze enig idee hebben van wat er voor nodig is om topsporter te zijn. Er zijn Nederlanders die zeggen geweldig onder de indruk te zijn van de ellende die mensen doormaken als ze van huis en haard verdreven zijn, op de vlucht om welke reden dan ook. Als het weer eens op TV te zien is zappen ze naar een andere zender, want : “Ik kan daar niet tegen”. Die vreemdeling in hun straat, daar kunnen ze ook niet tegen. Het zijn betrokken en meevoelende burgers, dat wel.
Zo kunnen je jezelf natuurlijk christen noemen, omdat je ouders dat ook waren of omdat je gedoopt bent of omdat je in een straat woont waar een kerk staat of een oom hebt die pastoor is of omdat je wel eens naar een preek hebt geluisterd of omdat je de paus wel aardig vindt. Misschien staat er R.K. op een van je formulieren als lid van een of andere R.K. bond. Dan hoor je er dus bij en zit je safe. Maar geen idee van wat er voor nodig is om echt bij Jezus Christus te horen en weten dat safe zitten er nooit bij is of alleen voor heel even.

In de tijd van Jezus waren er mensen die dachten bij Hem te horen, omdat ze ooit met Hem hadden gegeten en gedronken of omdat Hij bij hen in de straat een preek had gehouden. Jezus had zeer gelovige mensen onder zijn publiek en ze waren ook van goedgelovige familie, nageslacht van Abraham, Isaak en Jacob en geweldige profeten. Ze bezochten regelmatig de synagoge en de tempel. Ze dachten safe te zitten en gered voor het eeuwige leven bij God. Heel plastisch beschrijft Jezus hun geklop op zoiets als de hemelpoort. Wat een ellendige verrassing: Er wordt niet eens open gedaan; ze worden niet eens herkend.

In het evangelie lezen we dat er heel wat overtuigingen, omstandigheden en gedragingen zijn waar Jezus Christus geen waarde aan hecht. Gelovige familie, tempelbezoek, psalmgebeden enzovoorts: prima, maar niet genoeg. Hij draait er niet om heen waar het dan wel op aan komt: op het doen van recht en gerechtigheid naar mensen vlakbij. Dat kost elke dag moeite, zoals het zich wringen door een eng poortje. Het gaat niet alleen over de joden in die tijd. Wijzelf hier zijn in beeld. Als Jezus het heeft over een enge poort en over geringe aantal van geroepenen, dan is dat wellicht om zijn toehoorders te choqueren om ze wakker te schudden om ze bewust te maken van de enorme omvang van het onrecht in die dagen.

Het heeft weinig zin om een bureau in te huren, dat statistisch vaststelt, hoe het momenteel zit met de verhouding tussen recht en onrecht. Eerstens zou dat een smak geld kosten en tweedens: wie schiet daar iets mee op. Zeg dat er 60% recht uit komt en 40% onrecht. Dan betekent dat dus een vooruitgang. Of laat het 90% recht zijn en 10 % onrecht. Degene die geen geld heeft voor ingewikkelde procedures, blijft even hulpeloos achter als tevoren. Met daar alleen bedroefd over te zijn is niemand geholpen. Het gaat er om dat er voor de ontrechten iets gedaan wordt. Niet-christenen slagen er soms in ons hierin te passeren.

Ieder van ons mag zich de vraag stellen, hoe je het oplost, als je iemands naam onrecht hebt aangedaan, als je ergens onopgemerkt te weinig hebt betaald of teveel hebt teruggekregen. Schiet je spontaan mensen in nood te hulp of denk je heel lang na op gevaar af te eindigen bij het eigen belang. Als christen zullen we nooit safe zitten of altijd als we in beweging blijven voor recht en gerechtigheid.
Amen

Lucas 13,22-30
Jezus trok door steden en dorpen, waar Hij onderricht gaf, onderweg naar Jeruzalem. Iemand vroeg Hem: 'Heer, zijn het er maar weinig die gered worden?' Hij zei tegen de mensen: Doe wat u kunt om door de nauwe deur binnen te komen, want Ik verzeker u, velen zullen proberen binnen te komen, maar er niet in slagen. Vanaf het moment dat de heer des huizes is opgestaan en de deur heeft afgesloten, zult u buiten moeten blijven. U zult op de deur gaan bonzen en roepen: "Heer, doe open", en Hij zal u antwoorden: "Ik ken u niet. Waar komt u vandaan?" Dan zult u zeggen: "We hebben met U gegeten en gedronken, en in onze straten hebt U onderricht gegeven." En Hij zal tegen u zeggen: "Ik ken u niet. Waar komt u vandaan? Ga weg allemaal, bedrijvers van onrecht die u bent!" Dat zal een gejammer zijn en een tandengeknars, als u Abraham en Isaak en Jakob en alle profeten in het koninkrijk van God zult zien, terwijl u eruit gegooid wordt. Dan zullen ze komen van oost en west, van noord en zuid, en aan tafel gaan in het koninkrijk van God.Let op, laatsten zullen eersten zijn, en eersten zullen laatsten zijn.'

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl