Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: stilte

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

stilte

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R. Schreurs

Schrik niet als het zo meteen hier even stil is. U bent gewaarschuwd en dat is nodig ook, want misschien weet u niet eens meer wat stilte is. Het is de afwezigheid van geluid of in elk geval van lawaai. Nauwelijks nog ergens te vinden. Staan we in de lift dan zevert er nog altijd een strijkje uit de speakers, zijn er nog 5 wachtenden vóór dan wordt intussen Für Elise elektronisch door de telefoondraad geperst, denkt u rustig inkopen te gaan doen dan toetert er een zacht trompetje uit het plafond, onderbroken door de dagaanbiedingen. Dus naar huis en ramen en deuren dicht. Laat de TV en de radio maar even uit, want ook vandaar worden we elk moment bestormd met we wat allemaal zouden moeten kopen, wat we allemaal zouden moeten doen of laten en de ene presentator schreeuwt nog harder dan de andere. Dan slaan we rustig een krantje of tijdschrift open. Het is al niet anders: Het geluidloze lawaai van reclame, van uitgestalde meningen en gebeurtenissen schreeuwt ons tegemoet.

Nee, echte stilte is een zeldzaam artikel en toch onmisbaar om bij jezelf thuis te komen, onmisbaar om er toe te kunnen komen te doen wat je zelf graag wil, te kopen wat echt nodig is, de eigen beperkingen en grenzen te beseffen en dus eens uit te komen bij eigen oorsprong en bestemming. Geleerden zijn het er al lang over eens dat een gezond maatschappelijk en persoonlijk leven vraagt om rust en stilte. Natuurlijk is er nog heel wat meer nodig voor een evenwichtig leven, maar waar elke stilte ontbreekt daar is een gat ontstaan in ons leven. Ons gezamenlijk en persoonlijk leven wordt bijeen gehouden door een netwerk van waarden. Waar zo’n waarde ontbreekt valt er een gat. Daar vallen mensen doorheen, daar vallen slachtoffers. Het zijn de mensen die slechts gedreven worden door wat anderen graag zouden zien dat ze doen of laten, wat ze kopen, waarheen en wanneer ze op vakantie moeten. Ze zijn niet meer in staat zelf iets te willen en leiden niet meer het leven dat ze zelf zouden willen.

Al in het begin van de Bijbel vinden we beschreven dat er op Adam en Eva wordt ingepraat, reclame voor iets wat een ramp voor hen werd. Ze worden ertoe overgehaald om de grenzen die aan hun leven waren gesteld te overschrijden en zichzelf tot God te maken. In het evangelie wordt op Jezus ingepraat om Hem over te halen allerlei grenzen van macht en bezit te doorbreken. Totdat de rust en stilte die Hij zocht weer intreedt en zich kan concentreren op zijn ware levensopdracht.

We zijn de 40-Dagentijd ingegaan, de tijd waarin we ons voorbereiden op Pasen, opdat met Pasen Jezus Christus’ verrijzenis kan worden gevierd, zijn heropstanding in ons leven, misschien nog wel heropstanding in het hele maatschappelijk leven. Het wil een tijd zijn van rust en bezinning, maar waar dat ontbreekt daar moet dat eerst maar eens gerepareerd worden, dat netwerk van waarden moet op die plaats worden “geboet”, zo luidt de vakterm voor het repareren van een net. In de stilte die men vroeger vond kwamen mensen tot het bewustzijn dat het goed is ook grenzen te stellen aan eten en drinken. Zo werd deze “tijd van boeten” ook tijd van vasten.

In dit weekend wordt ons de eerste waarde voorgehouden die tegelijk voorwaarde is om te kunnen komen tot algehele reparatie van ons eigen netwerk van waarden: Laat het eens even stil zijn, kom eens even tot rust, zet radio en TV eens uit, laat dat reclameblad even dicht, ga er bij zitten en denk na over wat werkelijk belangrijk is om vandaag te doen, voor jezelf en voor een ander. Er valt nog heel wat meer te repareren; we hebben nog enkele weken tegoed. We kunnen eens kunnen beginnen met b.v. een lawaailoze zondag, één keer per jaar zou al heel apart zijn.

lezing Genesis 2, 7-9; 3,1-

In het begin boetseerde God de Heer de mens uit stof, van de aarde genomen, en Hij blies hem de levensadem in de neus: zo werd de mens een levend wezen. Daarna legde God de Heer een tuin aan in Eden, ergens in het oosten, en daarin plaatste Hij de mens die Hij geboetseerd had. God de Heer liet uit de grond allerlei bomen opschieten, aanlokkelijk om te zien en heerlijk om van te eten; daarbij was ook de boom van het leven midden in de tuin en de boom van de kennis van goed en kwaad. Van alle dieren, die God de Heer gemaakt had, was er geen zo sluw als de slang. Ze zei tot de vrouw: 'Heeft God werkelijk gezegd dat ge van geen enkele boom in de tuin moogt eten?'. De vrouw zei tot de slang: 'Wij mogen wel eten van de vruchten van de bomen in de tuin. God heeft alleen gezegd: Van de vruchten van de boom die midden in de tuin staat moogt ge niet eten; ge moogt ze zelfs niet aanraken; anders zult ge sterven'. Maar de slang zei tot de vrouw: 'Gij zult helemaal niet sterven. God weet dat uw ogen open zullen gaan als ge eet van die boom, en dat ge dan gelijk zult worden aan God door de kennis van goed en kwaad'. Toen zag de vrouw dat het goed eten was van die boom, en dat hij een lust was voor het oog, en hoe aantrekkelijk het was er inzicht door te krijgen. Zij plukte dus een vrucht en zij at ervan; zij gaf er ook van aan haar man, die bij haar stond, en ook hij at ervan. Nu gingen hun beiden de ogen open en zij ontdekten dat zij naakt waren. Daarom hechtten ze vijgenbladen aaneen en maakte daar lendenschorten van.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl