Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: Reddingswerk

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

Reddingswerk

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R. Schreurs

We raken er al aardig aan gewend, aan het aanschouwen van overstromingen, aardbevingen, branden, geweldpleging en nog veel meer van dat. Die ramp op 11 september, nu een jaar geleden, konden we zelfs life volgen. Natuurlijk vinden we het erg, maar we kunnen er meestal weinig of niets aan doen en vooral daar aan raken we gewend. Het reddingswerk moeten we aan anderen overlaten en die onmacht wordt geleidelijk tot onverschilligheid. Als we zien dat de relaties tussen sommige landen een puinhoop is dan gaan we er het liefst met de rug naartoe staan. In het buitenland hoort men wel eens van ons Nederlanders zeggen dat wij een eigen woord hebben gevonden voor het op zijn beloop laten van tegenstellingen: Wij noemen dat tolerantie. Het andere uiterste is bemoeizucht. Betekent dit dat we alleen tot niets doen bestemd zijn? Natuurlijk niet, maar hoe moet dat dan? Reddingswerk is moeilijk. Die profeet Ezechiël had dan wel geen last van de wereldellende, maar zag heel goed wat er vlakbij gebeurde en zegt dat je een boosdoener niet zo maar moet laten begaan. Je moet hem waarschuwen dat hij zoiets niet moet doen. Lang voor dat Jezus op aarde kwam scheen dat dus nog enig effect te hebben, maar onder de eerste christenen was het volgens de evangelist al een stuk ingewikkelder. Hij laat de boosdoener toespreken door diverse personen en tenslotte door een hele christengemeenschap en kennelijk was al voorgekomen dat ook dat niet hielp. Het is er in onze tijd niet gemakkelijker op geworden. Veronderstel dat de buren van links en rechts ruzie hebben, hun verhouding is een ramp. Met welke reddingsacties denkt u tussenbeide te kunnen komen? Hun toespreken kunt u beter maar laten. Wat wel te doen vinden we uitgebreid beschreven bij profeten, maar vooral in de woorden en daden van Jezus van Nazareth, zoals in dat verhaal van de verloren zoon. “Bemoei je er niet te veel mee, maar houd hart en huis open voor beide ruziemakers en wacht op de dag waarop je zelf de ontmoetingsplaats wordt voor beide. Dat is heel wat anders dan onverschilligheid of bemoeizucht. (Laat mij terzijde even opmerken dat op deze Nationale Ziekendag dat midden tussen onverschilligheid en bemoeizucht nog volop mogelijkheden open laat om iets of veel voor een ander te betekenen.) Heel wat ouders van onze tijd weten het maar al te goed: Goede raad aan kinderen die zij de verkeerde kant op zien gaan, het helpt echt niet. Waarschuwingen en dreigementen nog veel minder, maken het dikwijls nog veel erger. Maar dat open hart en huis kan hun op een dag toch weer thuishaven geven. Eindeloos geduldig wachten is soms het enige wat er op zit en laten merken dat de band van belangstelling en liefde niet verbroken is, tenminste niet aan de thuiskant. Jezus zei dat God het ook zo doet als een mensenleven een puinhoop is. Omdat we goed weten wat niet helpt kunnen we dat maar het beste gewoon overnemen. Ezechiël 33, 7?9 Zo spreekt de Heer; 'Gij, mensenkind, als wachter heb Ik u aangesteld over het volk van Israël. Hoort gij een woord uit mijn mond, waarschuw hen dan namens Mij! Als ik tot de boosdoener zeg: Jij, boosdoener, jij moet sterven!, en als gij dan uw mond niet opendoet en de boosdoener niet waarschuwt voor zijn gedrag, dan sterft die boosdoener wel om eigen schuld, maar dan kom Ik zijn bloed van u opeisen. Hebt gij de boosdoener echter gewaarschuwd voor zijn gedrag, hem gezegd dat hij zich moet bekeren, en hij bekeert zich niet, dan sterft hij om zijn eigen schuld, maar gij hebt uw leven gered'.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl