Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: man en vrouw

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

man en vrouw

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs

Het kan gebeuren dat je een afspraak hebt met een vriend, bijvoorbeeld om elkaar ergens te ontmoeten. Je staat op de afgesproken tijd en plaats te wachten maar geen vriend te zien. Je houdt het nog een tijdje vol, maar dat is tevergeefs. Teleurgesteld ga je naar huis. Die aanvankelijke teleurstelling groeit uit tot ergernis als je er achter komt dat die vriend niet plotseling ziek is geworden maar de voorkeur heeft gegeven aan een avondje uit met clubgenoten. Dan ga je je afvragen wat die vriendschap nog voorstelt.
In de zakenwereld worden afspraken voor de zekerheid vaak vastgelegd op papier. Onder bepaalde voorwaarden kunnen beide partijen zich dan beroepen op het zakenrecht als de afspraak niet wordt nagekomen. Het kan zijn dat er boete moet worden betaald. Een zakenrelatie is danook wat anders dan een vriendenrelatie, want steunt wat minder op onderlinge genegenheid.
Bij vriendschap ligt dat anders. Genegenheid is niet af te dwingen met een beroep op rechtsregels, ook niet in een samenlevingscontract of huwelijk. De wet heeft wel regels voor gehuwden en samenwonenden, regels voor materiele zaken. De wederzijdse genegenheid is echter niet afdwingbaar. En toch is dat de basis, niet de regels.
Ook in verenigingen en in onze dorpsgemeenschap zijn materiele rechten bij wet geregeld. De goede sfeer, het klaar staan voor elkaar is daarmee echter niet gegarandeerd. Dat heeft veeleer te maken met onze eigen instelling. De menslievendheid, die door God in ons hart is gelegd, moet je een kans willen geven. Je doet je ogen open, kijkt om je heen, ziet waar je iets kunt betekenen en reageert in goede genegenheid.
Lang vóór onze jaartelling al had men de verhouding tussen man en vrouw met regels en regeltjes omgeven wellicht omdat het ook toen niet allemaal zo mooi liep als bedoeld en gehoopt. Dikwijls was de start op basis van overeenkomsten tussen families die vooral materiele zaken beschreven. Of er ook genegenheid en liefde zouden groeien kon men met enige spanning afwachten. Jezus verwijst in het evangelie van vandaag naar die regeltjes van toen. Iedereen wist en weet dat door Hem een vorm van menselijke samenleving wordt voorgestaan die boven alle wetten moet uitgroeien. Hij verwerpt geen regels of wetten die er nodig zijn voor ongewenste omstandigheden. Hij zou ook vandaag geen bezwaar hebben tegen de overeenkomsten van een burgerlijk huwelijk, maar zou wel nog eens benadrukken zo’n relatie om heel wat meer vraagt. Hij verwijst naar wat God verbonden heeft en dat is altijd een verbondenheid van genegenheid, begrip, verdraagzaamheid, kortom liefde voor elkaar. Valt dat samen met burgerlijk of kerkelijk huwelijk? Dat is zeer wenselijk en te hopen.
De boodschap voor onze tijd is duidelijk. Het is niet zo moeilijk om er achter te komen wat God in deze van ons vraagt. De goede wil is in beginsel door God in het hart gelegd van iedere mens en daar kunnen we een beroep op doen in tegenstrijdige omstandigheden bij het zoeken naar een oplossing in genegenheid.
Hij plaatst een kind in ons midden met de goede raad: Als het moeilijk is begin dan weer eens met de onbevangenheid en openheid van een kind om genegenheid en liefde een nieuwe kans te geven.
- - -Marcus 10,2-16
Er kwamen Farizeeën op Jezus af met de vraag of een man zijn vrouw mag verstoten; ze wilden Hem op de proef stellen. Hij gaf hun ten antwoord: Wat heeft Mozes u voorgeschreven?' Ze zeiden: 'Mozes heeft toegestaan een scheidingsakte te schrijven en haar dan te verstoten.' Daarop zei Jezus hun: 'Omdat u hardleers bent, heeft Mozes u dat voorgeschreven. Maar vanaf het begin van de schepping
heeft Hij hen mannelijk en vrouwelijk gemaakt. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één zijn.
Dus: wat God heeft verbonden, moet de mens niet scheiden.' Thuisgekomen vroegen de leerlingen Hem opnieuw hierover. Hij zei hun: Wie zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt echtbreuk tegenover haar, en als zij haar man verstoot en met een ander trouwt, pleegt zij echtbreuk.' Ze brachten kinderen bij Hem met de bedoeling dat Hij hen zou aanraken. Maar de leerlingen wezen hen terecht. Toen Jezus dat zag, werd Hij verontwaardigd: laat die kinderen bij Me komen, en houd hen niet tegen, want van zulke kinderen is het koninkrijk van God.
Ik verzeker jullie, wie het koninkrijk van God niet aanneemt als een kind, komt er beslist niet in.' Hij omarmde hen en zegende hen, terwijl Hij hun de handen oplegde.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl