Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: een teken van leven

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

een teken van leven

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Hans vd Laar (22/4/07 3e zondag van Pasen)

Nadat in de winter alle blad is afgestorven en de natuur stil gelegen heeft en alles doods was en kaal, is het lente geworden. De afgelopen weken brulde het allemaal de grond uit. Overal in de natuur tekens van het nieuwe leven. Uit een bol of uit een knol komen de meest prachtige bloemen. Uit een cocon komt een kleurrijke vlinder. Ook al is het allemaal natuur wetenschappelijk verklaarbaar. Veel mensen beleven de pracht van de natuur en het nieuwe leven in de lente als een wonder.

Een kind wordt geboren en alles lijkt goed. Het heeft 10 vingertjes en tien teentjes en goede reflexen. Zeker mensen die uit ervaring weten dat het niet altijd goed gaat, realiseren zich pas echt hoe wonderlijk en hoe bijzonder de geboorte van een kindje is. De geboorte van een kind is natuurlijk biologische heel goed verklaarbaar, maar voor ouders die het mee mogen maken is en blijft het als een wonder te beleven.

Een prachtige zonsondergang in een geweldig. Het verliefde koppel
aan het strand kijkt ernaar en ze beleven de tijd van hun leven. Een wonder die prachtige zon, die natuur. Natuurlijk kan de wetenschap het heel goed verklaren, maar voor hen die er staan en het meemaken al gebeurt het elke dag is en blijft het een wonder van de natuur.

Veel mensen weten het zeker. Na de dood zijn mensen opnieuw verbonden met elkaar. Onze ouders zijn nu weer samen. Pa kan nu bij zijn overleden kleinkind zijn. Programma´s op TV spreken over die andere wereld. Mensen hebben ´s nachts ontmoetingen met hun overleden vader, moeder, broer of zus die hen iets meegeeft dat voor hen erg de moeite waard is. Een psycholoog kan het moeiteloos verklaren, maar de beleving van mensen die leven over de grens van de dood heen ervaren staat zo vast als een huis.

Mensen, die in vrede kunnen sterven. Rustig worden na het sacrament der zieken of na de ziekenzegen, waarin gebeden is om vrede en om het nieuwe leven bij God zelf. Mensen zeggen dan tegen je dat hij er zo rustig van geworden is. Hij zag een beeld van licht, een tunnel, prachtige kleuren. Hij is er klaar voor. Neurologisch moet het verder onderzocht worden, maar voor veel mensen blijft ook dit de beleving van een wonder.

Hoeveel tekens zijn er nodig om te geloven. Thomas wilde eerst zien en dan geloven, zei hij vorige week in het evangelie. En ook Jezus vandaag weet dat Petrus niet zomaar overtuigd is. Drie keer vraagt Jezus aan hem of hij van Jezus houdt en steeds zegt Petrus, ja hoor!
Ook Petrus ziet de tekens, weet dat Jezus leeft, maar ook hij mag dat nog gaan beleven, want alleen maar zeggen dat je gelooft is nog lang geen beleven, is nog niet ervaren dat God altijd dicht bij je is, is nog niet beleven dat Jezus op een of andere manier in ons mensen leeft. Nee..want zijn geest moet nog gaan leven en daarom zegt Jezus, zorg voor mijn schapen en blijf niet steken in het zoeken naar tekens, want er zijn er meer dan genoeg. Blijf niet steken in vragen in zoeken, maar ga mee op weg en volg mij. Het is een oproep aan Petrus aan alle leerlingen en ook aan U aan mij aan ons allemaal.

Johannes, 21, 1 -19

 Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het Meer van Tiberias. Dat gebeurde als volgt. Bij het meer waren Simon Petrus en Tomas (dat betekent ‘tweeling’), Natanaël uit Kana in Galilea, de zonen van Zebedeüs en nog twee andere leerlingen.  Petrus zei: ‘Ik ga vissen.’ ‘Wij gaan met je mee,’ zeiden de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets.  Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever, al wisten de leerlingen niet dat het Jezus was.  Hij riep: ‘Hebben jullie soms iets te eten?’ ‘Nee,’ antwoordden ze.  ‘Gooi het net aan stuurboord uit,’ riep Jezus, ‘dan lukt het wel.’ Ze wierpen het net uit en er zat zo veel vis in dat ze het niet omhoog konden trekken.  De leerling van wie Jezus hield zei tegen Petrus: ‘Het is de Heer!’ Zodra Simon Petrus dat hoorde, schortte hij zijn bovenkleed op – meer had hij niet aan – en sprong in het water.  De andere leerlingen kwamen met de boot en sleepten het net vol vis achter zich aan. Ze waren niet ver van de oever, ongeveer tweehonderd el.  Toen ze aan land kwamen zagen ze een vuurtje met vis erop en brood.  Jezus zei: ‘Breng ook wat van de vis die jullie net gevangen hebben.’  Simon Petrus ging weer aan boord en trok het net aan land. Het zat vol grote vissen, welgeteld honderddrieënvijftig, en toch scheurde het niet.  Jezus zei tegen hen: ‘Kom, eet iets.’ Geen van de leerlingen durfde hem te vragen wie hij was, ze begrepen dat het de Heer was.  Jezus nam het brood en gaf hun ervan, en hij gaf hun ook vis.  Dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen nadat hij uit de dood was opgestaan.
 Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier?’ Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Hij zei: ‘Weid mijn lammeren.’  Nog eens vroeg hij: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je me lief?’ Hij antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Hoed mijn schapen,’  en voor de derde maal vroeg hij hem: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van me?’ Petrus werd verdrietig omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei: ‘Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Weid mijn schapen.  Waarachtig, ik verzeker je: toen je jong was deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt.’  Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij: ‘Volg mij.’

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl