Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: uit gelachen !

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

uit gelachen !

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. Hans vd Laar (Feest Christus koning)

Gepest vanwege je brilletje. Buitengesloten omdat je net een ander kleurtje hebt.
Niet het goede merk spijkerbroek. Geen rugzak maar een boekentas. Afkomstig uit de verkeerde wijk. Je hoort er niet bij, want je bent net iets te dik, net iets te groot, net iets te lang net iets te kort, net iets te buitenlands, net iets te slim, net iets te dom.
Je hoort er niet bij, want je hebt niet het goede geloof. Je hebt niet de goede kleur haren. Er zijn zelfs politieke partijen die zich zelfs de partij van de vrijheid noemen, maar alle vrijheid om net even iets anders te zijn op een bekrompen en kleinzielige manier inperken.
Uitgelachen omdat je anders bent. Ik denk dat iedereen van ons dat wel eens heeft meegemaakt. Je voelt je intens verdrietig als het je overkomt en om het te voorkomen doe je zelf maar mee met de grote groep, want we willen er allemaal maar wat graag bijhoren.
Dikwijls word je ook uitgelachen omdat je gelovig bent, naar de kerk gaat, want dat lijkt veel mensen toch wel heel ouderwets en oubollig. Ze realiseren zich misschien niet dat ze zelf zijn stil blijven staan bij een bekrompen en traditionele kijk op wat gelovig zijn betekent.
Jezus bracht een nieuw geloof. Geen geloof dat ging om macht voor een kleine groep rijke mensen. Geen geloof dat God ziet als een grote machtige tovenaar die van bovenaf zomaar alles regelt. Geen geloof dat mensen buitensluit maar opneemt
Insluit en met name opkomt voor de armen, de zieken, de kwetsbaren, mensen die het moeilijk hebben. Het hele evangelie staat er vol van. Natuurlijk is er in de geschiedenis van de kerk veel misgegaan. Er werden mensen te vuur en te zwaard bekeerd tot het christendom. Er werden mensen  bestreden omdat ze anders geloofden, maar al die mensen die dat op hun geweten hebben, zijn toch echt voorbijgegaan aan wat Jezus werkelijk bedoelde. Maar mensen zijn mensen en blijven mensen. In het evangelie staan ze toe te kijken hoe Jezus wordt gekruisigd. Hij wordt uitgelachen en bespot. Het volk kijk toe en ze lachen hem uit en tegen de misdadiger die naast hem hangt en tot inkeer komt zegt Hij: vandaag zul je nog met me zijn in het paradijs.
Ergens moet er een andere wereld zijn, waarin Jezus koning is en niet zomaar een rijke machtige man of vrouw die toevallig door geboorte die titel heeft geërfd. Jezus rijk is niet van deze wereld wordt er gezegd, maar misschien hebben we zijn rijk door alle eeuwen heen toch wat al te ver weg geplaatst in een hemel, ooit. Eens, na de dood…
Gods rijk is van een andere orde. Daar is geen verschil meer tussen arm en rijk, tussen Samaritaan en Galieër, tussen Turk of Nederlander, tussen mensen met een merkje en mensen zonder. In zijn rijk wordt alles anders en alles nieuw. Hij is ook wel een koning, maar wel van een andere orde.
In dat rijk word je niet meer uitgelachen om wat je gelooft of wat je denkt. In dat rijk mag je zijn zoals je bent: een kind van God en al je medemensen zijn kinderen van dezelfde vader. En God dat is geen tovenaar, maar De Vader zelf die dichtbij mensen staat en je wil opvoeden met Zijn geest van wijsheid en inzicht van liefde en van hoop.
Als mensen je uitlachen vanwege je geloof dan hebben ze dikwijls een karikatuur gemaakt van wat geloven is. Als geloven meteen betekent dat je bekrompen bent, alsof je een achterlijke bent, die niks zelf doet, maar alles overlaat aan een God die ver weg is en niets van deze wereld weet. En ergens is dat nog eens best begrijpelijk wat gelovige instituties zoals de kerken over de hele wereld maken er soms ook een potje van. Het is niet voor niks dat Jezus in zijn tijd door hetzelfde kerkelijk gezag aan het kruis werd gespijkerd. Jezus blijft steeds opnieuw een nieuw geloof verkondigen; en zijn koningschap is dan ook een nieuw koningschap van dienstbaarheid en liefde, van vrede en van gerechtigheid.
Het zal zomaar niet veranderen. Veel mensen lachen anderen uit, sluiten anderen buiten om er zelf beter van te worden, of om zelf niet gepest of uitgelachen te worden. De angst daarvoor is groot. Daaraan voorbij gaan vraagt moed en nieuw geloof. Jezus roept ons daartoe steeds weer op. Ook vandaag op het feest van Christus koning: een nieuw koninkrijk waarin mensen elkaar waarderen en respecteren elkaar beschermen en opkomen voor wie wat zwakker zijn, waar niet gepest wordt en niemand uitgelachen. Daar hoort iedereen erbij. Goed om daar eens bij stil te staan aan het einde van dit kerkelijk jaar.

Lucas, 23, 35-43
Het volk stond toe te kijken. De leiders hoonden hem en zeiden: ‘Anderen heeft hij gered; laat hij nu zichzelf redden als hij de messias van God is, zijn uitverkorene!’  Ook de soldaten dreven de spot met hem, ze gingen voor hem staan en boden hem zure wijn aan,  terwijl ze zeiden: ‘Als je de koning van de Joden bent, red jezelf dan!’ Boven hem was een opschrift aangebracht: ‘Dit is de koning van de Joden’.  Een van de gekruisigde misdadigers zei spottend tegen hem: ‘Jij bent toch de messias? Red jezelf dan en ons erbij!’  Maar de ander wees hem terecht met de woorden: ‘Heb jij dan zelfs geen ontzag voor God nu je dezelfde straf ondergaat? 41 Wij hebben onze straf verdiend en worden beloond naar onze daden. Maar die man heeft niets onwettigs gedaan.’  En hij zei: ‘Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt.’  Jezus antwoordde: ‘Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.’

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl