Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: winterzon

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

winterzon

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs (1e zondag advent)

Zowel de herfst als de winter zijn in onze streken uitermate geschikt om sluimerend pessimisme tot bloei te laten komen. De wind waait door de bomen en striemt het gezicht, de dagen zijn kort en de nachten lang, het is nat, het is kil en het is koud. Sommigen aarzelen of ze wel uit bed zullen komen, want het wordt weer bar en boos vandaag. Anderen snellen naar buiten om lekker uit te waaien, genieten van de noodzakelijke kaarsjes en lampjes en menen dat de winterzon nog lekkerder is dan de zomerzon. Ze zien het helemaal zitten. Het is maar waar je in gelooft. Er is toch geen vreemder soort dan mensen!
De media spelen daar ijverig op in. Onvoorstelbaar hoeveel geboefte er is, hoeveel gewetenloze ouders, hoeveel agressie, hoeveel nietsnutters en uitbuiters, milieuvervuiling . Ons sluimerend pessimisme wordt gevoed door berichten over mislukte oogsten, berichten over droogte en overstromingen, aardbevingen en van tsunami hadden we nog nooit gehoord, maar nu wel. En als we het willen geloven wordt het in 2008 nog beroerder dan nu.
Diezelfde media spelen ook hier weer op in en beloven beterschap en laten zich betalen door de reclame. Je moet een speciale lamp kopen, die licht geeft waar je vrolijk van wordt. Het zou te ver voeren om op sommen hoeveel schitterende aanbiedingen van champagne en glitterkleren en etenswaar er voor ons klaar liggen voor de komende feestdagen. Ze zien het helemaal zitten voor ons.
Of deze behandeling ook helpt tegen de ellende die er echt wel in onze wereld is valt te betwijfelen.
Ook de profeten in de Bijbel en de evangelisten hadden in hun tijd van doen met zowel optimisten als pessimisten. Ze klagen niet over het kerkbezoek, want er waren nog geen kerken, maar wel waarover echt geklaagd kon worden: gebrek aan rechtvaardigheid, gebrek aan zorg voor de zwakken, oneerlijkheid en ontrouw en zo meer. De evangelist leefde in de tijd dat de Romeinen van Jeruzalem een woestenij hadden gemaakt. De overlevenden waren verstrooid geraakt en de eerste christenen hadden het buitengewoon moeilijk om met hun overtuiging te overleven. We lezen deze berichten omdat ze goed bij ons passen in dit jaargetijde. Vooral profeten en evangelisten weten hoe belangrijk het is waar je in gelooft, maar zij roepen ons niet op om er uit te komen door het kopen van allerlei of  het organiseren van een ski-vakantie. Zij laten zien wat er aan goedheid doorbreekt en willen ons meenemen in het geloof dat we het daar van hebben moeten. Wil je niet geloven, dan bekijk het maar. Wil je wel geloven dan kijk eens naar al die mensen die bezig zijn met het eerlijk verdelen van goederen en welvaart, het groeit! Kijk eens naar de wetenschappers en idealisten die zich met man en macht werpen op verbetering van het milieu, op de opvoeding van kinderen en de beste opvang van gehandicapten en zieken. Kijk eens naar al die gewone ouders die elke dag aan het werk gaan om de kost te verdienen voor hun kinders. Als zo’n profeet nu geleefd had zou hij de klagers over files geen gelijk geven, maar erop wijzen wat alleen al rond Eindhoven gedaan wordt om verbeteringen aan te brengen, wat er gedaan wordt om de kans tot inspraak te geven enz.
Een kind schijnt ooit gezegd te hebben dat er heel veel licht schijnt achter dat donkere gordijn over de aarde in de nacht en dat kun je weten, want er zitten gaatjes in waar dat licht doorkomt. Een optimist ziet dat zo; bruikbaar geloof.
Vandaag een ernstige oproep om te kijken naar, te ontdekken en te geloven in de positieve tekenen naar de toekomst. Geloof er maar in en doe mee, juist dan komt het goed.

Jesaja 2,1-5
De openbaring over Juda en Jeruzalem,die Jesaja, de zoon van Amos, in een visioen ontving. Op het einde der dagen zal het gebeuren, dat de berg van het huis van de Heer gevestigd zal zijn als de hoogste der bergen, verheven boven de heuvels, en alle volken stromen naar hem toe; en zij zeggen:Kom, laat ons optrekken naar de berg van de Heer, naar het huis van Jakobs God: dan zal Hij ons zijn wegen wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen. Want uit Sion komt de Wet, uit Jeruzalem het woord van de Heer.' Hij zal recht doen onder de volken, en machtige naties straffen.
Dan smeden zij hun zwaarden om tot ploegscharen en hun speerpunten tot sikkels.
Geen volk heft het zwaard meer tegen een ander en oorlog leren ze niet meer.
Huis van Jakob, kom, laat ons wandelen in het licht van de Heer.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl