Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: goede geest (pinksteren)

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

goede geest (pinksteren)

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Hans vd Laar (pinksteren 2007)

Weet U wat “gün aydin” betekent?  Het is Turks voor “goedendag”.

Natuurlijk is het heel belangrijk, dat mensen die in Nederland wonen en werken de Nederlandse taal beheersen, maar getuigt het niet van een goede en gastvrije geest om iemand gün aydin toe te wensen bij het voorbij komen of in een winkel?

Als sommige artsen in het ziekenhuis met elkaar praten over je bed heen, versta je er niets van, maar het gaat wel over jouw lijf. Hun potjeslatijn doet vermoeden dat het allemaal heel ernstig is en schept afstand. Gelukkig hebben veel doktoren ook de goede geest te pakken en leggen je duidelijk en met geduld uit wat je mankeert en spreken niet over je maar met je.

’s Avonds trakteert Piet Paulusma ons op het weer. Gelukkig heeft hij zelf eerst naar het weerbericht op het journaal van 20.00u. gekeken, want als hij het zelf zou moeten verzinnen, zou er misschien nog wat meer aan mankeren. Op welke plek in Nederland ook …vanaf een camping of een klompenmuseum…hij staat er altijd en houdt een diepte  interview met wat mensen en sluit af met een Friese groet: Oet mon! Het zal wel zoiets betekenen als: tot morgen of goedendag. Het is in elk geval heel vriendelijk bedoeld en heel herkenbaar en met die geest in je hart en in je hoofd kun je elkaar verstaan.

Gaat het over die geest in de eerste lezing, die we net hoorden op deze Pinksterzondag, want ook daar staat: de leerlingen raakten vol van de Heilige geest en begonnen te spreken zoals de Geest hen ingaf. Het gaat in elk geval niet over een spook of een klopgeest, maar veel eerder over een innerlijke gesteldheid; de geest van wijsheid, van inzicht, van vergevingsgezindheid, van verbondenheid met elkaar. Dat zijn allemaal gaven van de geest en met dat geloof en met die gaven gaan de leerlingen van Jezus op weg. Met die goede geest in hun hart worden ze door iedereen verstaan.

Die geest mag ook in onze tijd waaien waarheen ze wil. Als we op vakantie iemand helpen om de caravan op zijn plek te zetten, hoef je echt geen Portugees of Italiaans te spreken. In een mum van tijd weten mensen dat je de handen uit de mouwen wilt steken. Met de geest van Gods Liefde in ons hart is er volop ruimte om elkaar te verstaan. Zeg op het fietspad aan het kanaal eens goedendag tegen de voorbij racende schoolgaande jeugd en je staat versteld van de positieve reacties. Natuurlijk blijven er altijd een paar kleine ettertjes, die je het liefst in het kanaal willen duwen, maar bij 99% overwint de Goede Geest.
Gun Aydin in het Turks en met de goede geest gezegd roept net zo een verrassende reactie op. Zo ontstaat er een nieuwe taal. Een taal waarover het Pinksterverhaal al spreekt. Het is de taal van de heilige geest. De taal van liefde en verbondenheid en zo wordt Pinksteren het mooiste feest van het hele jaar. Amen.

Hand. 2, 1-11
Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar.  Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.  Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.
In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde.  Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken.  Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken?  Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen?  Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl