Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: licht breekt door op nieuwe weg

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

licht breekt door op nieuwe weg

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Hans van de Laar (zondag 10 december 2006, 2e vd Advent)

Hoelang gaan we al niet de oude wegen? De weg van hier een procentje meer en daar een procentje af. De weg van politieke wisselingen: als de een in de regering komt, scheelt het de rijkste 10% en als de ander gaat regeren ligt het accent op mensen die het wat minder hebben. Maar één ding zal niet gebeuren de rijkste en de armen in ons land zullen voorlopig niet echt samen delen want de jacuzzi, de fitnessruimte het zwembad en de sauna zijn geen overbodige luxe voor de hardwerkende immer bezig zijnde en zeer verantwoordelijke directeur.
Daarom is het door hobbelen op de oude weg. De meeste van ons gaat het namelijk best goed. Af en toe een hobbel.... Iemand die het niet meer kan bolwerken. Dan is er de voedselbank.... Wie daar niet durft te komen.... Wie zich te zeer schaamt..... Ook die hobbelt door in zijn eentje.
Is het nou een slechte weg? Nee dat mag je misschien ook niet zeggen maar het is wel een weg die kool en geit spaart, waarop sommigen vastlopen en waarop geen uitzicht is op beter!
 
Van de week in de krant stond, dat 2% van de wereldbevolking 50 % van de rijkdom in handen. Ja ,echt 2 % die heeft alle rijkdom en dat 50 % van de wereldbevolking het moet doen met 1 % van alle rijkdommen. Dat is geen rechte weg! Er hapert het een en ander. Zou er geen computer programma ontwikkeld kunnen worden om het beter te verdelen want er kan toch zo veel.
 
Een van de kleinere profeten Baruch zag dit lang geleden ook al en zegt:
Jeruzalem, leg een kleed van ellende en rouw af en kleed u met Gods stralende schoonheid... want God geeft U het bevel om alle bergen en heuvels met de grond gelijk te maken en de dalen te vullen zodat het hele land vlak wordt. Geen geringe opdracht.
Gods paden recht maken. Het land vlak maken. Onbegonnen werk hoor ik sommige zeggen maar is dat een reden om er dan maar helemaal niet aan te beginnen? Is het een reden om dan maar niet te beginnen met eerlijker delen een ander helpen en zo Gods licht te laten schijnen al is het maar een beetje.
 
Johannes de Doper, die Jezus komst aankondigt preekt een doop van bekering: mensen : begin een nieuw leven, laat Gods licht doorbreken. Maak Zijn paden recht en elke heuvel zal worden geslecht, oneffen paden worden vlak, bochten recht en dalen opgevuld. Johannes kreeg het niet klaar, maar kondigde Jezus aan de redder van de wereld door God gezonden om de wereld te bevrijden.
 
En 2000 jaar later mogen wij Zijn woorden horen en meer nog mogen we verstaan op de levensweg die wij gaan. Laten we licht doorbreken of gaan we verder op de oude voet? Zien we tussen de kerstballen de bomen en de lichtjes het christuskind op ons toe komen of blijft kerstmis alleen het feest van eten, drinken, cadeautjes en de kerstman. In deze adventstijd geven de lezingen ons voer tot nadenken. 2 % van de wereldbevolking heeft 50% van de rijkdom en dat mag van ons. En 50 % van alle mensen moet het doen met 1 %. Hoe het te veranderen weet ik ook niet. Misschien bij het begin beginnen zoals de bond zonder naam al jaren geleden zei. Als je wereld wilt verbeteren begin dan bij je zelf. En laat zo Gods licht doorbreken langzaam maar ook zeker!

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl