Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: Opschepper

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

Opschepper

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R. Schreurs

Er gaat geen week, misschien zelfs geen dag voorbij of de TV laat ons genieten van een interview met een of andere deskundige. De achtergrond van het TVbeeld is bijna altijd hetzelfde: een kast met heel veel boeken en paperassen. Het suggereert dat al die boeken gelezen zijn door en in het hoofd zitten van die deskundige. Als toeschouwer voel je je dan nog ondeskundiger dan tevoren al denk je dat er toch wel een paar ongelezen werkjes in die boekkast zullen staan. We verdragen het, maar aan opscheppen hebben we een hekel want het komt nooit helemaal overeen met de werkelijkheid.

Dit onderwerp wordt vandaag wel kerkelijk aangedragen, toch heeft onze eigen Rooms Katholieke Kerk zich in de geschiedenis meer dan eens tot opschepperij laten verleiden. De hele wereld mocht opzien naar dat machtige instituut waarvan het pauselijk hoofd niet door één simpel kroontje werd gesierd, nee het was een tiara, een kroon van drie etages. Het is ook niet een beetje als je jezelf ziet als de ene enige die alle gelijk, alle geloof en gelovigen en dus God als enige in pacht heeft. Daar is gelukkig verandering in gekomen. Die grote kerk is meer een groepje overtuigde maar bescheiden ijveraars geworden, niet zo machtig, wel dienstbaar. De anders gelovige wordt eindelijk met respect en erkenning tegemoet getreden zoals we dezer dagen in Assisië zagen. Onze oude paus had het geörganiseerd, was één van velen. Zelfs geen klein kroontje had ie op zijn hoofd, alleen een klein wit kalotje.

Protestanten onder elkaar en protestanten naar katholieken zeiden het allemaal betere te doen en beter te weten dan de ander. Nu zoeken ze elkaar op en het doet goed om te zien hoe in zo’n prinselijk huwelijk vriendschap en liefde twee werelden bij elkaar kunnen brengen.

Heeft nu de bescheidenheid en dienstbaarheid voorgoed de overhand genomen? Was dat maar waar, zo ver is het nog lang niet! Het openbare leven presenteert zichzelf nog steeds als bevolkt door een eindeloze menigte van opscheppers met hun grote auto of huis, hun sieraden, hun verhalen over verre vakanties, hun betweterig etaleren van belezenheid, kennis en kunde. De ene helft van wat ze vertellen is waar, de andere helft is gelogen of overdreven.

Dat was in de tijd van de oude profeten en van Jezus van Nazareth ook al zo, zo lezen we vandaag. Zij hadden net als wij een hekel aan opscheppers en vanouds verzekeren zij ons danook dat vooral God zelf er een hekel aan heeft. Sefanja schildert een gelukkige wereld als de bescheidenheid en ootmoed alleen God als de echt grote erkent. Jezus stelt alle zaligheden in het vooruitzicht voor degene die alle zelfverheffing heeft afgelegd. Die woorden zijn gericht tot al die opscheppers die we kennen. Ja, inderdaad, maar ook tot ons, want wie gaat in deze helemaal vrij uit? Waar begint onze bescheidenheid en dienstbaarheid? Is er al wat aansluiting bij de underdog? Zijn we al een beetje vredesactief, bekommerd om de lieve vrede, klaar voor een troostend woord? Als dat zo is dan is die zalige, nieuwe Godswereld al begonnen.

Moge het zo zijn, oftewel: Amen.

Sefanja 2, 3a en 3,12-13

Zoekt de Heer, gij allen, ootmoedigen van het land, die zijn geboden naleeft; zoekt de gerechtigheid, zoekt de ootmoed! Dan vindt gij misschien een schuilplaats op de dag van de toorn van de Heer. Dan laat ik bij u alleen nog over een ootmoedig, bescheiden volk, dat zijn toevlucht vindt bij de naam van de Heer: de rest van Israël. Zij zullen geen onrecht meer doen en geen onwaarheid meer spreken; in hun mond is geen tong die bedriegt. Ja, zij zullen weiden en neerliggen, zonder door iemand te worden opgeschrikt.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl