Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: Alle you need is "lef"

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

Alle you need is "lef"

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R. Schreurs

Er zijn mensen die heel bijzondere dingen doen, dingen waar best wel moed voor nodig is. Daarbij zouden we kunnen denken aan het beklimmen van de Mount Everest, aan parachute- springen of zoiets. Nee, ik denk aan dingen die wat meer nut hebben voor de samenleving.

Dan gaan we op bezoek in een tehuis voor terminale zieken, een ziekenhuis waar alleen patiƫnten zijn opgenomen voor het volbrengen van het laatste stukje van hun leven. Daar vind je verpleegkundigen die dag in dag uit aan deze mensen heel nabij zijn en dat na korte tijd weer aan nieuwe patiƫnten. Vroeger noemde men die zusters en broeders. Die erenaam zou hun nog steeds niet misstaan, want zij doen voor medemensen wat je hooguit voor je eigen broer of zus zou doen. Op de vraag of dit werk wel vol te houden is komt het antwoord: "Ik heb al heel vaak gedacht 'ik hou ermee op, ik kan het niet meer'. Maar dan denk ik meteen daarna 'als ik het niet doe, doet niemand het in mijn plaats en dan voel ik wat ik voor die mensen kan betekenen en dan blijf ik het toch doen, ik kan niet meer zonder. Voor de kost doe je het niet. Het is dus eigenlijk vrijwilligerswerk".


Er is een vrouw die nooit iets ondernomen had totdat ze op het idee kwam om aan huis bij hoogbejaarde het haar te gaan verzorgen om zo bij te dragen aan het behoud van hun zelfrespect. Haar buren en haar eigen familie vinden het belachelijk, maar ze doet het toch. "Ik kan niet meer zonder", zegt ze.Of een jonge man die bij slecht zienden de krant gaat voorlezen. "Een softe bezigheid", zeggen leeftijdgenoten.

Een parochie bestaat alleen maar dankzij zulke mensen, die vinden dat aan medegelovigen een thuishaven gegeven moet worden en dat er vanuit een parochie inspiratie moet uitgaan voor sociale en maatschappelijke inzet ook naar de allerzwaksten in de samenleving. Ze hebben niet allemaal de moed om zieken te gaan bezoeken, ze durven niet allemaal een inspirerende lezing of gebed naarvoren te brengen, een bestuurstaak ter hand te nemen, maar ze zijn er wel. De meesten hebben tevoren nooit zoiets gedaan. Het was een sprong in het diepe, je hoeft niet zo veel te kunnen of te kennen. Maar er is wel lef voor nodig: All you need is "lef". Van deze mensen hangt een parochie en eigenlijk een samenleving aan elkaar. En voortdurend wordt er van binnenuit of van buitenaf aandrang uitgeoefend om er mee op te houden.

Met een illustere voorganger, die profeet Jeremia, was het niet anders. Die drang om te inspireren tot rechtvaardigheid, vredelievendheid en zo meer noemde hij de "stem van Jahweh God". Hij ontdekte dat zuiver menselijke overwegingen hem alleen maar wilde over halen ermee op te houden. Dat deed hij niet, want als hij het niet deed, deed niemand het: "Dan laaide er een vuur op in mijn hart en brandde in mijn gebeente". Het was met hem niet anders dan met al zulke mensen na hem.
Er zijn zoveel grote en kleine noden in de samenleving en dus ook in een parochie, die voortdurend een beroep op ons doen. Misschien zeggen ze later van mij: "Hij stond altijd voor iedereen klaar", maar degene die dat hoort denkt stilletjes: "Ja, dat wel, maar het is er nooit van gekomen". Heel veel dingen zou je ook alleen maar doen als het voor eigen broer of zus is. Laat nou, Jezus van Nazareth juist duidelijk hebben gemaakt dat we broers en zussen van elkaar zijn. Zijn eigen achterban wilde Hem er van af houden die opvatting in daden om te zetten. Zoals altijd. Dus kijken we om ons heen wetend wat we wel zouden kunnen en nemen eindelijk een besluit. Een kwestie van lef hebben: All you need is "lef".

Uit de profeet Jeremia 20, 7-9

De profeet Jeremia bad als volgt: 'Heer God, Gij hebt mij verleid, ik ben bezweken; Gij waart mij te sterk, ik kan niet tegen U op. De hele dag lacht men mij uit, iedereen drijft de spot met mij. Telkens als ik het woord neem, moet ik schreeuwen, 'geweld en onderdrukking' roepen.
Het woord van de Heer brengt mij iedere dag schande en smaad.Soms denk ik: Ik wil er niets meer van weten, ik spreek niet meer in zijn naam. Maar dan laait er een vuur op in mijn hart, het brandt in mijn gebeente. Ik doe alle moeite om het in bedwang te houden maar het lukt me niet'.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl