Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: andere ogen

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

andere ogen

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Hans vd Laar (30ste zondag jaarB)

Leest U ook wel eens de stukjes in de krant, waarin mensen hun mening over van alles en nog wat kunnen spuien? De publieke tribune heet ‘t. Of in elk geval zoiets dergelijks. Het gaat over PSV en hoe slecht de huidige doelverdediger Issakson zijn werk doet in de goal. Het gaat natuurlijk over de DSB bank en hoe slecht Scheringa het heeft gedaan, of minister Bos, of Meneer Lakeman of de werknemers van de bank zelf. Het gaat ook over de economie en hoe verschrikkelijk het daar mee gaat volgens sommige zwartkijkers. Het gaat over de huizenprijzen en over makelaars, die het er allemaal zelf naar gemaakt hebben. Het gaat over hangjeugd en jongeren die teveel overlast veroorzaken. Het gaat over slechte voorzieningen voor ouderen, over de gemeentebesturen die altijd te traag te langzaam of zelfs over tijd zijn. Er wordt gezanikt over te hoge kosten, te lage uitkeringen, over een pastor die te ouderwets is of veel te modern, over onderwijzers die te streng of te slap zijn. Kortom… het zijn dikwijls verhalen over mensen die het niets vonden, niets vinden en die ook nog eens vinden dat het ook nooit iets zal worden. Zwartkijkers, die niet zien, niet willen zien dat er ook een andere manier is om naar de werkelijkheid te kijken.
Zulke zwartkijken lopen er ook rond in het evangelie van deze dag. Bartimeus, een blinde bedelaar roept Jezus en vraagt zijn medelijden. Hij vraagt niet om een tovertruc, maar om medelijden, medeleven dus.
Maar de zwartkijkers in het evangelie snauwen hem toe dat hij zijn mond moet houden. Zij vinden hem lastig, vervelend, een hopeloos geval. Jezus roept hem bij zich en kan zijn weg vervolgen. Zijn vertrouwen is zijn redding zegt Jezus. De zwartkijkers in het evangelie hebben van hem veel te leren, want zijn groot vertrouwen in Jezus en zijn woorden,
maken dat hij blind al zien kon. De zwartkijkers, die hem het licht in de ogen niet gunnen kunnen weliswaar kijken met hun ogen, maar zien niets in hun omgeving wat de moeite waard is, hebben geen vertrouwen in het leven in de komst van Jezus. Ze zijn zo’n beetje de publieke tribune van de krant  van vandaag in hun eigen tijd. De klagers, de zwartkijkers, de mensen die altijd wel wat aan te merken hebben. Ook voor hen heeft Jezus een boodschap. Kijk eens met andere ogen naar de wereld, naar mensen die zich inzetten voor het een of ander. Kijk eens niet met ogen van kritiek, maar met ogen van verwondering, vertrouwen hoop geloof en liefde en je zult zien… ja je zult zien dat de werkelijkheid anders kleurt. Het grauwe gaat er af en je kunt de keuren van de herfstasters, de goudgekleurde bladeren en het avondrood langs de randen van de wolken zien i.p.v. te mopperen over de blaadjes in de tuin , over de regen en over dat het zo vroeg al donker is. Kijken met andere ogen: geloofsogen. Dan wordt werkelijkheid wat jeremia al inde eerste lezing zegt over God: “Bedroefd gingen zij heen, maar getroost leid ik hen terug”. De publieke tribune in de krant is dan een vreselijk lot beschoren. Er komen geen klaagbrieven meer en moet opgeheven worden. Ja werkelijk… als dat zo zijn …dan  is het rijk van God weer een stukje dichterbij.

Marcus, 10, 46-52
Ze kwamen in Jericho. Toen hij met zijn leerlingen en gevolgd door een grote menigte weer uit Jericho vertrok, zat daar een blinde bedelaar langs de weg, een zekere Bartimeüs, de zoon van Timeüs.  Toen hij hoorde dat Jezus uit Nazaret voorbijkwam, begon hij te schreeuwen: ‘Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij!’  De omstanders snauwden hem toe dat hij zijn mond moest houden, maar hij schreeuwde des te harder: ‘Zoon van David, heb medelijden met mij!’  Jezus bleef staan en zei: ‘Roep hem.’ Ze riepen de blinde en zeiden tegen hem: ‘Houd moed, sta op, hij roept u.’  Hij gooide zijn mantel af, sprong op en ging naar Jezus.  Jezus vroeg hem: ‘Wat wilt u dat ik voor u doe?’ De blinde antwoordde: ‘Rabboeni, zorg dat ik weer kan zien.’  Jezus zei tegen hem: ‘Ga heen, uw geloof heeft u gered.’ En meteen kon hij weer zien en hij volgde hem op zijn weg.


 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl