Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: In Gods schaduw (Beloken pasen 2007)

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

In Gods schaduw (Beloken pasen 2007)

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Hans van de Laar (15-4-2007)

Ik heb de oplossing gevonden. Ik weet hoe je mensen kunt laten geloven.

Ik zal het U meteen vertellen.

Ik ken een gezin in behoorlijke problemen. De man is over zijn toeren al jarenlang. Hij overschreeuwt zijn vrouw en kinderen en is heel vaak kwaad. Hij scheldt op alles en iedereen. Ook op de kerk waar zijn vrouw en kinderen bijhoren. Het is een verdrietige situatie, zelfs meer dan verdrietig. Hij zegt vaak tegen zijn kinderen dat ze niet moeten geloven. In de kerk maken ze je van alles wijs. Het is allemaal onzin. Je kunt op niemand in de wereld vertrouwen alleen op jezelf. De kinderen in de puberleeftijd doen precies het tegenovergestelde van wat pa zegt. Ze gaan bij het jongerenkoor, gaan met hun moeder mee naar de kerk en zijn geïnteresseerd in de Bijbelse verhalen over Jezus.

Dat is toch anders dan U het hebt gedaan met Uw kinderen denk ik dan. U hebt ze geleerd om goed te zijn voor elkaar om mee te gaan naar de kerk en zoals veel kinderen zijn ze hun eigen weg gegaan en is de kerk niet altijd in het vizier gebleven.


Is het dan uiteindelijk beter om met harde hand het geloof eruit te stampen zodat ze naar de kerk gedreven worden of niet…? U mag het zelf zeggen.


Op sommige plaatsen op de wereld wordt het geloof ook met harde hand overgebracht. Daar wordt angstig en onvrij geloofd. Geloof heeft niet meer te maken met vertrouwen met hoop met liefde, maar dikwijls met haat, met angst, met afkeer en onvrijheid. Is dat de manier om mensen naar de kerk te drijven…?

U mag het zelf zeggen.


De lezingen van vandaag die allebei in het licht van Pasen staan hebben daarop hun eigen kijk. De mooiste zin in de eerste lezing vind ik die zin waarin staat dat ze een zieke bij Petrus komen brengen in de hoop dat hij voorbijkwam of in ieder geval dat zijn schaduw op hem zou vallen. Het gaat hier niet om iemand met harde hand overtuigen van het Paasgeloof, het geloof dat er nieuw leven mag zijn in naam van Jezus. Nee, het gaat om de schaduw van Petrus. Gods woord regeert niet met harde hand maar met liefde. God laat je niet in de verzengende zon verbranden, maar bied je schaduw. Jezus woorden zijn alleen maar genezende woorden. Ze maken niet kapot, maar heel. God wil geen oorlog geen haat geen dood…alleen maar heel dicht bij mensen zijn.


Maar soms willen wij mensen met harde hand overtuigd worden. Zeg maar hoe ik het moet doen…dan hoef ik zelf niet te denken. Zeg maar wat de regels zijn dan zeg ik wel dat ik erin geloof. Thomas wil ook eerst zien en dan geloven,maar zo simpel is het niet. Geloven is je gedragen voelen, ervaren dat je in de schaduw Gods mag wonen, dat je mag wandelen in Gods licht, dat je niet alles zelf hoeft op te lossen, maar dat je je hele leven uit handen mag geven aan God die dichter bij je is dan je eigen hart.

Het geloof van Pasen is een zacht geloof. Geloof dat je nooit met harde hand mag overbrengen alleen met de liefde waartoe God ons uitnodigt. Het is echt beter dat onze kinderen met liefde worden opgevoed en dan wat van het geloof wegdrijven dan dat de kerk met harde hand ze tot geloof wil brengen. Die liefde, die gaat namelijk nooit verloren al lijkt het er soms even op. Het geloof in het nieuwe leven

Dat we in deze paastijd blijven vieren nodigt uit, is zacht liefdevol en hartelijk.

We mogen er ja tegen zeggen en het dan proberen in ons eigen leven gestalte te geven. Met vallen en opstaan, dat zeker, maar in elk geval in Gods schaduw


Handelingen , 5, 12/16

De apostelen verrichtten vele tekenen en wonderen onder het volk. De gelovigen kwamen eensgezind bijeen in de zuilengang van Salomo, en ofschoon niemand zich daar bij hen durfde te voegen, sprak het volk vol lof over hen. Steeds meer mensen gingen in de Heer geloven, een groot aantal mannen zowel als vrouwen, en ze legden zelfs zieken op draagbedden of matrassen buiten op straat, in de hoop dat toch ten minste de schaduw van Petrus, wanneer hij voorbijkwam, op een van hen zou vallen. Ook vanuit de steden rondom Jeruzalem stroomden de mensen toe; ze brachten zieken mee en mensen die door onreine geesten gekweld werden, en allen werden genezen.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl