Printer : Druk deze pagina af op de standaard printer zonder menu en logo, in groter lettertype
logo, foto van de lidwinakerk, toont gebouw en toren logo : Van den Oetelaar Automatisering uit Best

audio stream
niet actief

Lidwina Best - Preek van de Week :: Ons welbehagen

Sinds 1998 is Pastor Richard Schreurs bezig met het schrijven en publiceren van zijn preken op het Internet. Deze grote inspanning heeft ertoe geleid dat we nu een fantastische hoeveelheid van meer dan 650 preken online kunnen presenteren. U kunt deze preken vanzelfsprekend gebruiken als inspiratie voor uw eigen overwegingen. We stellen het echter erg op prijs als u dan ook uw bronnen wilt vermelden (www.lidwina.nl) zodat meer mensen het prekenarchief hier online komen bezoeken.

Ons welbehagen

[ vorige | lijstIcon voor printen | volgende ]
 Auteur: Past. R. Schreurs

Soms worden er verkiezingen uitgeschreven om er achter te komen wie wij met z’n allen naarvoren willen schuiven, wie ons aanzien mag genieten, in wie wij welbehagen vinden. Ook zonder verkiezingen zijn we het over onze idolen wel eens. Dat zijn de mensen die heel geleerd zijn, die in een of andere tak van sport uitblinken, mensen die heel mooi zijn of mensen die het in het vergaren van macht en bezit ver geschopt hebben. Er is heel wat publiciteit voor nodig om die waardering op peil te houden: foto’s, krantenartikelen, films, posters, herkenningsmelodieën en noem maar op. Ondanks dit alles zijn deze “mensen van ons welbehagen” nooit zeker of het morgen ook nog zo is. Een klein rimpeltje op het eens zo gladde gezichtje, een gemiste strafschop van de voetbalster, een verkeerde belegging en het is afgelopen; we gaan op zoek naar een opvolger.

Ons gezamenlijk gevoel van sympathie en waardering is veel onstabieler dan onze persoonlijke waardering en dat niet alleen. In onze persoonlijke verhoudingen leggen we heel andere criteria aan en dat is maar goed ook. In een vriendenkring vindt je vaak mensen van totaal verschillende komaf, van allerlei geestelijk niveau, mooie en lelijke door elkaar, arm en rijk, stijve harken en sportievelingen. Het schijnt er allemaal niet meer zo toe te doen, zodat we ons kunnen blijven verbazen hoe ook totaal verschillende levenspartners elkaar weten te vinden en dat welbehagen vinden in elkaar kan levenslang zijn en kan ook tegen een stootje. Daar blijken andere dingen belangrijk te zijn: trouw, verdraagzaamheid, hulpvaardigheid, oprechtheid. De schreeuwerd en de bruut valt er uit en moet plaats maken voor de man of vrouw bij wie je je op je gemak voelt.

Het mag toevallig lijken, maar voor gelovige mensen vóór, tijdens en na Jezus Christus heeft God geen anderen waarin Hij welbehagen vindt dan deze mensen en daarbij had Hij op de eerste plaats die ene mens voor ogen die helemaal was zoals Hij hem wenste: Jezus van Nazareth. Er is kennelijk toch een verschil in zijn en onze opvattingen: Hij kan zich niet vinden in onze gezamenlijke idolen tenzij die persoonlijk ook zo zijn als dat evenbeeld van Hem: mensen die “”het geknakte riet niet breken”, maar die de gebroken medemens overeind houden, mensen die “de kwijnende vlaspit niet doven”, maar die uitgebluste mensen nieuwe moed geven, dus mensen waar de Geest Gods in woont.

Die waren en zijn er gelukkig heel wat. Soms kennen we ze bij naam: Augustinus, Ghandi, Mandela of misschien gewoon Kees of Marjan in de buurt. Dat zijn de mensen van Gods welbehagen die in de lijn van Jezus Christus staan, van dezelfde Geest doortrokken en overgoten van dezelfde daadkracht.

Vandaag voor eenieder de vraag: Sta ik ook tenminste een beetje in die lijn?

Uit de profeet Jesaja 42, 1-4. 6-7

Zo spreekt de Heer: 'Dit is mijn Dienaar die Ik ondersteun, mijn uitverkorene in wie Ik behagen schep: “Mijn geest stort Ik over hem uit, gerechtigheid laat hij stralen over de volken.Hij roept niet, hij schreeuwt niet en op straat verheft hij zijn stem niet. Het geknakte riet zal hij niet breken, de kwijnende vlaspit niet doven, in waarheid zal hij de gerechtigheid laten stralen.' Onvermoeid en ongebroken zal hij op aarde gerechtigheid laten zegevieren: de verre kusten zien uit naar zijn leer. Ik, de Heer, roep u in gerechtigheid, Ik neem u bij de hand en waak over u en maak u voor de mensen tot het teken van mijn verbond en tot een licht voor de volken. Blinden zult gij de ogen openen, gevangenen uit hun kerker bevrijden en uit de gevangenis allen die in duisternis zitten'.

 

Powered by: Dreamsolution
Test Laser123.nl