Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: idealen

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

idealen

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R. Schreurs

Niet ver van hier was een paar jaar geleden een bedrijf gevestigd dat skateboards verkocht. Die zaak liep als een trein. Dus flinke voorraad totdat de vaart eruit raakte en de voorraden bleven staan tot aan het plafond. Die dingen opspuiten in nog blitsere kleurtjes hielp een beetje en heel eventjes.

Toen was het afgelopen en de zaak ging failliet. Zo gaat het maar al te vaak met een zaak en soms zelfs met de economie van een heel land. De bomen lijken tot in de hemel te groeien. We hebben een poldermodel en de goede raad voor heel de wereld: Kijk zoals wij dat doen, zo moet het, succes is verzekerd. Op het hoogtepunt van welvaart is er niemand die iets nieuws verzint. “Het gaat toch goed”. Plotseling zijn er weer rode cijfers, de ziekenzorg loopt niet goed, het onderwijs heeft problemen, hoe moet dat met het treinverkeer?, om maar eens wat te noemen. Hoogste tijd om iets nieuw te verzinnen en eigenlijk een beetje aan de late kant.

In persoonlijke relaties, in een huwelijk b.v., gaat het al niet anders. Het loopt allemaal zo gladjes, niets aan de hand. Totdat plotseling toch de klad er in blijkt te zitten. Dan is het de hoogste tijd om iets nieuws te verzinnen, samen nieuwe idealen op te pakken al weer meestal aan de late kant. Wat denkt u van de gang van zaken in Gods Kerk? Het ging toch goed!

Missionarissen trokken over heel de wereld om de blijde boodschap te brengen. Men nam het over in de die landen en je bent bedankt. De ziekenzorg, het onderwijs, zelfs boerenbonden en andere bonden werden opgezet. De Staat en verzekeringen namen het over, die paters, broeders, zusters en vakbondspastoors zijn niet meer nodig, maar wat nu? Zelfs het kerkgebouw is tip top in orde. Waar moeten we ons nu op werpen, welke nieuwe idealen gaan we oppakken? We noemen deze situatie in de Kerk niet graag een crisis, maar dat is het wel, minstens aan het worden.

In het Oude Testament lezen we van een profeet die zei: “Een volk dat geen idealen meer heeft verkommert”. En vandaag lezen we van ene Abraham die vanuit een soort goddelijke inspiratie nieuwe idealen oppakt en wegtrekt naar iets beters op het moment dat de oude situatie het best nog wel even had gehouden. Dat daar moed en ongefundeerd vertrouwen voor nodig is, dat is duidelijk. Voor gelovige mensen zoals Abraham natuurlijk nooit ongefundeerd, want dan ben je er in elk geval zeker van dat God met je meetrekt.”

Idealisme is weer één van die waarden in het totale netwerk waardoor ons persoonlijk en gemeenschappelijk leven wordt samen gehouden en in stand gehouden. Waar dat ontbreekt valt een gevaarlijk gat waar mensen doorheen vallen en in het absolute niets terecht komen. Hebben we die idealen dan al voor handen, is dat al helemaal duidelijk waar we ons elan aan kunnen gaan geven? Helaas niet. Misschien wel omdat er nog niet genoeg crisis is, want dikwijls worden wij mensen pas dan creatief. Vooral jonge mensen hebben een doel nodig dat de moeite waard, hebben helemaal geen zin om alleen in stand te houden wat er is, want daar maak je geen toekomst mee en daar moeten juist zij het toch van hebben.

Een aantal jaren geleden nam een Rotary-organisatie het plan op om zoveel geld bijeen te zamelen dat daarmee polio de wereld uit gewerkt kon worden. Laat dat nu eens zo ver zijn. Dan doet zich alweer de vraag voor: Wat nu? Verzin iets nieuws.

Vooral voor een kerkgemeenschap ligt er nog heel veel terrein braak waar we die christelijke naastenliefde in kunnen pompen en dat geldt ook voor ons persoonlijk leven. Als die kerkgemeenschap nog niet zover is dat ze nieuwe idealen kan formuleren, nieuw elan kan wekken, dan moet het in elk geval mogelijk zijn dat in ons persoonlijk leven te doen. Als het goed gaat, verzin dan nu alvast iets nieuws, opdat het morgen ook goed gaat. Elk stil moment is goed genoeg om die creativiteit te laten opborrelen en als individuen dat gaan doen dan slaat dan vanzelf - altijd iets te laat - over op b.v. een kerkgemeenschap.

Genesis 12,1-4a

In die dagen zei de Heer tot Abram: 'Trek weg uit uw land, uw stam en uw familie, naar het land dat Ik u zal aanwijzen. Ik zal een groot volk van u maken. Ik zal u zegenen en uw naam groot maken, zodat hij een zegen zal zijn. Ik zal zegenen die u zegenen, maar die u vervloeken zal Ik vervloeken. Door u zal zegen komen over alle geslachten op aarde'. Toen trok Abram weg, zoals de Heer hem had opgedragen.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl