Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: praatjesmakers

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

praatjesmakers

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs

Wetenschappers proberen sinds lang een definitie te geven van wat een mens is. Een “ animal rationale”, een dier met verstand, zegt de een. Een “animal bipes implume”, een dier zonder veren op twee pootjes, zegt een ander. En dan hebben we ook nog: “Een mens is een pratend dier”. In deze laatste hoedanigheid heeft de mens zich steeds verder ontwikkeld. Wij mensen praten wat af. In het TV-programma Praatjesmakers kunnen we zien en horen dat dit vermogen soms al jong bovenmatig wordt ontwikkeld, maar de echte praatjesmakers zijn toch vooral volwassenen. In de vroege of late avond kun je van de ene naar de andere zappen. Ze kijken iemand doordringend aan zodat die rood aanloopt en begint te stotteren, doen er met een vraag nog een schepje bovenop, niet om op een antwoord te wachten, maar om de ander meteen wat woorden in de mond te leggen en sprakeloos te maken. Dit zijn echt vakmensen: praten en nog eens praten. Wat die ander aan vreugde of verdriet te melden zou hebben interesseert hun eigenlijk niet of niet langer dan de duur van het programma, want morgen gaan ze onberoerd door met een ander. We zijn er aan gewend en verdragen, we komen ze overal tegen. In de landelijke of gemeentelijke politiek: ze praten, geven advies, verwijzen naar een ander, beloven en vergeten en gaan onberoerd door met over het hoofd van de volgende zielenpoot wat te wauwelen.
Wat wij hier vaststellen is niet nieuw. Jezus van Nazareth kwam ze ook tegen, mensen die de wet en de kleine lettertjes op hun duimpje kenden, die adviseerden en desnoods oplegden wat er allemaal gedaan moest worden. Door anderen natuurlijk. Toen heetten ze farizeeën, die heten nu anders. Luisteren deden ze allang niet meer, dat was voor de mensen in het veld.  Sterker nog: ze praatten niet alleen tegen medemensen, ze praatten zelfs tegen God en ook die werd geacht alleen maar te luisteren. Of Hij dat in zo’n geval doet weten we niet, want Hij verblijft vooral in de stilte. Dat wisten de profeten al: Jahwe,God, was er niet in het vuur, niet in de storm, maar inde stilte.
Jezus Christus geeft ons vandaag in het evangelie de goede raad om eens wat zwijgzamer te zijn en wat meer actief, met hart en ziel voor onze medemens, niet onberoerd, maar geraakt omdat we ook luisteren en kijken.
Misschien zijn we aan dat vele praten en die oproepen van activisten om wat we moeten doen zozeer gewend dat het er niet meer zo van komt om metterdaad wat te doen.
Van christenen uit het verleden weten we dat er van alles aan mankeerde, onder andere dat ze niet zo mondig waren. Ja, dan praat je niet zo veel. Maar ze hebben wel de hele ziekenzorg, de bejaardenzorg, de zorg voor gehandicapten, het onderwijs, de jeugdbeweging en nog veel meer op poten gezet. Heel wat ziekenhuizen en scholen dragen nog de naam van een of andere heilige, Catharina, Antonius, Franciscus en vóór dat de onderwijsvernieuwing toesloeg, zelfs Lidwina. Huize Nazareth herinnerde aan dat eerste christelijke gezin van waaruit zorg gepropageerd werd. Dat heet nu De Kanidas en  herinnert alleen aan een boom die in Best “kannedas”heette. Of alle gesproken woorden in toespraken en vergaderingen desondanks intussen tot meer daden van liefde en zorg leiden. .  .Dat is de vraag die ons vandaag  Jezus’ boodschap voorlegt, want niet het aanroepen van de Eeuwige met “Heer,heer” volstaat, maar Hij zal ons beoordelen naar  wat we doen naar zijn mensen die onze medemensen zijn. Amen

Matteus 7,21-27
Jezus onderrichtte de mensen als volgt: 'Niet ieder die Heer! Heer! tegen Mij zegt,
zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar alleen hij die de wil doet van mijn Vader in de hemel. Velen zullen Mij op die dag zeggen: "Heer! Heer! Hebben we niet in uw naam geprofeteerd, hebben we niet in uw naam demonen uitgedreven,
en hebben we niet in uw naam veel machtige daden gedaan?" Maar dan zal Ik hun openlijk zeggen: "Nooit heb Ik u gekend. Verdwijn uit mijn ogen, overtreders van Gods wet!" Ieder die Mij hoort en doet wat Ik zeg, zal het vergaan als een verstandig man die zijn huis bouwde op de rots. De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag, de wind stak op en ze stortten zich op dat huis, en het stortte niet in,
want het was op de rots gegrondvest. Ieder die deze woorden van Mij hoort en ze niet doet,  zal het vergaan als een domme man die zijn huis bouwde op zand.
De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag, de wind stak op en ze sloegen tegen dat huis, en het stortte in: het werd één grote ruïne.'

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl