Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: kerstlicht voor binnen

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

kerstlicht voor binnen

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Hans van de Laar (20-12-2006)

Het kerstfeest is een lichtfeest. Dat is duidelijk. Dat was het heel vroeger al zo en dat is het nog. We zijn die donkere dagen behoorlijk moe en zijn dus blij dat de dagen weer gaan lengen. Daar hebben ze in de oudheid al een feest van gemaakt: het Joelfeest van de Germanen, lux aeterna van de Romeinen, feest van de zonnewende in vele culturen. De meest primitieve culturen hebben zo’n feest, zelfs de onze. 50 Lampjes voor 12 euro en 50 cent, wat willen we nog meer? En bij een feest hoort natuurlijk lekker eten. In vrijwel elke straat zien we de gewone straatverlichting ruimschoots aangevuld met verlichte sterren, herten en kerstmannen en wat al niet.

Zoals altijd zijn er kritische geesten die ons voorhouden dat dit  alles flauwekul is en overdreven en dat we het dus maar zouden moeten afschaffen. Ok, Het is overdreven, maar we moeten er niet aan denken dat we bij deze gelegenheid weer in het halfdonker gaan zitten en onszelf wijs maken dat “terug naar het struikgewas” de beste manier van leven is.

Een leven zonder feest, platgestreken en alle dagen en jaren hetzelfde als de vorige, dat is geen leven.

Laat mij daarom - al hebt u daar mij niet voor nodig - u aanbevelen om Kerstmis te vieren zo goed u kunt.

In de derde eeuw na Jezus’ geboorte hebben ook christenen dit feest uitbundig opgepakt en er elk jaar nog wat meer feest van gemaakt. Maar zoals christenen betaamt hebben ze er iets bijzonders aan toegevoegd door bij die gelegenheid niet alleen vuurtje te stoken en kaarsen en lampjes te branden. Want al dat toegevoegde licht is licht voor de buitenkant, zelfs de verlichte kerstboom in huis. Er zijn huizen waar buiten of binnen een veelvoud aan kilowatts wordt verstookt, maar waar mensen wonen bij wie het van binnen heel erg donker en triest is: ze zitten alleen, hebben een dierbare verloren, tobben met relaties, met hun gezondheid, hun werk, hun inkomen, hun verwilderde kinderen of kinderen met hun niet begrijpende ouders.

Daar is andere verlichting nodig en zo komen we bij de man die tijdens zijn korte leven juist daar de aandacht voor gevraagd heeft en gelukkig ook gekregen. Vanaf de eerste dag van zijn bestaan was er een mens geboren met enkel en alleen belangstelling voor verlichting van binnen voor de miljoenen mensen aan de kant, dichtbij of verder weg.

En zo is Kerstmis een feest geworden om verlichting aan te brengen in het leven van mensen die in het donker zitten ondanks alle buitenverlichting.

Hoe dat te doen? Alweer door heel gewone dingen: een kaartje sturen, een telefoontje, een cadeautje misschien, een bezoekje, een goede wens. Verzin eens iets leuks!

Die kerstverlichting die overal te koop is, die gaat over enkele weken – in het gunstige geval samen met het kerststalletje - alweer naar zolder. Een kerstster laten branden tot februari is belachelijk. Maar die kerstverlichting voor medemensen, voor hun binnenste, die mag het hele jaar blijven branden, is zelfs zeer gewenst. Eindelijk licht in hun donkere dagen, met Jezus’ geboorte en onze liefdevolle aandacht, eerst vergeten maar vandaag weer begonnen. Dat is een zonnewende om te vieren. Zalig Kerstfeest

 

Lucas 2,1-20

In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven.  Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië.  Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.

Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken.  De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ 1En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: ‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde; hij vindt vreugde in de mensen’.

Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag.  Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd.  Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.

 

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl