Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: Die is niet van deze wereld!

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

Die is niet van deze wereld!

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Hans van de Laar

zondag 23 november 2003 (christus koning van het heelal, jaar B)

Ken je die rare man in Eindhoven daar bij de V&D? Elke dag loopt hij, of rijdt hij met zijn karretje rond om Gods woord te verkondigen. Je hoort 'm roepen: Als het van de man is, is het mannelijk. Als het van de vrouw is, is het vrouwelijk en als het van de Heer is, is het Heerlijk"! Van lotje getikt, zeggen mensen. Niet helemaal goed wijs! Niet van deze wereld.. Nee onze wereld is realistisch, zakelijk en gehaast. Je houd je aan de regels.

Of die mensen van het Leger des Heils. 's Nachts met soep op pad en elke keer weer diezelfde junkies en zwervers, die er op af komen. Die komen echt niet voor Gods woord. Die komen op de warme soep af en op het brood. Je hoort mensen zeggen dat die van het Leger hartstikke gek zijn: ze worden toch door die junkies achter de rug om vierkant uitgelachen. Het Leger des Heils vindt dat niet erg: goed doen voor een ander. Dat is het doel. Ze geloven…, zoals ze zelf zeggen, maar niet in: zoek het zelf maar uit! Ze lijken niet helemaal van deze wereld te zijn, want het is veel meer van deze wereld om vooral voor jezelf op te komen.

En dan het verhaal van bisschop Muskens van Breda, die een aantal jaren geleden al weer zei, dat hij het best zou begrijpen als een arme in zijn nood een brood zou stelen ( U herinnert het zich nog wel ook al was het maar een uitspraak en niet eens een daad). Half Nederland viel over hem heen. Hoe kon hij nou aanzetten tot diefstal. Het was niet volgens de regels en het CDA had het er als politieke partij maar moeilijk mee, want het was niet van deze wereld. Het was zelfs tegen de tien geboden. Mgr. Muskens zei het om te laten zien wat nu werkelijk de boodschap van Christus is: een boodschap die niet van deze wereld is. Dat staat ook in het evangelie vandaag. En Jezus Christus is de koning van die boodschap. Geen koninkrijk met macht en status, maar een geestesrijk van mensen, die niet helemaal van deze wereld zijn.

Laatst op bezoek in het GGzE bij iemand die totaal was doorgedraaid in onze samenleving. Die er niet tegen kon: tegen al dat geweld op t.v.; tegen al die oorlogen; tegen de grote verschillen in onze wereld; tegen het feit dat het een probleem in Nederland is, dat er een pretparkenoverschot is nu het economisch wat minder gaat, terwijl aan de andere kant van de wereld de aarde openbarst van de droogte en er geen maïs of graan meer groeit. Omdat hij dat niet kon verkroppen was hij doorgedraaid. Hij kon het niet aan, was niet van deze wereld, maar je kunt je afvragen wie er nu geestesziek is en wie niet.

Volgens mij verkeert die knul in goed gezelschap. Ook Jezus die zichzelf koning noemde, had die ziekte, dat Hij er niet tegen kon: tegen dat geld en de macht en de regels boven de mensen. Uiteindelijk kostte het hem de kop, dat Hij daartegen in opstand kwam. Hij kwam in naam van God nog wel en dat was helemaal uit den boze.

En toch noemen we Jezus vandaag vol eerbied Koning van het Heelal. Ik hoop dat we dat doen, omdat we allemaal af en toe niet van deze wereld zijn, maar van de Zijne, een beetje geflipt, een beetje gek vanwege dat ideaal dat we willen volgen, willen uitstralen en willen doen. Amen.

Uit het boek Daniël 7, 13 14

In die tijd nam Daniël het woord en zei:'In mijn nachtelijk visioen zag ik met de wolken des hemels iemand aankomen die op een mens geleek. Hij ging naar de Hoogbejaarde en werd voor hem geleid. Toen werd hem heerschappij gegeven, luister en koninklijke macht; alle volken, stammen en talen brachten hem hun hulde. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die nooit vergaat, zijn koninkrijk gaat nooit ten gronde'.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl