Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: Zorg

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

Zorg

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs (30 dec 2007)

Een gevoel van vertedering, van genegenheid, dat is het eerste wat er bij ons opkomt bij het zien van jong leven. Het zit in onze natuur en we zien het ook bij dieren. Het is prachtig om te zien hoe zo’n leeuwin omgaat met die jonge leeuwtjes en ook wij zouden zo’n welpje wel eens willen aaien. Met jonge plantjes gaan we anders om dan met een volwassen struik of boom en bij het zien van een baby worden we andere mensen: we voelen voorzichtig aan een vingertje, we praten zachtjes zodat hij kan slapen; het is zo puur, zo onbedorven, maar ook zo kwetsbaar. We weten dit gevoel vroeg of laat moet wijken voor  zorg, zorg om eten en drinken, voor de gezondheid, zorg voor de veiligheid en zorg om het gedrag. Zorg voor eten en drinken, voor de gezondheid, voor de veiligheid krijgt stilaan ook de vorm van bezorgdheid, want er kan zo veel fout gaan.
Er is wellicht niemand te vinden die geen kind in de familie of kennissenkring heeft dat extra zorg nodig heeft. Het kan een kind zijn dat geen vader of moeder meer heeft of slachtoffer is van oorlogsgeweld. Een kind waarvoor de ouders geen tijd hebben om er voldoende aandacht aan te geven, tweeverdieners die alles moeten doen om het hoofd boven water te houden, zo’n kind is eigenlijk ook een zorgenkind. Kinderen groot brengen is niet alleen zorg maar ook een kunst waarover uitgebreid geschreven wordt: hoe je jonge kinderen moet afleiden van al het ongewenste, hoe je schoolkinderen de kans moet geven om hun ervaringen te vertellen en hoe je moet proberen om met grotere kinderen een vertrouwensband, een band van wederzijds respect op te bouwen. Maar de omstandigheden moeten dan daartoe gelegenheid bieden. Je moet de tijd hebben en dan de tijd kunnen
 nemen.
De omstandigheden zitten soms zo tegen dat deze kinderen en hun ouders niet alleen onze sympathie, maar ook hulp, onze hulp nodig hebben.
Het verhaal van Jozef, Maria en Jezus, de heilige familie, die naar Egypte moest vluchten is opgeschreven  om aan te tonen dat  oude voorspellingen in vervulling zijn gegaan. Voor ons kan dit verhaal een voorbeeldfunctie vervullen. In het verhaal is het engel die toeziet wat er om het gezin heen gebeurt, die erbij is met zijn belangstelling en overlevingskans aanreikt.
Dat verhaal speelt zich voortdurend af ook in ons eigen Best. Ook hier lopen vaders en moeders rond als een kat in een vreemd pakhuis; niemand spreekt ze aan, niemand wijst de weg. We zijn vooral terughoudend tegenover elkaar als we elkaars taal niet spreken en verstaan. Eigenaardig, want onder vakantie is dat nergens een probleem, in welk land dan ook, want met armen en benen kun je bijna alles aan elkaar duidelijk maken. Het ligt voor de hand dat degene die er thuis is het initiatief neemt, uiteraard in alle bescheidenheid. We zien het probleem en weten hoe het moet; gewoon de rol van die engel overnemen. Ouders weten dat zorg geven ook heel veel geluk en vreugde geeft aan hen zelf. Het is een engelenrol om extra zorg te geven aan ouders en kinderen die dat om allerlei omstandigheden nodig hebben. Die kans mogen we niet laten schieten.
- - -

Matteus 2,13-15.19-23
Toen de magiërs de wijk genomen hadden, verscheen aan Jozef in een droom een engel van de Heer, die zei: `Sta op, neem het kind en zijn moeder mee en vlucht naar Egypte, en blijf daar tot ik u waarschuw. Want Herodes staat het kind naar het leven.' Hij stond op en nam nog die nacht met het kind en zijn moeder de wijk naar Egypte, en bleef daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden wat door de Heer bij monde van de profeet gezegd is: Uit Egypte heb Ik mijn Zoon geroepen. Toen Herodes gestorven was, verscheen in een droom aan Jozef in Egypte een engel van de Heer, die zei: `Sta op, ga met het kind en zijn moeder naar het land Israël, want zij die het kind naar het leven stonden, zijn dood.' Hij stond op, nam het kind en zijn moeder mee en ging naar het land Israël. Toen hij hoorde dat Archelaius zijn vader Herodes was opgevolgd als koning van Judea, was hij bang om daarheen te gaan. In een droom gewaarschuwd, week hij uit naar het gebied van Galilea,
en vestigde zich in de stad Nazareth, opdat vervuld zou worden wat bij monde van de profeten gezegd is: Hij zal Nazoreeër genoemd worden.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl