Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: De stille weldoener

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

De stille weldoener

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R. Schreurs

Er wordt veel goed gedaan in onze samenleving. Regelmatig lopen we tegen een foto aan waarop meestal twee mensen met een brede glimlach een enorme cheque vasthouden die het bedrag vermeldt dat voor het goede doel bestemd is. Het straalt niet van bescheidenheid, maar een of meer tobbers zijn er toch maar goed mee. Bovendien wordt hier toch maar netjes gevolg gegeven aan de oproep die weerklinkt vanuit elke religie, godsdienst of levensbeschouwing: Deel uw brood met de hongerigen. . .enz. Echt delen zal het wel niet zijn, want laat ze maar eens uitrekenen hoeveel procent van hun jaarinkomen daar in zit. Waarschijnlijk te weinig om in procenten uit te drukken.

Er zijn mensen die goed in de slappe was zitten en die ook wel graag eens op zo’n foto willen staan. Jawel, het mag gerust wat kosten. Het belang van de behoeftige medemens is dan al helemaal ondergeschikt aan het eigenbelang van “kijk mij hier eens, wat voor ’n goeie ik ben”. Toch kan ook dan het geld of goed op een hele goede plek terecht komen.

Het al te zeer uitstallen van goedgeefsheid wordt in het algemeen weinig gewaardeerd. Daar gaat geen wervingskracht meer van uit en degene die nooit iets weggeeft voelt dan bewezen dat hij bescheiden is. We houden meer van de stille gever. Ik las het verhaal van een oud-directeur van een opvangcentrum. Hij had ontdekt dat velen, na ontslag daar in bittere armoede moeten leven. Na zijn pensionering zette jarenlang stiekem eten in de tuin of voor het raam van mensen die het nodig hadden. Stond om 1 uur ‘s nachts op, kookte eten en verdeelde het in meer dan honderd porties, bracht het rond ging naar bed als hij tegen half 5 ’s ochtends daarmee klaar was. Hij schreef later dat hij meende zo zijn tijd en zijn geld goed besteed te hebben. Zo iemand noemen wij een stille gever.

Zulke stille weldoeners zijn er veel meer dan van die goeierds op de foto. Iedereen die zelf in het circuit zit van bejaardenzorg, ziekenzorg, gehandicaptenzorg, vluchtelingenwerk, kinderopvang en meer van dat, die weet dat de zwakkeren in de samenleving het hoofd boven water kunnen houden alleen dankzij die stille weldoeners in geld of goed of door het geven van tijd en inzet. Trouwens, alle missiewerk, Memisa, MIVA,Solidaridad, enfin u kent het rijtje wel, het draait helemaal op die stille weldoeners hier in de collectebak of elders door hun aanwezigheid en activiteiten. Ja, bescheidenheid bestaat ook! Dan zijn er nog die hele stille gevers: niets in de collectebak, want ze komen hier nooit, niets per bank of giro, nergens iets, zo stil! Vooral die worden vandaag aangesproken door Jesaja in de eerste lezing en Jezus in het evangelie. “Laat eindelijk uw licht eens stralen in de duisternis opdat voor menigeen de nacht wordt als de middag”. “Zet je lamp niet onder de korenmaat, maar laat ze stralen voor ieder die in huis is”. Dat is nog lang geen pleidooi voor het laten maken van mooie foto’s. Het is een pleidooi voor het laten spreken van de goede daden, die kunnen spreken voor zich, die spreken ook in de stilte. Kortom een oproep tot eenieder die wel stille gever wil zijn, maar ook weer niet al te stil.

lezing Jesaja 58, 7-10

Dit zegt de Heer: 'Deel uw brood met de hongerigen, neem de dakloze zwervers op in hun huis, kleed de naakten die gij ziet, en keer u niet af van uw medemensen. Dan zal uw licht stralen als de dageraad, uw genezing zal voorspoedig zijn; uw gerechtigheid zal voor u uitgaan, de glorie van de Heer u op de voet volgen. Wanneer gij dan tot de Heer bidt, zal Hij u verhoren, wanneer gij dan tot Hem roept, zal Hij antwoorden: Hier ben Ik! Wanneer gij uit uw midden de onderdrukking verwijdert en de dreigende vingers en de kwaadsprekerij, wanneer gij uw hart voor de hongerige opent en de mistroostige verzadigt, dan straalt uw licht in de duisternis, dan wordt uw nacht als de middag.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl