Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: een verderkijker

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

een verderkijker

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R. Schreurs

Een verrekijker is een interessant hulpmiddel. We gebruiken het om dingen die voor het blote oog te ver af liggen wat dichterbij te halen en dus vergroot te bekijken. We noemen het wel een verrekijker, maar het ding zelf kijkt niet, dat doet de gebruiker. Er kunnen allerlei redenen zijn om zo'n ding te hanteren. Een daarvan is dat we graag willen weten waar we zo meteen zullen aanlanden. Met een sterrenkijker lukt dat niet; die mikt op veel te ver weg. We willen in elk geval verder kijken dan waar we waren of waar we nu zijn.

We zijn dus allemaal verderkijkers. Die nieuwsgierigheid naar de toekomst zit in iedere mens, vooral in jonge mensen en dat is maar goed ook, want zonder de blik op de toekomst, al is die nog zo dicht bij, zonder dat kom je niet eens je bed uit, is er geen impuls om een nieuwe dag te beginnen. Er zijn wel mensen die die innerlijke impuls niet of niet meer hebben. Die zijn ziek of hebben zoveel meegemaakt dat er iets extra's moet gedaan worden om ze weer op gang te krijgen. Jonge mensen dragen de last van het verleden niet met zich mee. Daarom trouwen ze en gaan blijmoedig hun toekomst maken, daarom beginnen ze een studie zonder zich af te vragen of daar straks ook voldoende emplooi voor is. Ze kennen de ervaringen uit het verleden wel, maar die raken hen niet. Anders gezegd: alleen hoop op, verlangen naar, vertrouwen in, geloof in een toekomst houdt de gang er in en maakt het mogelijk dat de mensheid in leven blijft.

Waar is de blik dan wel op gericht. Simpelweg op een toekomst die een verbetering is van het verleden en het heden, een wereld van vrede en gerechtigheid zoals dat plechtig wordt gezegd. Nog plechtiger heet het Gods wereld. Af en toe moet er een duwtje tussendoor gegeven worden om de vaart naar die toekomst erin te houden.

Dat is nu juist wat in de lezingen van vandaag wordt gedaan. Het gaat over verder kijken, maar ook niet te ver, want die wereld ligt vlakbij, hebben we zelf in handen, moeten we zelf maken. Het gaat over hiernamaals, dat klopt, maar het hiernamaals begint meteen na nu, en niemand kan zichzelf vrijpleiten van een eigen bijdrage.

Daar zitten heel concrete kanten aan. We kunnen van alles er aan doen, zelfs niet doen wat we nu doen is al een verbetering las ik ergens: als we ermee zouden stoppen papier, schillen, afval, lege flessen en blikjes zomaar op straat of in de berm van de weg te gooien in plaats van in de daarvoor bestemde 'blikvangers' en vuilnisbakken! Als we het asbakje in onze auto niet op straat zouden legen, maar in een vuilnisbak. Als we de bloemen en struiken in onze plantsoenen niet zouden afrukken, plat trappen en vernielen, maar juist zouden verzorgen. Als we ermee zouden stoppen spuitbussen te legen op muren en schuttingen en overal stickers te plakken. Als we niet overal onze naam in zouden krassen of schrijven. Inderdaad, simpele voorbeelden, om nog maar niet te praten over tolerantie, inschikkelijkheid en respect door de radio of de TV wat zachter te zetten omwille van de buren. Die nieuwe hemel en nieuwe aarde kan meteen beginnen.

Met een blik op de toekomst worden we er aan herinnerd dat op een keer hemel en aarde zullen vergaan om door een nieuwe te worden vervangen en wel zoals in het verleden en het heden: niet zonder God, Schepper en Instandhouder, maar ook niet zonder ons. Amen

Uit het boek Daniël 12, 1 3

In die tijd zal de grote vorst Michaël opstaan om de kinderen van uw volk te beschermen. Want het zal dan een tijd van nood zijn zoals er eerder nog géén is geweest sinds er volken zijn. Maar al degenen van uw volk die in het boek staan opgetekend, zullen in die tijd worden gered. En velen van hen die slapen in het stof, zullen ontwaken, sommigen om eeuwig te leven, anderen om de smaad van een eeuwige schande te ondervinden. Dan zullen de wijzen stralen als de glans van het uitspansel, en degenen die de mensen tot gerechtigheid hebben gebracht, zullen schitteren als de sterren voor eeuwig en immer.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl