Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: Kerstmis 2007 (Geen plaats?)

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

Kerstmis 2007 (Geen plaats?)

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Hans vd Laar / R. Schreurs

KERSTMIS 2007.

door Hans vd Laar

Geen plaats..

Een kerstman deelt pakketten uit. Hij is ingehuurd door een groot bestuur met meer dan 300 personeelsleden. Wat zegt hij…    Ho, Ho, Ho en heeft een grote bel. Hij moet mensen in het zonnetjes zetten die het afgelopen jaar iets bijzonders hebben gedaan, maar als er één niet is zegt ie…oké die fles wijn is ook al weer voor mij!
In het kerstpakket zit luxe chocolade voor een chocolade fondue. Daar moet je aardbeien en stukjes banaan indopen. Samen met een receptenboekje en het winterboek van Sonja Bakker wordt het een geslaagde kerst. Er zijn ontzettend veel mensen op de bijeenkomst. Ze moeten hun eigen kerstpakket op naam vanuit een grote stapel zoeken. Dat duurt even. Maar het bestuur wil nu eenmaal weten wie er wel en niet aanwezig was. Een juffrouw voelt zich in al die drukte ontzettend eenzaam en leeg. Is er dan niets anders meer dan luxe cadeaus. Is er dan geen plaats meer voor echtheid, denkt ze. Maar ze wil de feestvreugde niet verstoren en houd haar mond.

Daar zit ze alleen op kerstavond en kerstdag. Een alleenstaande mevrouw. Ze heeft haar leven lang flink gewerkt voor de bejaarden, maar als ze dat nog eens zegt wordt ze meteen gecorrigeerd. Nee…bejaarden mag je niet meer zeggen. Het zijn ouderen …of beter nog…..senioren. Toch heeft deze mevrouw met veel liefde voor die ouderen, voor de bejaarden gewerkt. Maar nu is ze zelf ouder en is het dikwijls stil  op haar kamer. Ze bidt veel en voelt zich verbonden met God en de kerk. Ze is gelukkig..  Nee ze is niet zielig, want ondanks haar alleen zijn, voelt ze dat Hij altijd dicht bij haar is.

Ook wij, U en ik zijn toch allemaal op zoek naar het geluk, naar het mysterie, naar de betekenis van het leven. En waar is het te vinden..
Waar gaan we zoeken om ons leven inhoud te geven. Natuurlijk is samen eten fijn. Gezellig rond de tafel, bijpraten, een boon in huis, een stalletje misschien ook,  en ook hier naar toe, naar een kerk gekomen v oor een kerstgevoel, misschien zelfs om te vieren dat U iets gevonden heeft. Een eenvoudige viering, geen kerstpakketten en ook geen kerstman, maar lezingen uit een oud boek van een profeet, die iets nieuws aankondigt…Licht in de duisternis, een stralend licht, want een vredevorst kondigt zich aan. Een vredevorst geboren in een stal, want er was geen plaats tussen alle drukte in het leven van mensen. Een bijzonder verhaal want wie gelooft nou dat er van een timmerman en zijn vriendinnetje, vanuit een stal met die schooiers van herders erbij iets goed s, iets nieuws kan beginnen.
Zelfs presidenten met miljarden bedrijven achter zich kunnen de leegte van de wereld niet vullen, niet met economie, niet met oorlogsdreiging, niet met minimale voedselhulp, maar een kind wel….Kan een kind het wel…
Wij hier in de kerk zeggen dat het kan, geloven dat het kan. Het kind van God kan de wereld veranderen. Niet zomaar even gauw vanuit den hoge , maar er is en er blijft hoop.
 Die  lieve oudere mevrouw heeft het kind gevonden. Ze voelt zich nooit echt alleen al loop¨t ze over de meest drukke kerstmarkt en ze probeert op haar manier het goede te doen voor mensen die ze tegenkomt
Die zoekende werkneemster op het grote lege bestuursfeest met die massale muur van kerstpakketten. Daar lijkt er geen plaats te zijn voor het kind. Maar ze zoekt in elk geval en de leegte vult haar niet…
En U en ik We zoeken en we mogen vinden en gevonden worden. Hier ook zingend met elkaar. Oude liederen over een stille nacht, over herders en engelen, die allemaal het mysterie van het kind van God dichterbij brengen.
Zo zingen en bidden we onszelf naar God toe en mogen we het kind in de kribbe vinden, vrede vinden ook met onszelf, in onze tijd, in onze dagen
Eer zij God die ons dat gunt en geeft, die voorbij de grote leegte ons laat voelen dat wij zijn kinderen zijn… niemand uitgezonderd… .geen moslim geen christen… geen jood… geen mens uitgezonderd.
In zoveel vormen dat ene gezegd en gevoeld. Je mag er zijn… Kind van God. Jij U ik wij allemaal
Zalig kerstfeest  mede namens pastoor Schreurs, mag het zijn en worden voor U.

----------
Kerstwens
door R. Schreurs

Bij nogal wat bijzondere gelegenheden spreken we een specifieke wens uit. Bij een verjaardag:  “nog vele jaren in goede gezondheid”; bij vertrek: “goede reis en behouden thuiskomst; bij een jubileum: “dat we het volgende jubileum ook weer mogen vieren; “ bevrijdingsdag:”nooit meer bezetting en oorlog”.
Kerstmis is ook zo’n bijzondere gelegenheid, al komt het elk jaar terug. Er is trouwens geen enkel ander feest dat met zo veel opsmuk wordt omgeven. Dat is ook nodig, want het valt in de donkerste tijd van het jaar. We hebben er heel bijzondere wensen bij, niet zo maar naar een paar familieleden of bekenden. Nee, we halen ons adresboek erbij en werken een stapeltje onbeschreven kaartjes naar het stapeltje met onze geschreven wensen. Zowat alle mogelijkheden zijn al bedacht: Prettige kerstdagen, fijne kerstdagen, vrolijk kerstfeest, zalig kerstfeest en de wensen voor het nieuwe jaar hangen er eigenlijk een beetje bij, want gaan in één moeite door. Met Nieuwjaar zelf murmelen we er dan nog zoiets bij als: “de beste wensen” en wat voor wensen dat dan zijn moet ieder zelf maar invullen. Hoe we het ook draaien of keren, Kerstmis  is in onze cultuur een christelijk feest geworden. Toegegeven: de aanval daarop is ingezet met de diepzinnige boodschap of wens van de Kerstman: ho, ho, ho, afkomstig uit een niet christelijke cultuur. Met zijn arrenslee vol drank, etenswaar en andere koopwaar lijkt hij het te winnen, maar toch zeker niet als het gaat om welgemeende goede wensen. Het Christusfeest of Kerstmis gaat met zijn wensen niet naar de welvaart van medemensen, maar naar het welzijn. Deze wensen zijn tegelijk idealen en dat zijn zonder meer de idealen van Jezus van Nazareth, idealen van vrede en gerechtigheid voor iedereen. Aan die idealen gaf Hij een nieuwe impuls en de uiterst bescheiden aanzet daartoe was uiteraard zijn geboorte. Wat Hijzelf toen natuurlijk niet kon verkondigen dat wordt in de verhalen aan engelen overgelaten: vrede op aarde aan alle mensen omdat bij God geen mens mag overgeslagen worden, Hij geeft om iedereen. Bij vrede kun je aan van alles denken: geen oorlog, vriendschap met elkaar, vrede met jezelf, met wie je bent, zoals je eruit ziet, met je positie, je misschien beperkte gezondheid, vrede met je talenten, met je leeftijd. Al deze gewenste idealen dalen zelfs met Kerstmis niet uit de hoge hemel neer. De verwezenlijking ervan moet nog groeien, nog heel veel. Kerstmis kan een nieuwe aanzet daartoe zijn; alles wat we doen om elkaar vrede en geluk te geven zijn in wezen “kerstdaden”. Daarom wens ik u, mede namens mijn collega( pastor Hans van de Laar)(pastoor Richard Schreurs): fijne kerstdagen, met heel veel kerstdaden.
Amen. 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl