Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: groeicijfers

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

groeicijfers

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs

Tegen het eind van elk kalenderjaar worden ons allerwegen nabeschouwingen voorgeschoteld. Daar horen grafieken en getallen bij en vergelijkingen met voorgaande jaren. Het zijn toch vooral groeicijfers die we willen zien zelfs al zitten daar ook nadelen aan. Zo is het verkeer toegenomen en de economie en het energieverbruik; er zijn meer jongelui afgestudeerd aan middelbare scholen en universiteiten. Natuurlijk was er niet alleen maar groei en succes, maar het leven gaat door en onze toekomstverwachtingen zijn positief, want met negatieve kun je niet verder. Daarom is dit de tijd ook om wensen en verwachtingen te formuleren. Dat wordt door velen en dus misschien door onszelf vertaald naar meer inkomsten, groter huis en auto, meer persoonlijke invloed en misschien zelfs macht.  Wat nog niet is kan wellicht met hard werken en geduld verwezenlijkt worden.
Het is niet toevallig dat in deze Adventstijd aan ons stukjes uit het Bijbels verleden en het leven van Jezus Christus worden voorgehouden om ons mee te nemen in een visie op de toekomst.
In de tijd van Jezus liepen zijn landgenoten de woestijn in om Johannes de Doper te zien en wel met een zekere toekomstverwachting. Ze hoopten op het eerste teken van een politieke omwenteling, zodat zijzelf die mooie toga zouden kunnen aantrekken, waarin toen nog de Romeinen rondliepen. Jezus waarschuwt: Voor deftige kleren moet je niet bij Johannes en ook niet bij mij zijn. Ga naar hem of kom bij mij als de boodschap van gerechtigheid wil horen, als de bode wilt ontmoeten van het Rijk der Hemelen. Wij laten je naar de toekomst kijken met de ogen van de kleinsten onder u.
Dan is meteen duidelijk dat die niet  helemaal strookt met onze zo spontane wensen en verwachtingen. Jawel, geduld en inzet gevraagd. Daar gaat niets vanaf. Maar onze jaarverslagen, statistieken, planningen en groeicijfers blijven totaal buiten beeld. De christelijke visie  in combinatie met ons geduld en onze inzet is heel optimistisch: Het zit er in dat begrip en respect voor medemensen gaan groeien, mensen die blind waren voor de nood van anderen gaan zien, mensen die vastgelopen waren komen weer op gang en voor de armen gloort hoop. Die blijde boodschap, dat heil dat aangekondigd wordt gaat niet over meer rijkdom voor de rijke, maar over het verkleinen van de afstand tussen rijk en modaal en arm. Er wordt niet nog meer comfort beloofd voor degene die het al heeft, maar voor degene die dat niet heeft, die bijvoorbeeld gaat profiteren van ’n vrijwilliger, die helpt bij het eten, het vervoer naar familie en vrienden en zo veel klein comfort dat het leven leefbaar kan maken. Het ligt aan ons of we het volgend jaar weer groeicijfers kunnen laten zien. De Advent voorziet goede toekomst die niet afhankelijk is van marktmechanisme of zoiets., maar van onze inzet en ons geduld. Voor een christen is dit oud nieuws. De echte vernieuwing moet van onze daden komen.

Matteüs 11,2-11

Toen Johannes in de gevangenis hoorde over de daden van de Messias, liet hij Jezus bij monde van zijn leerlingen vragen: 'Bent U het die komen zou, of hebben we een ander te verwachten?' Jezus gaf hun ten antwoord: 'Ga Johannes vertellen wat u hoort en ziet: Blinden zien weer en kreupelen lopen, melaatsen worden rein en doven horen, doden staan op en aan armen wordt de goede boodschap verkondigd. Gelukkig degene die geen aanstoot aan Mij neemt.' Toen ze vertrokken, begon Jezus tegen de mensen over Johannes te spreken: 'Waarom bent u naar de woestijn gegaan?
Om naar riet te kijken dat beweegt met de wind? Waarom ging u dan? Om iemand in verfijnde kleren te zien? Mensen die verfijnde kleren dragen, vind je in de paleizen van de koningen. Maar waarom ging u dan? Om een profeet te zien? Ja, zeg Ik u, zelfs meer dan een profeet. Hij is het over wie geschreven staat: Zie, Ik zend mijn bode voor U uit, om voor U de weg te banen. Ik verzeker u, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is er niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper. Maar de kleinste in het koninkrijk der hemelen is groter dan hij.'

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl