Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: weet waarvoor je leeft

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

weet waarvoor je leeft

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Hans vd Laar

Ik ga later als ik veel tijd over heb een boek schrijven en al mijn herinneringen opschrijven. Daar kan ik een boek over schrijven, zeggen mensen ook wel eens alsof het schrijverschap een fluitje van een cent is.
Misschien is leren schilderen ook een optie, want is ieder mens niet ergens familie van Van Gogh of van Rembrandt. Artiesten zie je het veel doen. Ze zijn wat te oud geworden om koffietijd of een ander programma te presenteren en ze wijden zich plosklaps aan de schilderkunst. Ze worden ook nog eens op het verkeerde been gezet, want ze denken dat ze het kunnen, omdat hun naam meer verkoopt dan de beeltenis op hun schilderij. Weer anderen nemen een hondje om hun tijd mee op te vullen of twee hondjes om voor te zorgen. Deze hebben echter een nadeel. Ze gaan een keer dood en dat doet ook al weer pijn en als je zelf eerder gaat hemelen komt de vraag naar boven wie er nu voor de hondjes gaat zorgen. Een andere veelgemaakte keuze is het beginnen van een volkstuintje, maar dan loop je wel grote gevaren, want naast je heeft iemand ook een volkstuin en daar zouden wel eens sociale contacten uit kunnen ontstaan. Daarbij komt ook nog dat je in juli veel sperziebonen over hebt en dan moet je gaan vragen wie er blij is met sperziebonen. Dat wordt zo’n geleur en gezeur. Nee echt geen doen.

Als je zo leeft, lijk je enigszins op de rijke jongeling uit het evangelie. Hij wil gelukkig worden, deel krijgen aan het eeuwig leven, deel uit maken van de club die Jezus volgt. Hij houdt zich keurig aan de geboden. Hij steelt niet, bedriegt niet en eert zijn vader en zijn moeder en toch ontbreekt het hem nog het een en ander. Al zijn rijkdom maakt hem niet gelukkig. Hij zoekt nog steeds naar het eeuwige geluk. Jezus is heel duidelijk naar hem toe. Verkoop wat je hebt en geef het aan de armen en U zult een schat hebben in de hemel. Kom dan terug om mij te volgen.
Dat gaat hem te ver. Hij weet eigenlijk wel dat het zou moeten, maar het is te moeilijk, want het was iemand met veel bezit.
Zijn wij ook rijke jongelingen… of rijke ouderen… of rijke kinderen?
Soms lijkt het er wel op. We doen van alles om onze tijd op te vullen en denken en zeggen dat we het vreselijk druk hebben. Druk met MSN met school, met vrienden met uitgaan, met werk, met bankzaken, met onze aandelenportefeuille, met het kopen van de nieuwste snufjes en met het zoeken naar nieuwe cursussen om gelukkig te worden. En zo nog 1001 dingen meer.
In de tijd van Jezus was het niet anders. Terwijl de ene helft van de mensen in armoede leefde, was het andere gedeelte bezig met allerlei reinigingsregels in en rond de tempel, met hoe de wet van Mozes moest worden verstaan en of je op de sabbat wel mensen mocht helpen.
Jezus heeft naar hen en naar ons hetzelfde antwoord. Gelukkig worden, het eeuwig leven deelachtig worden, doe je door anderen gelukkig te maken. Een zieke bezoeken doet niet alleen de zieke goed, maar misschien leer je ook je eigen ongemakken en beperkingen accepteren.
Vluchtelingen helpen hun leven weer op poten te krijgen, kan je gelukkig maken wetend dat jezelf een veilig thuis hebt. Inzet voor de parochie de kerk, de samenleving leert je relativeren, leert je dat gelukkig zijn niet bestaat in grote rijkdom, maar in andere gelukkig maken. Zo levend komt het rijk Gods dichterbij. Zo wordt de aarde de hemel. Het kan nog even duren voor we zover zijn. Dat geldt in ieder geval ook voor mij, want we hebben allemaal toch allerlei bezittingen waar we niet zo gemakkelijk afstand van kunnen doen, maar we mogen in Jezus naam steeds een nieuw begin maken

Marcus 10, 17 ev.
Toen hij zijn weg vervolgde, kwam er iemand naar hem toe die voor hem op zijn knieën viel en vroeg: ‘Goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’  Jezus antwoordde: ‘Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, behalve God.  U kent de geboden: pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, bedrieg niemand, toon eerbied voor uw vader en uw moeder.’  Toen zei de man: ‘Meester, sinds mijn jeugd heb ik me daaraan gehouden.’  Jezus keek hem liefdevol aan en zei tegen hem: ‘Eén ding ontbreekt u: ga naar huis, verkoop alles wat u hebt en geef het geld aan de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten; kom dan terug en volg mij.’  Maar de man werd somber toen hij dit hoorde en ging terneergeslagen weg; hij had namelijk veel bezittingen.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl