Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: vonk in hooiberg

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

vonk in hooiberg

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R.J. Schreurs (zondag 17 dec 2006)

Rond de jaarwisseling worden we overvloedig getrakteerd op nabeschouwingen en toekomstvisies. Er is natuurlijk een heleboel positief te melden: het idee van een wereldgemeenschap is groeiende, de gelijkberechtiging van de vrouw is weer wat vooruitgeschoven, er zijn nieuwe medicijnen, producten en productiemethodes  ontwikkeld.. Er is vooruitgang in allerlei sectoren. Toch zullen deze positieve feiten worden afgedaan als druppels op de gloeiende plaat die onze wereld is. We krijgen vast weer een overzicht van oorlogen en overstromingen, van bedrog en machtsmisbruik en als vervolg op een heel jaar  informatie over onheil zal ons worden voorgehouden dat we langzaam maar zeker naar de bliksem gaan. En als gewone mens sta je dan tussen dit alles met de handen omhoog en de vraag: Wat kan ik daar nou aan doen? Misschien zit er hier toevallig iemand die een nieuw product of zoiets heeft bedacht, maar noem dan nog eens wat positiefs dat zoden een de dijk zet. We zijn wel niet allemaal zo braaf, maar wie van de aanwezigen kunnen we aansprakelijk stellen voor het dunner worden van de ozonlaag, de opwarming van de oceanen, het verpeste milieu en dat soort zaken? Inderdaad, we doen er allemaal aan mee, maar dat zijn positief of negatief druppels op een gloeiende plaat. Blijft de vraag: Wat kunnen we doen?
Als we lezen van Johannes de Doper die aan de mensen duidelijk maakt dat het anders moet, dat ze zich dus moeten bekeren dan wordt ook hem gevraagd: Wat kunnen wij doen? Het zijn niet eens van die braven die dat vragen. Het zijn onder andere belastinginners en soldaten. Zijn voorstel is eenvoudig: pers je medemensen niet uit tot de laatste cent, maak geen misbruik van je machtspositie en wees tevreden met wat redelijk is. Hij vraagt niet eens aan die belastingmensen of ze hun baantje eraan willen geven of aan de soldaten om hun wapen neer te leggen en vredesduiven te gaan fokken. Hij vraagt niet meer dan: Begin maar eens met respect voor je medemensen. Hij zou ook ons niet vragen om voortaan de auto te laten staan en door wandelschoenen te vervangen, om de verwarming op nul te zetten en terug in plaggenhutten te kruipen en meer van dat soort drastische acties. Als wij ons willen bekeren zou hij vragen om die ruzie met de buren over die schutting bij te leggen, niet allerlei rommel in de open haard te stoken en de kliko niet te laten staan. Gewone dingen. Is dat alles? Ja, druppels op een gloeiende plaat, maar toch: gedoopt met water, het doopsel van Johannes, van bekering.
Het is daar indertijd niet bij gebleven, want er werden mensen gedoopt met geest en met vuur, zoals aangekondigd. Dan gebeurt er meer: Door mensen die op de barricade springen en hun leven wagen door misdadige machthebbers tegen te spreken, door mensen die Gods liefde laten zien in verlaten oorden en hongerigen te eten geven, onderwijs aan onwetenden, medische zorg aan zieken, die een gifschip terug sturen naar de producent. Missionarissen hier en elders, met die titel of geen titel vroeger en ook vandaag. Wat zij doen gaat een heel stuk uit boven wat wij presteren, want dat zijn geen druppels op een gloeiende plaat, maar vonken in een hooiberg, waardoor het aanzicht van onze aarde toch langzaam wordt vernieuwd.
En wat kunnen wij doen? Die heel gewone dingen binnen ons bereik en bovendien die voortrekkers waardering geven, belangstelling en  steun, want echte vooruitgang begint bij ons dagelijkse respect voor medemensen, ons lange afstandswerk, maar krijgt versnelling door de sprint van onze voortrekkers, die gedoopt zijn met geest en met vuur.
Theoretisch zijn ook wij gedoopt met geest en vuur en daarom kan hier en daar wel eens de vlam in de pan slaan. Niet te gauw blussen want vanuit het kleine door ons hier en nu kunnen mensen overgaan tot het uitdragen van Jezus’ geest en vuur, die vonken worden in een hooiberg. Dat is wat we kunnen doen.

Evangelie volgens Lucas 3,10-18

De mensen vroegen aan Johannes de Doper: `Wat moeten wij doen?' Hij gaf hun ten antwoord: `Wie twee stel kleren heeft, moet delen met iemand die niets heeft, en wie te eten heeft, moet hetzelfde doen.' Ook tollenaars kwamen zich laten dopen en zeiden: 'Meester, wat moeten wij doen?' Tegen hen zei hij: `Vorder niet meer dan u is voorgeschreven.' Ook soldaten stelden hem de vraag: 'En wij, wat moeten wij doen?'
Tegen hen zei hij: `Pers niemand geld af, ook niet onder valse voorwendsels,
maar wees tevreden met uw soldij.' Het volk leefde in gespannen verwachting,
en allen vroegen zich af of Johannes niet de messias was, maar Johannes gaf hun allen ten antwoord: 'Ik doop u met water. Maar er komt iemand die krachtiger is dan ik;
ik ben te min om de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen in heilige Geest en vuur. De wan heeft Hij in zijn hand om zijn dorsvloer op te ruimen; het graan verzamelt Hij in zijn schuur,maar het kaf zal Hij verbranden in onblusbaar vuur.'
Zo en op vele andere manieren verkondigde hij met klem aan het volk de goede boodschap.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl