Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: De reis gaat door (pasen 2007)

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

De reis gaat door (pasen 2007)

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Hans vd Laar (Pasen 2007)

Een dode komt tot leven!  Het klinkt ongelofelijk. Als we ons daar niks bij kunnen voorstellen zijn we in goed gezelschap. Maria, Petrus en alle andere kopstukken uit Jezus’ vriendenkring hadden er dezelfde moeite mee. En ook de andere leerlingen van Jezus, die Hem na zijn opstanding zien, zagen Hem niet staan. Ze vielen wel op hun knieën, maar sommigen twijfelden… staat er dan geschreven.

Het is ook niet te vatten. Een wonder, dat de wereld moest redden. Jezus, die is gekomen om mensen te redden, te bevrijden van het kwaad. Zijn dood was een daad van intense liefde, want de weg tussen God en mensen moest vrijgemaakt worden, moest overwonnen worden.

Maar kun je nu zeggen dat Jezus missie geslaagd is…? Of is zijn reis voorgoed voorbij?

Nee, als je om je heen kijkt op het journaal of in de krant of hier rond je heen in Best dan is er geen melding van een daling van het sterftecijfer, blijven kinderen jengelen als ze hun zin niet krijgen, blijven pubers wel eens zeuren en moeten we toch even hard werken om de huur of de hypotheek te betalen. Om over erger kwaad maar niet te spreken.

Is zijn missie mislukt dan?

Als we de Bijbel mogen geloven, (en dat mogen we. We hoeven dat niet)

dan heeft Jezus toch een fundament gelegd en iedereen die ook maar een beetje met Hem heeft meegelopen, gekeken en gehoopt heeft dat het zou lukken met die nieuwe wereld van God, waarin liefde  zou heersen en geen kwaad en geen haat, wordt gevraagd mee te helpen en verder te bouwen…dus U ook en jij ook en ik ook….wij allemaal.

Jezus heeft een begin gemaakt en maakt steeds opnieuw in ons mensen een nieuw begin om mee te doen aan die wereld, waarin we elkaar kansen geven, waarin we samenleven met Marokkanen, Somaliërs, Amsterdammers en Bestenaren, progressieve en conservatieve gelovigen van alle godsdiensten en ga zo nog maar even door.

Het kan slagen, maar niet zomaar! Alleen met onze hulp. Alleen als we de reis, die Jezus begonnen is, afmaken. Alleen als we niet in het oude blijven steken, want verrijzenis moet ook in onszelf plaatsvinden. De Heer is waarlijk opgestaan, zingen we. Door zijn opstanding heeft de dood, heeft het kwaad niet het laatste woord.

Jezus’ boodschap is geslaagd, maar nog niet klaar. We mogen geloven dat Jezus leeft en dat Hij met ons meereist op onze weg. Nu is het aan ons Zijn reis door te zetten. De weg van Gods liefde te laten zien in ons leven naar onszelf en naar onze omgeving toe. Het is een reis met pieken en dalen met hobbels en bobbels met vallen en opstaan, maar we mogen doorgaan en zo houden we Jezus in onze rugzak op onze weg naar liefde en verdraagzaamheid, van vrede en gerechtigheid totdat een alles is voltooid. Zalig Pasen!

 

Het evangelie van Lukas

Op de eerste dag van de week gingen ze bij het ochtendgloren naar het graf met de geurige olie die ze bereid hadden.  Bij het graf aangekomen, zagen ze echter dat de steen voor het graf was weggerold,  en toen ze naar binnen gingen, vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet.  Hierdoor raakten ze helemaal van streek. Plotseling stonden er twee mannen in stralende gewaden bij hen.  Ze werden door schrik bevangen en sloegen de handen voor hun ogen. De mannen zeiden tegen hen: ‘Waarom zoekt u de levende onder de doden?  Hij is niet hier, hij is uit de dood opgewekt. Herinner u wat hij u gezegd heeft toen hij nog in Galilea was:  de Mensenzoon moest worden uitgeleverd aan zondaars en moest gekruisigd worden en op de derde dag opstaan.’  Toen herinnerden ze zich zijn woorden.

Ze keerden terug van het graf en gingen aan de elf en aan alle anderen vertellen wat er was gebeurd. De vrouwen die het graf bezochten, waren Maria uit Magdala, Johanna, Maria de moeder van Jakobus, en nog enkele andere vrouwen die hen vergezelden. Ze vertelden de apostelen wat er was gebeurd,  maar die vonden het maar kletspraat en geloofden hen niet.  Petrus echter stond op en rende naar het graf. Hij bukte zich om te kijken, maar zag alleen de linnen doeken liggen. Daarop ging hij terug, vol verwondering over wat er gebeurd was.

 

 

 

 

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl