Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: de hemel open

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

de hemel open

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs (20 mei 2007)

Sommige mensen zijn soms zo lomp als het paard van Christus. Ze doen of zeggen iets waardoor je wel uit je vel zou willen springen. Op een ander moment zie je dat een of andere onverlaat je dure auto van een deuk of diepe kras heeft voorzien. Je zou er je pitbull op willen loslaten. Je hebt iets voor nieuw gekocht dat thuisgekomen minstens derde hands blijkt te zijn. Je zou de verkoper wel met de brandslang van de aarde willen spuiten. En zo worstelen we ons door het leven terwijl ons regelmatig wel een of ander onrecht wordt aangedaan. Je gram halen voor kleinigheden dat komt wel eens bij ons op, maar we weten dat de vervolg-ellende er alleen maar groter van wordt en dus stappen we er overheen.

Als het om groot onrecht of onheil gaat is dat veel moeilijker, bijna onmogelijk soms.

Tussen volkeren die met elkaar in oorlog raken gebeuren dingen die welhaast onvergefelijk zijn. De boosheid zit zo diep dat men de misdadiger zo mogelijk tot over zijn dood heen wil laten boeten. Het zal duidelijk zijn dat zo de ene oorlog oorzaak wordt voor weer een volgende oorlog: een geweldsspiraal zonder einde, op wereldformaat, in familiekring of gewoon tussen twee mensen.

Van Stefanus, een van de eerste christenen, lezen we vandaag dat hij ondanks het geweld en onrecht dat hem werd aangedaan, nog terwijl hij met stenen werd doodgegooid, het zijn belagers niet wilde aanrekenen. Want hij zag dat de hemel open ging over een aarde waar onrecht niet wordt aangerekend. Is zoiets voor een normaal mens wel mogelijk? Daarvoor moet je toch wel over een bijzondere gave beschikken. Toch is die gave nog steeds niet bij iedereen weg.

In Polen stond onlangs een wet gereed om toegepast te worden. Iedereen die  fout was geweest tijdens de Sovjetoverheersing zou min of meer aan de schandpaal genageld mogen worden. In hoogste instantie is de wet echter ongrondwettelijk verklaard omdat een staat geen medewerking mag geven aan het nemen van wraak. Daar kan elk individu wat van opsteken. In Zuid Afrika hadden ze jaren geleden een vergelijkbaar probleem. Aan het voormalige apartheidsregiem hadden te veel mensen meegewerkt. Als je die allemaal zou uitschakelen zou het land onbestuurbaar zijn geworden. Wraak was geen oplossing en is nooit een oplossing. In overleg met de slachtoffers is er naar een andere oplossing gezocht, onder leiding van Nelson Mandela en Desmond Tutu die over heel veel hen aangedaan onrecht moesten heenstappen. Het was de enige oplossing die toekomst bood. En zo zijn er nog steeds mensen, ook hier vlakbij, die het opbrengen om net als Jezus Christus aan het kruis te zeggen: “Heer, vergeef het hun; ze weten niet wat ze doen”. Als je dat kunt beschik je over een bijzondere gave: onrecht niet aanrekenen, een gave van de Geest is dat.

Tijdens een oorlog willen we graag bidden om vrede, maar dan zijn we met ons gebed al aan de late kant. Hier en nu, in vredestijd, hoeven we niet te bidden om van die onwaarschijnlijke wonderen, maar met te bidden om de gaven van de Geest spreken we de Albeheerder aan op wat Hij ons bij monde van Jezus Christus heeft toegezegd. De missionarissen uit onze gelederen dragen dat nog steeds in woord en daad uit over onze wereld en daar worden we één keer per jaar, in de week vóór Pinksteren aan herinnerd. Met die gave van de Geest kan de hemel over onze aarde open gaan.

Er schoot me een oud gebedje te binnen, dat vroeger zo vaak gebeden werd dat het al tot op de draad versleten was vóór dat doordrong waar het over ging. Past goed toch bij deze tijd naar Pinksteren:

“Kom Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen, ontsteek in het vuur van uw liefde. Zend uw geest uit en alles zal worden herschapen”. De hemel open, een nieuwe aarde. Wie er in blijft geloven, staat niet alleen.

Handelingen van de apostelen 7,55-60
In die dagen stond Stefanus daar, vol van de heilige Geest. Hij richtte zijn blik op de hemel, zag de heerlijkheid van God, en daar stond Jezus aan Gods rechterhand. Hij zei: 'Ik zie de hemelen open en ik zie de Mensenzoon staan aan de rechterhand van God.' Maar ze hielden hun oren dicht, begonnen luid te schreeuwen, stormden als een man op hem af, sleurden hem de stad uit en stenigden hem. De getuigen Iegden hun kleren neer bij een jongeman, die Saulus heette. Ze stenigden Stefanus, terwijl hij bad: `Heer Jezus, ontvang mijn geest.' Hij viel op zijn knieën en riep met luide stem: 'Heer, reken hun deze zonde niet aan.' Na deze woorden stierf hij.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl