Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: zich spiegelen

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

zich spiegelen

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs

Als je recht in een spiegel kijkt zie je jezelf. Je ziet de buitenkant. Het kan mee vallen of tegen vallen wat je dan ziet. Wellicht valt er wel iets te corrigeren aan de hand van iemand anders uiterlijk. Veel nuttiger is het om je te spiegelen aan de binnenkant van anderen. Daar valt van te leren, van hun leven en wat ze hebben meegemaakt.
Sommige mensen zeggen het zelf: “Ik zou wel een boek kunnen schrijven over mijn eigen leven, niet omdat ik zo’n belangrijke functie heb bekleed, maar omdat ik zoveel hebben meegemaakt”. Ze hebben een boeiend levensverhaal  door de moed waarmee ze steeds verder zijn gegaan of opnieuw zijn begonnen. De een heeft een moeilijke jeugd gehad, de ander heeft aanvankelijk de verkeerde partner gekozen, een derde heeft een kind verloren, is zonder werk geraakt, heeft een broer aan de drugs, een zus die niet meer op bezoek komt, is meermalen door ziekte of ongeval aan de dood ontsnapt, maar is vol goede moed niet alleen opnieuw begonnen, maar blijkt in staat om iedereen te bemoedigen die iets van hetzelfde meemaakt. Zo een heeft onder alle omstandigheden de geest van sterkte bewaard en is in staat om te zeggen: “Als je iets van dit alles overkomt, denk dan niet dit is het einde. Neen. Kijk, het als het begin van een nieuw hoofdstuk in je levensverhaal”.
Tussen de regels door van het evangelie van vandaag, kunnen we lezen wat de eerste christenen in Jeruzalem hebben meegemaakt. Het verzet tegen de Romeinse bezetters en hun sympathisanten werd met het jaar bloederiger. Uiteindelijk stuurde de Romeinse keizer een ongekend grote legermacht om alle verzet te breken. Alle strijdbare mannen werden omgebracht, alle maatschappelijke leiders werden gedood of als slaaf naar Rome afgevoerd en de stad Jeruzalem werd met de grond gelijk gemaakt. Van de tempel die iedereen zo dierbaar was, is sindsdien niets overgebleven dan een deel van het fundament, dat later bekend is geworden als de klaagmuur. De schrijver van het evangelie heeft het zelf meegemaakt of heeft het uit de eerste hand vernomen. Aan het verhaal voegt hij toe: Dit en dergelijke ellende zijn niet het einde. Ze zijn een uitdaging om met een beroep op de geest van sterkte verder te gaan of opnieuw te beginnen. Hij weet immers hoe de apostelen na Jezus´ heengaan naar buiten zijn gegaan en de geest van Jezus Christus hebben uitgedragen. Zo was ook het lot dat het Joodse volk heeft getroffen, niet het einde van alle hoop, maar een uitdaging om met een boodschap van bemoediging uit te zwerven over de wereld.
Het verhaal is opgetekend om ook ieder van ons te bemoedigen, die door groot leed wordt getroffen. Het evangelie geeft een opsomming van wat je zo al kan overkomen. Maar het is tegelijk een oproep om ons te spiegelen aan Jezus Christus, die het in zijn korte leven n iet aan tegenwerking en ellende heeft ontbroken, aan de apostelen, aan de eerste christenen en aan ieder die in dezelfde geest door eindeloos veel ellende weet heen te komen, die het weet te dragen vertrouwend op een betere toekomst die er altijd is. Dappere en gelovige mensen zeggen het wel eens zo: “We zijn uiteindelijk in Gods hand”. Zo mogen we bidden.

Maleachi 3,19-20a
Weet wel: hij gaat komen, de dag die zal branden als een oven. Al degenen die God trotseren en al degenen die kwaad doen, zij worden kaf. De dag die gaat komen steekt hen in brand - zegt de Heer van de machten - de dag die wortel noch tak van hen overlaat. Maar voor u, die mijn naam vreest, gaat dan de zon van de gerechtigheid op, die met haar vleugels genezing brengt.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl