Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: beter eten meer bewegen

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

beter eten meer bewegen

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs (25 mei sacramentsdag)

Als het om onze fysieke gezondheid gaat ontbreekt het niet aan goede raad. Zorg voor voldoende vitaminen C, B6 en B12. Plantensterol en de omega’s 3, 8 en 6 zijn heel belangrijk en natuurlijk eiwitten en koolhydraten en nog veel meer, te veel om op te noemen, wat het ook allemaal zijn mag. Het staat uitgebreid op de verpakking. De hele supermarkt staat vol met alles wat gezond is om te eten en te drinken. Maar daarnaast blijft de grote stelling overeind voor wie gezond wil blijven en ook nog iets voor het milieu wil doen: Eet minder, eet beter en zorg vooral voor meer beweging.
Als onze lichamelijke gezondheid in orde is dan komt de geestelijke gezondheid aan de beurt. Transcendente meditatie bijvoorbeeld gecombineerd met yoga en als het niet wil lukken dan zijn er allerlei therapieën. Maar al die therapieën tegelijk is niet goed; het komt aan op de kwaliteit en die kan voor iedereen verschillend uitpakken.
    Dan lezen we in het evangelie van vandaag de goede raad die Jezus Christus ons geeft ten gunste van ons levensgeluk, onze geestelijke gezondheid. Zoals zo dikwijls spreekt Hij in overdrachtelijke zin: Hij noemt zichzelf de wijnstok waarvan wij de ranken zijn of het licht der wereld en het brood uit de hemel. Zo zegt Hij vandaag dat Hij eten en drinken voor ons wil zijn: “ Wie mijn vlees eet en bloed drinkt zal leven in eeuwigheid”. Hij heeft het niet over een overmatige richtlijnen. Naast al die therapieën mag het van Hem heel wat minder zijn, één enkel recept: zijn levenswijze die evenveel gericht is op het levensgeluk van de ander als op het eigen levensgeluk; die vallen dan samen. Het is niet veel, maar het is kwaliteit. Laat dat eten en drinken voor je geestelijke gezondheid zijn. Als het over die ander gaat dan gaat het, zoals altijd, vooral om de zwakkeren, de hulpbehoevende medemens, de kinderen, de mensen aan de kant.
Maar hiermee is het misschien allemaal wel gezegd. Toch is dat niet voldoende, want ook hierbij dient gezegd: meer bewegen. Die theorieën, daar kunnen we het wel mee eens zijn. Dat haalt helemaal niets uit als daar geen daden bij worden neergezet.
    Als we om ons heen kijken dan zien we dat het met die fysieke gezondheid, ondanks alle goede raad voor heel veel mensen toch te veel gevraagd is dat minder en beter eten en meer beweging.
    Wat Jezus aanraadt voor onze geestelijke gezondheid en levensgeluk ligt heel veel mensen al zwaar op de maag nog vóór ze ervan gegeten en gedronken hebben.
Die bescheiden broodmaaltijd, die wij hier telkens weer vieren is uitdrukking van het eten en drinken dat Hij voor ons wil zijn en wat Hij ons vraagt voor anderen te zijn. Gebaren, woorden, gezangen,liturgie daar is niets mis mee, maar blijft overeind staan dat het niet veel uithaalt als het niet leidt tot meer bewegen, tot daden. Daarom zegt Jezus bij het Laatste Avondmaal, dat wij hier hernemen, niet: “Praat er nog maar eens over, overdenk nog maar eens hoe het zou moeten zijn”, maar “dóé dit tot mijn gedachtenis”. Moge het zo zijn. Amen

- - -
Johannes 6,51-58
Jezus zei: 'Ik ben het levende brood, dat uit de hemel is neergedaald. Als men van dat brood eet, zal men leven in eeuwigheid.
En het brood dat Ik zal geven, is mijn vlees, voor het leven van de wereld.'
Toen ontstond er onder de Joden een discussie: 'Hoe kan Hij ons zijn vlees te eten geven?' Daarop hernam Jezus: 'Waarachtig, Ik verzeker u: als u het vlees van de Mensenzoon niet eet, als u zijn bloed niet drinkt, is er geen leven in u.
Maar wie mijn vlees en bloed eet en drinkt, die bezit eeuwig leven:
op de laatste dag laat Ik hem opstaan, want mijn vlees is echt voedsel,
mijn bloed is echte drank.
Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft met Mij verbonden en Ik met hem. Zoals Ik leef uit de Vader, de Levende, die Mij gezonden heeft,
zo zal ook hij die zich met Mij voedt, leven uit Mij. Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald, niet dat wat uw voorouders hebben gegeten, die niettemin gestorven zijn.  Wie zich met dit brood voedt, zal leven in eeuwigheid.'

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl