Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: volken en talen

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

volken en talen

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Hans vd Laar

Op de camping waar momenteel veel mensen vertoeven, vind je nogal eens animatie teams, zoals dat zo mooi heet. Jonge meiden en knullen, die de jeugd vermaken. Ze verzinnen allerlei spellen en opdrachten, speurtochten en toneelstukken en nog veel meer voor de kinderen op de camping en ze gaan ook nog eens de camping rond om de kinderen te verzamelen. In zeeland zag ik ze met een tractor en een platte kar rijden om daarop alle kinderen te verzamelen. Iedereen die mee wilde doen, klom erop. En of je nu Duits sprak of Frans, Nederlands of Twents, Brabants of Amsterdams, en of je een bruin kleurtje had of nog een beetje wit was… je mocht meedoen, meespelen, mee lol hebben en vooral erbij horen.
Op een andere camping werd een volleybal wedstrijd georganiseerd. Voor een team heb je maar zes spelers nodig. De jongeren tegen de ouders. Er werd geselecteerd wie goed genoeg was om mee te doen. Je moest goed kunnen volleyballen, maar stiekem was er ook een hoop vriendjespolitiek bij. Jij bent hier al langer, jou kennen we en ga zo maar even door. Het jeugdige team was erg fanatiek, maar de vaders en de moeder nog veel fanatieker. Het was maar goed dat er een net tussen beide teams hing, anders had er wel eens bloed kunnen vloeien.
Het ging om de winst, om wie de beste was. Er kon er maar één winnen. Wat een tegenstelling toch met die platte kar.

Diezelfde tegenstelling lijkt vandaag in de lezing te zitten. Jahwe zelf spreekt door Jesaja en zegt: “Ik kom alle volken en talen verzamelen en ze zullen mijn Glorie zien”. Ik zend een teken naar Tarsis, Put  en naar verre eilanden naar allen die mij zoeken en nog niet van Mij hebben gehoord. Met de platte kar gaat Jesaja namens Jahwe de camping van de wereld rond en iedereen mag meedoen, want ze gaan op weg om God te zien. Ze gaan op weg naar de heilige berg.
Maar Jezus in het evangelie heeft het over een nauwe deur, waar velen proberen binnen te komen, maar er niet in slagen. Er lijken er maar weinig te zijn die gered worden en laatste zullen eersten en eersten laatsten zijn.
Grote openheid in de droom van Jesaja en een streng en kritisch woord van Jezus. Klopt dat wel met elkaar? Natuurlijk lijkt het vreemd en ongerijmd, maar toch sluit het een het andere niet uit. Ieder mens van welke kleur, geaardheid, ras of stand is uitgenodigd op de platte kar van Jahwe, die getrokken wordt door Jesaja en ander profeten. Maar als je op de kar zit, moet je ook meedoen aan het spel. Daarover spreekt Jezus, want het spel van het leven is niet zomaar een spelletje, maar vraag grote inzet. Zoals de volleybal wedstrijd bloed zweet en tranen vraagt, vraagt Jezus’ boodschap om inzet voor je naasten, om de immense kracht een ander te vergeven en om de ongekende moed om werkelijk open te staan voor mensen die er anders uitzien, anders denken, geloven en doen dan wij. Dat vraagt geestelijke kracht, openheid en geloof en mensen met de blik naar binnen, naar het eigen  clubje allen, naar het eigen hachje, komen niet door de nauwe deur. Jezus is op zoek naar mensen die het koninkrijk van God willen zien, waar iedereen welkom is van Oost en West en Noord en  Zuid om samen te delen aan de tafel van de Heer. Aan het einde van het evangelie van deze dag heeft Jezus nog een waarschuwing ook. Bedenk wel: als je zelf denkt dat je de eerste bent, zou je er wel eens naast kunnen zitten. Dat mag ons, U en mij, onze club onze buurt ons dorp onze kerk onze vereniging, blijvend aan het denken houden! Ook in deze vakantietijd

Jes 66,18-21
De tijd is gekomen om alle landen en volken bijeen te brengen. Ze zullen komen en mijn luister zien.  Ik zal onder hen een teken verrichten: sommigen zal ik sparen en naar vreemde volken sturen – naar Tarsis, Pul en Lydië, volken van boogschutters, naar Tubal en Griekenland, naar de verste eilanden, waar mijn faam nog niet is doorgedrongen en mijn luister nog niet is gezien – en zij zullen mijn majesteit tegenover al deze volken verkondigen.  Uit alle volken zullen zij jullie ballingen terugbrengen – zegt de HEER –, met paarden en wagens, met overhuifde wagens, op muildieren en kamelen, naar mijn heilige berg, naar Jeruzalem, als een offer voor de HEER, net zoals de Israëlieten hun offers in rein vaatwerk naar de tempel van de HEER brengen

Lk 13,22-30
Op weg naar Jeruzalem trok hij verder langs steden en dorpen, terwijl hij onderricht gaf.  Iemand vroeg hem: ‘Heer, zijn er maar weinigen die worden gered?’ Hij antwoordde: ‘Doe alle moeite om door de smalle deur naar binnen te gaan, want velen, zeg ik jullie, zullen proberen naar binnen te gaan maar er niet in slagen.  Als de heer des huizes eenmaal is opgestaan en de deur heeft gesloten, en jullie staan buiten op de deur te kloppen en roepen: “Heer, doe open voor ons!”, dan zal hij antwoorden: “Ik ken jullie niet, waar komen jullie vandaan?” Jullie zullen zeggen: “We hebben in uw bijzijn gegeten en gedronken en u hebt in onze straten onderricht gegeven.”7 Maar hij zal tegen jullie zeggen: “Ik ken jullie niet, waar komen jullie vandaan? Weg met jullie, rechtsverkrachters!”  Dan zullen jullie jammeren en knarsetanden wanneer je Abraham, Isaak en Jakob en al de profeten in het koninkrijk van God ziet, maar zelf buitengesloten wordt.  Uit het oosten en het westen en uit het noorden en het zuiden zullen ze komen, en ze zullen aan tafel genodigd worden in het koninkrijk van God.  En bedenk wel: er zijn laatsten die de eersten zullen zijn, en er zijn eersten die de laatsten zullen zijn.’

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl