Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: leiderschap

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

leiderschap

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs

Het is toch verbazingwekkend dat er elke week door de lezingen uit de Bijbel een zeer  hedendaags verschijnsel wordt aangedragen om er eens over na te denken en zo mogelijk wat verbetering in aan te brengen. Zoals vandaag weer: over leiderschap.
Leiders zijn er in allerlei soorten. We kennen van school wel een leraar die geacht werd een klas te leiden, maar waar het  steeds een janboel was. Je zat er een uurtje uit zonder iets geleerd te hebben. Of een andere bij wie het doodstil was en je gespannen de eindbel afwachtte, opgelucht omdat dit keer het strafwerk naar anderen was gegaan. Ook niets opgestoken. Dan was er ook een die rustig wat uitleg gaf, even rondliep om hier en daar wat op gang te helpen; bij wie 50 minuten een kwartier leken.
En dan de bedrijfsleider: ”Zo Jansen, jouw tempo ligt vandaag onder dat van de tuinslak. Maar je moet begrijpen dat we met jouw thuisproblemen hier niets kunnen”. In de aanpalende bedrijfshal staat er een die de baas wil vertelen dat elk succes van de afdeling alleen aan hem is te danken. Die van een deur verder loopt bemoedigend rond en legt aan de baas uit dat hij de beste medewerkers heeft die men zich kan wensen.
Verschillende leiders: schreeuwers en luisteraars, prietpraters en inspirators, regelneven en motivators, dwingelanden en medewerkers en nog veel meer van zulke. Je vindt ze in de gezinnen, in de landelijke en dorpspolitiek, op elke plek waar mensen iets samen willen doen. Zelfs in de kerkgemeenschap kom je leiders tegen die op die plek zitten omdat ze het ellenboogwerk verstaan of daar van bovenaf zijn neergezet , maar verder geen kennis, geen kunde, geen inspiratie, niets.
Het geeft wel te denken dat uitgerekend in de eerste apostelgemeenschap het verdelen van macht en zeggingschap al zo’n heikel punt was. De zucht naar macht drukt zelfs de belangstelling voor de medemens helemaal weg.
Als Jezus Christus vandaag aan zijn ondergeschikte medewerkers een korte cursus leiderschap geeft dan is dat niet alleen exclusief voor de kerkgemeenschap bedoeld. Het is gewoon voor iedereen bedoeld die vroeg of laat geacht wordt aan een of meer mensen wat leiding te geven.
 “Wil je een echte leider zijn op school, in het bedrijf, in ’t gezin of de kerkgemeenschap, stel je dan ten dienste van je mensen. Kijk naar wat de ander eventueel tekort komt, waar je kunt helpen, kunt bemoedigen en geef niet alleen bevelen aan anderen, maar doe het ook zelf”.
Ik heb eens ooit een soort Amerikaanse managementscursusje gevolgd. Daar werd dit allemaal aangeprezen in het belang van het bedrijf en de mensen die er werken. Ja, een managementcursus spreekt vergeet de mens op de werkvloer niet, managers dikwijls wel.
Jezus Christus werd in zo’n cursus niet in genoemd, maar vermoedelijk zou Hem dat ook niets kunnen schelen, want dat er op het wel en wee, het belang van de medemens gelet moet worden is niet waar omdat Jezus Christus het gezegd heeft . Jezus heeft het gezegd en aangeprezen omdat het waar is en Hij mocht het zeggen omdat Hij zichzelf ook zo gedroeg: als een dienstbare leider.
Genoeg om daar nog eens over na te denken en dan vooral ons eigen leiderschap  bij te stellen.

Marcus 10,35-45
Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs kwamen bij Jezus: 'Meester, we willen U vragen iets voor ons te doen.' Hij vroeg hun: Wat wil je dan dat Ik voor jullie doe?' Ze zeiden Hem: Dat een van ons rechts en de ander links van U mag zitten, als U in uw heerlijkheid gekomen bent.' Maar Jezus zei hun: 'Je weet niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die Ik drink, of gedoopt worden met de doop waarmee Ik gedoopt word?' Ze zeiden Hem: 'Ja, dat kunnen wij.' Jezus zei hun: 'De beker die Ik drink, die zullen jullie drinken, en met de doop waarmee Ik gedoopt word, daarmee zullen jullie gedoopt worden, maar rechts of links van Mij zitten - het is niet aan Mij om dat te vergeven. Dat wordt gegeven aan hen voor wie dat is weggelegd.' Toen de tien dat hoorden, ergerden ze zich aan Jakobus en Johannes. Daarop riep Jezus hen bij zich en zei: 'Jullie weten dat de erkende leiders van de volken heerschappij voeren over hen, en dat hun grote mannen hun gezag laten gelden. Maar zo is het onder jullie zeker niet. Wie daarentegen groot wil worden onder jullie, moet jullie dienaar zijn; wie onder jullie eerste wil zijn, moet slaaf van allen zijn. Want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.'

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl