Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: wegwijs (3 koningen/epifani/openbaring des heren 2008)

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

wegwijs (3 koningen/epifani/openbaring des heren 2008)

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs

Voor hedendaagse Nederlanders is het maken van een reis een regelmatig terugkerende gebeurtenis. 83% Van onze landgenoten schijn daar aan mee te doen. De een gaat ver wonende familie of vrienden bezoeken, de ander gaat naar de zon en het strand, naar de sneeuw, naar bijzondere landschappen of culturen.

Bezoeken en zoeken ligt dicht bij elkaar, want hoe dan ook: We zoeken elders wat we thuis niet hebben en soms zelfs echt missen. De kern van dit zoeken is altijd het zoeken naar geluk en dat hebben mensen altijd gedaan en dikwijls met succes. De kans op succes neemt toe naarmate de reis goed wordt voorbereid. We gaan naar een reisbureau, we verzamelen folders, we zoeken op internet.

Vandaag staan we even stil bij drie overbekende reizigers of zoekers die min of meer model staan voor ieder die op zoek is naar geluk. Wij noemen ze de drie koningen of drie wijzen. Eigenlijk is het vreemd wat  we daar door de eeuwen heen van gemaakt hebben. Nergens staat dat het er maar drie waren, maar dat leiden we af uit die drie geschenken, goud, wierook en mirre. We hebben ze netjes in de stal erbij gezet, ofschoon Jozef en Maria met het kind Jezus allang daar weer weg waren en gewoon in een of ander huis woonden. In Betlehem, lezen we, terwijl ze waarschijnlijk wel weer naar huis in Galilea waren getrokken. Verder waren het geen koningen maar wijzen. Zij hielden zich bezig met sterrenkunde, astronomie, maar eigenlijk meer met astrologie en dat is de omstreden kunst om de toekomst en dergelijke uit der sterren te lezen. Hiermee wordt alleen duidelijker dat het verhaal niet bedoeld is als een verslag, maar de om de boodschap en hoe het je kan vergaan als je op zoek bent naar geluk of naar Degene die je naar dat geluk kan leiden. Goede voorbereiding ten spijt kan je dan doen aankomen bij iemand of iets zoals door niemand verwacht.

Ook wij maken het mee dat we na ons reisbureau bezocht te hebben, na de folders te hebben doorgenomen en op reis te zijn gegaan,  worden verrast door wat we uiteindelijk aantreffen. De werkelijkheid is meestal veel eenvoudiger, maar daarom niet minder aangenaam verrassend.

Het reisverhaal van de wijzen uit het Oosten gaat over ons, niet over onze vakantiereizen, maar onze levensreis. Op zoek naar vrede en geluk vragen we naar goede raad links en rechts, bij belangrijke mensen en bij geleerde mensen. Die goede raad is dikwijls even vaag als de aanwijzingen  van Herodes en zijn schriftgeleerden. We mogen ons herinneren dat we een buitengewoon goede reisgids hebben liggen, die ons wegwijs kan maken: De H. Schrift die vooral aan de hand van Jezus' woorden en daden een betrouwbare route uitzet, wegwijs, naar wat we zoeken: vrede en geluk voor iedereen, arm en rijk, slim en dom, jong en oud. Daarom houden we niet op hier en thuis erin te lezen. Die wijzen uit het Oosten waren natuurlijk verrast dat ze op hun zoektocht uitkwamen bij een kind, heel anders dan gedacht. Zij begrepen heel goed dat het de ontmoeting was met het begin van een leven, een levenswijze naar vrede en geluk, heel anders dan gedacht. Ze keerden als andere mensen, langs een andere weg heette dat, terug naar hun daagse leven. We bidden hier dat onze reisgids, maar tenslotte vooral onze Reisleider ons zal brengen op de bestemming die we zoeken.


Matteus 2,1-12
Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, ten tijde van koning Herodes, kwamen er uit het oosten magiërs in Jeruzalem aan. Ze vroegen: 'Waar is de pasgeboren koning van de Joden?
Want wij hebben zijn ster zien opkomen en wij zijn gekomen om Hem te huldigen.' Toen koning Herodes hiervan hoorde, schrok hij, en heel Jeruzalem met hem.
Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen en wilde van hen weten waar de Messias geboren zou worden. Ze zeiden hem: In Betlehem in Judea.
Want zo staat het geschreven bij de profeet: Betlehem, land van Juda,
U bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit u zal een leider voortkomen, die herder zal zijn van mijn volk Israël.' Toen riep Herodes de magiërs in stilte bij zich en vroeg nauwkeurig naar de tijd waarop de ster verschenen was. Hij stuurde hen naar Betlehem met de woorden: `Ga een nauwkeurig onderzoek instellen naar het kind. Wanneer u het gevonden hebt, laat het mij dan weten; dan kan ook ik het gaan huldigen.' Toen ze de koning gehoord hadden, gingen ze weg.
Opeens ging de ster die ze hadden zien opkomen voor hen uit, tot ze bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze de ster zagen, werden ze met buitengewoon grote vreugde vervuld. Ze gingen het huis binnen en zagen het kind met zijn moeder Maria. Ze vielen op hun knieën en huldigden het. Ze haalden hun schatten tevoorschijn en gaven Hem goud, wierook en mirre als geschenk. En omdat ze in een droom gewaarschuwd waren om niet naar Herodes terug te keren, namen ze de wijk en gingen ze langs een andere weg naar hun land terug.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl