Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: Overweging : LOB radio praatje 22 augustus 2002

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

Overweging : LOB radio praatje 22 augustus 2002

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R. Schreurs

Inleiding
De aanleiding voor mij was het bericht dat de nieuwe pastoor in de Odulphusparochie van Best aan de dominee het gebruik van de kapel bij het verzorgingshuis heeft onzegd toen deze vroeg om een geloofsgenoot van daaruit vaarwel te bidden. De vorige pastoor, die bepaald geen nieuwlichter was, had dat altijd goed gevonden.
Deze mededeling bleek afkomstig van de uitvaartondernemer en werd niet bevestigd door de pastoor. Dat hierdoor de oecumenische opstelling van de nieuwe pastoor al bij voorbaat als twijfelachtig wordt voorgesteld, was niet de bedoeling maar wel het effect. Het zou jammer zijn als een nieuwe pastoor aan het begin van zijn nieuwe taak zich zou moeten gaan bezighouden met verdediging tegen onterechte aantijgingen.

Lokale Omroep Best 22 augustus 10.30 uur

Beste luisteraars,
Een half uurtje geleden heb ik alle moed bijeen geraapt om toch maar enkele woorden te wijden aan een heikel onderwerp, terwijl er wellicht nauwelijks iemand in Best en omstreken te vinden is die er zin heeft daar op dit vroege uur naar te luisteren.

Het volgende: Zoals u zeker niet is ontgaan zijn we wereldwijd in een situatie gekomen van een soort tweedeling tussen degenen die veel of alles bij het oude willen houden en degenen die hun best doen veel of alles bij de tijd te brengen. Die tweedeling is er in de geschiedenis altijd wel geweest, maar telkens wanneer technische of maatschappelijke, of politieke veranderingen in een versnelling kwamen spitste zich die tweedeling toe.

Een groot deel van de bevolking probeert daar tussendoor te “fietsen”, maar in zo'n versnellingstijd als we nu meemaken zijn de tegenstellingen tussen de behoudenden en de vernieuwenden ook in uiterste heftigheid te vinden. Dat is vindt plaats in de gezinnen, in bedrijven, in de politiek en zeker ook tussen de godsdiensten onderling en binnen de kerkgenootschappen afzonderlijk. Door de communicatiemedia is dit een wereldverschijnsel meer dan ooit. Ofschoon er wel degelijk moslims zijn die zoeken naar integratie met de nieuwe tijd en zijn mensen, de fundamentalisten doen wereldwijd van zich spreken en schuwen geen enkel middel om hun visie erdoor te drukken en hun verleden te verdedigen tegen vrijwel elke ontwikkeling. Onder christenen en dus ook onder katholieken is dat niet anders.

Binnen de katholieke kerk hebben we een tijd achter de rug waarin aanpassing aan de ontwikkelingen van nu en de mensen van nu redelijke kansen leek te krijgen. Dat heeft ook in onze kringen de fundamentalisten, restaurateurs, de vasthouders te hoop gedreven en wat ze een tijdje mokkend hebben aangezien bestrijden ze nu te vuur en te zwaard.

Veel vertrouwde zaken uit het verleden leken te verdwijnen, zoals de Biecht, het lof, processies en ook de bisschop en pastoor als degene die alles wisten en te vertellen hadden. Maar ze zijn weer terug op het toneel en in alle hevigheid. De roep om vernieuwing lijkt te verzwakken, want helaas hebben heel wat intellectuelen afgehaakt toen er geen pasklaar antwoord meteen voor handen was voor aanpassing aan de ontwikkelingen en zelf hebben ze niet de energie, gedrevenheid en ook niet de creativiteit gehad om daar wat aan te doen.

Een kleine groep vernieuwers is op bepaalde momenten behoorlijk doorgeslagen en omdat ze menigmaal met het kind ook het badwater weggooiden hebben ze aan de restaurateurs van het verleden een argument te meer in handen gegeven en hun strijdlust aangewakkerd.

Dat de tijd dit tij zal keren geloof ik niet. De tijd doet niets, alleen actieve gelovigen kunnen de boodschap van Jezus Christus gestalte geven in onze tijd. Zijn er die niet dan moeten ze verder ook maar hun mond houden en mogen weten dat ze niets aan hun kinderen hebben doorgegeven, waar zijzelf misschien niet mee zitten, maar hun kinderen en kleinkinderen straks wel. Men kan bijvoorbeeld verwijten dat deze of gene pastoor (gelukkig niet in Best) zich weer gaat gedragen als die uit het verleden en die misschien zelfs een meerderheid tegen zich in het harnas jaagt, maar dat kan alleen omdat zo iemand door actief behoudende gelovigen op de oude sokkel wordt gezet. Want er zijn nog heel wat mensen die alleen willen horen wat te doen en te laten en uit te voeren wat meneer pastoor zegt, want dat geeft een rechte koers en verder mag dan het roer van het verstand op nul gezet worden. Wie op een sokkel wordt gezet, u weet wel zo'n verhoogje waar heiligenbeelden op staan, die vindt dat vaak meer dan prima, hij staat er op dankzij anderen maar zal er niet zomaar weer vanaf komen. Waar men dat ziet gebeuren is eerst een periode van leegte geweest, vervolgens ging de mening post vatten dat elke oplossing beter was dan niets, om daarna tot de ontdekking te komen dat niets vaak nog beter was geweest dan de oorlogssituatie die dan ontstaat.

Hier in Best hebben wij door de jaren heen een goede relatie opgebouwd tussen protestanten en katholieken. Zelfs al zou daar enige stilte in zijn ontstaan - wat overigens niet het geval is - dan nog zou dit beter zijn dan terugkeren naar de godsdienstige tegenstellingen van het verleden. Maar wat elders gebeurt, kan overal gebeuren.

Vertel ik iets nieuws? Nee, absoluut niet. Ben ik volledig in mijn beschrijving van de tegenstellingen onder katholieken en tussen katholieken en protestanten, nog veel minder. Ik wilde alleen maar, misschien een van mijn laatste, kansen grijpen om jonge mensen, en daarmee bedoel ik niet de pubers die nog kinderen zijn, maar wel jonge mensen die iets kunnen en willen, op te roepen om eindelijk eens actief te worden en niets op zijn beloop te laten.

Nog is er kans dat ook de vrouw haar terechte plaats in kerk en samenleving gaat innemen, nog is er kans op verdraagzaamheid, nog mag men zelf bijdragen aan liturgie en niet alleen zo maar een keertje bij Eerste Communie of Vormsel, nog mag men mee richting geven aan de kerk van de toekomst, maar als men nu niet in beweging komt is de kans verkeken en wat dat betekent kunt u zien aan hoe de mensen mochten leven onder de Taliban in Afghanistan en geloof me ook hier en binnen de katholieke kerk hebben restaurateurs aan dergelijk scenario paraat tot ongeluk van velen die het anders hadden gewild. Kom zelf maar mee iets doen en laat geen eindeloze oproepen passeren, maar beweeg eens een keertje.

Ik wens u een prettige dag en vooral dat er zo nog vele zullen volgen. Bedankt voor het luisteren.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl