Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: moederdag

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

moederdag

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs

Het kan u nauwelijks zijn ontgaan dat het vandaag moederdag is; in ons land elk jaar op de tweede zondag van mei. Net als Valentijnsdag schijnt deze te zijn uitgevonden in Amerika. Men kan daar wel bezwaar tegen maken, maar naast onder meer de uitvinding van het elektrisch licht zijn dit nog niet de slechtste dingen die vandaar naar hier zijn overgewaaid. Natuurlijk heeft ook de commercie zich op deze feestdagen geworpen. Vandaag dus de moeders in het zonnetje en we hoeven niet creatief te zijn want de ideeën voor cadeautjes en zelfs gedichtjes worden rijkelijk over ons uitgespreid. Het mag wat kosten.

Deze dag is eigenlijk niet direct bedacht voor de moeders voor wie het leven alleen maar een feest is met een altijd liefhebbende en hulpvaardige echtgenoot en altijd lieve kindertjes om zich heen. Zijn er die wel? Vergeleken met vroeger is hun lot wel wat verbeterd. De uitvinding van de wasmachine was een spong voorwaarts en in veel gezinnen in ons land wordt het gezinskarwei al aardig met de echtgenoot gedeeld.
Dat was nog geen honderd jaar geleden wel anders ook in de meest christelijke gezinnen. De liefde tussen man en vrouw was toen ook lang niet altijd rechtevenredig aan het aantal kinderen. Het leven was sowieso een stuk grauwer, maar dat van de huisvrouw was een ploeterleven. Laat de emancipatie hier wat op gang zijn gekomen zodat de man ook het strijkijzer kan hanteren en meer van die dingen, maar wat hij kan doet hij nog lang niet altijd. Zelfs waar beide echtelieden buitenshuis werken is moeder veelal nog de huiseconoom, de huispedagoog en huispsycholoog, de kok, hoofd van de civiele dienst en wat al niet. De ontwikkelingen hier zijn gunstig en daarom  is meteen vaderdag bedacht opdat hij er vooral niet aan tekort zou komen.

Naast al die zonnige gezinnen zijn er heel wat alleenstaande moeders, om wat voor reden of oorzaak dan ook en moeders  in hart en nieren die geen moeder kunnen worden. Wereldwijd ziet het er helemaal niet zo fraai uit. In een heel groot deel van de wereld heb ik moeders gezien met een kindje op de rug, een ander kindje aan de hand en in de vrije hand een of ander ding om het land te bewerken. Pa, die vroeger op jacht schijnt te zijn gegaan, zit voor de hut te kijken wie er voorbij komt. In een groot deel van de wereld is moeder degene om wie en op wie alles draait maar die niets te zeggen heeft, in elk geval nog niet. De commercie, met haar aanbiedingen voor moederdag, is er totaal niet voor hen en toch zij daar evenzeer als hier de inspirator van het gezin. Een inspirator is degene die de goede geest te pakken heeft en doorgeeft. Dat is niet hetzelfde als bevelen geven. Als vader meent te moeten zeggen: “Denk erom dat je vóór één uur vannacht thuis bent”, dan zegt menige moeder: “Vind je het geen redelijke tijd om vóór één uur vannacht thuis te zijn”. Dat klinkt niet alleen anders, het is ook anders omdat het iets toont van luisterbereidheid, openheid, geduld, overleg. De bewindvoerder bereikt meestal minder dan de onderhandelaar en begeleider. De lezingen vandaag zijn vastgesteld toen moederdag nog niet bestond. Toevallig lijken die apostelen in de eerste lezing iets te hebben afgekeken van de moeders die we vandaag vieren. Een paar overijverige eerste christenen vonden dat er van alles moest, maar de apostelen kozen niet voor de harde lijn.  “Schrijf geen onnodige wetten voor, houd het bij het noodzakelijke en dat is genoeg”.Het is niet zo moeilijk om een christelijke invulling en aanvulling te geven op de commerciële benadering van deze feestdag. We zouden op deze dag ons weer eens kunnen bezinnen en stilstaan bij die aanpak van moeders die weten hoe je kinderen met kordate en tegelijk zachte hand op het rechte spoor kunt houden. We mogen ook eens stilstaan bij die miljoenen moeders die het slecht hebben, ver weg, maar misschien ook wel dichtbij. Wat wij christenen binnen of buiten het kerkgebouw ook vieren, de aandacht voor degenen die tekort wordt gedaan mag niet verslappen. Als we even wat dieper nadenken krijgen we misschien wel een goed idee niet alleen voor onze eigen moeder, maar misschien ook voor eentje die tekort gedaan wordt.

uit de Handelingen van de apostelen 15,1-2.22-29

Er kwamen enkele mensen uit Judea die de broeders voorhielden:
`Als u zich niet naar de zede van Mozes laat besnijden, kunt u niet gered worden.' Omdat er opschudding ontstond en Paulus en Barnabas in heftig dispuut met hen raakten,gaf men Paulus en Barnabas en enkele anderen uit hun midden de opdracht met deze strijdvraag naar de apostelenen oudsten in Jeruzalem te gaan. Daarop besloten de apostelen en de oudsten in overleg met heel de gemeente enkele afgevaardigden met Paulus en Barnabas naar Antiochie te sturen: Judas, ook Barsabbas geheten, en Silas,twee leidende figuren uit de gemeente. Men gaf hun deze brief mee: `De apostelen en oudsten groeten als broeders de broeders uit de heidenen in Antiochie, Syrie en Cilicie. Wij hebben vernomen dat enkelen, uit onze kring afkomstig, maar zonder opdracht van ons, met hun woorden verwarring en onrust onder u hebben gezaaid. Daarop hebben wij eenstemmig besloten om een paar mannen uit te kiezen en die mee te sturen met onze vrienden Barnabas en Paulus, die zich met hart en ziel inzetten voor de naam van onze Heer Jezus Christus.  Wij hebben Judas en Silas dus afgevaardigd: zij zullen u dezelfde boodschap ook mondeling overbrengen. De heilige Geest en wij hebben besloten u geen enkele last op te leggen dan alleen wat strikt noodzakelijk is: u moet zich onthouden van afgodenvlees, bloed, verstikt vlees en ontucht. Als u daarvan afblijft, is het in orde. Het ga u goed.'

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl