Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: weegschaal en meetlat

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

weegschaal en meetlat

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R. Schreurs

Het aantal mensen waarmee wij regelmatig omgaan kent door de jaren heen wel enige groei, maar het is toch altijd een beperkt aantal. Af en toe valt er eentje uit of treedt er weer eentje binnen, want we blijven bezig met meten en wegen. Een nieuw gezicht in onze leefkring wordt getaxeerd, de persoon wordt opgemeten en gewogen. We zeggen wel eens dat een leugenaar een zwart kruis op z'n voorhoofd heeft of dat z'n neus bij een leugen groeit zoals in het verhaal van Pinoccio, maar zo simpel is het niet; het blijft een waagstuk. Is het een goedgeefse buurman of een kinderlokker, is het een clown waarmee je lachen kunt of een dronkaard, stroken zijn opvattingen een beetje met de mijne? En zo zijn er allerlei aspecten die worden opgemeten en gewogen. De een is daar wat ruimer in dan de ander maar altijd komt er een moment waarop de een of ander te groot of te klein wordt bevonden, gewogen en te licht bevonden. Het is een soort zelfbescherming die we soms moeten vergeten willen we niet alleen op de wereld komen te staan. Er zijn dan ook mensen die in een heel klein wereldje leven en dat wereldje wordt te vuur en te zwaard verdedigd; je komt er niet in.

Wat geldt voor individuen, geldt evenzeer voor hele groepen. Families schermen zichzelf af tegen families van een lager intellectueel of lager inkomensniveau, politieke partijen schermen niet alleen hun opvattingen af, maar gaan al gauw over tot de strijd tegen die van een andere partij en tegen de aanhangers daarvan. Wat in het klein een buren ruzie zou worden, wordt dan regelrechte oorlog. Voorbeelden zijn er te over; het grootse deel van geschiedenisboeken gaat nergens anders over. Met de verdraagzaamheid van wereldbeschouwingen , religies en godsdiensten is het geen haar beter: De ander wordt gemeten en gewogen en er wordt op los getimmerd. Het andere deel van de geschiedenisboeken wordt hiermee gevuld en dat gaat door tot op de dag van vandaag.

En dan verschijnt Jezus van Nazareth in de geschiedenis en die kent die lezing van vandaag uit Jesaja niet alleen heel goed, maar verkondigt die opvattingen en handelt ernaar al doet de joodse wet hem even aarzelen, want die heeft zich van Jesaja's woorden ook niet alles aangetrokken.

Dus hebben christenen die ruimhartigheid natuurlijk enthousiast over genomen! Was dat maar waar. Jezus bidt op een keer: "Mogen zij allen één zijn zoals U, vader God, en ik één zijn". Hij zag de bui kennelijk al hangen en heeft dat helaas niet verkeerd ingeschat. Christenen hebben zich verenigd in instituten met regels en wetten om steun en toeverlaat voor individueel geloof en leven te zijn. Kerken noemen we dat. De een zegt al of niet terecht de oudste en meest authentieke te zijn, de ander zegt de meest rechtzinnige te zijn en in de lijn van Jezus Christus te staan en vervolgens gaan ze elkaar te lijf of willen in elk geval niets met elkaar te maken hebben. Menigeen zoekt veiligheid in zo'n kerkgenootschap en dat is er dikwijls ook wel te vinden, maar dat geldt niet voor iedereen, want als je vrouw bent kun je in de zwakste hoek worden gezet om maar te zwijgen van homo's, lesbiennes, leerstellige creativelingen en zo meer.

Die lezing van Jesaja van vandaag en dat verhaal over Jezus die uit het joodse wereldje breekt kunnen niet genoeg herhaald worden. Theoretisch leggen ze een grondwet voor aan jodendom, christendom en islam: God meet niet en weegt niet. Goed om je als individu en ook als groepering daar aan te spiegelen. Gezien onze aard zullen we dat ideaal wel niet halen, maar we kunnen toch proberen een beetje erbij in de buurt te komen.

Jesaja 56,1.6-7

Zo spreekt God de Heer: 'Onderhoudt het recht en doet wat rechtvaardig is, want mijn heil is in aantocht, mijn gerechtigheid zal zich openbaren. De vreemdelingen die zich bij de Heer aansluiten om Hem te dienen, die zijn naam met liefde vereren en zijn dienaren willen zijn, allen die de sabbat onderhouden en hem niet onteren, die trouw blijven aan mijn verbond, hen breng Ik naar mijn heilige berg en Ik geef hun vreugde in mijn huis van gebed. Hun brand? en slachtoffers zullen Mij aangenaam zijn op mijn altaar, want mijn huis zal worden genoemd: een huis van gebed voor alle volken'.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl